Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Energoelektryczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8457931 2021-10-18
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie pomiarów i kontrolę sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456173 2021-10-19
godz. 23:59
Podlaskie Układy integrujące zasobnik energii z abonenckimi stacjami transformatorowymi SN/nn, umożliwiające usprawnienie funkcjonowania sie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453765 2021-10-20
godz. 09:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych 2021-2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403352 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Świadcz usług serwis w zakr elektryczn polegając na:usuwaniu usterek i awarii, wykonyw prac systemat i konserwac-obsługowych oraz prowadzen gospodar materiałowej w obszarze urządzeń i obwodó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454834 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Budowa sieci SN i nN w celu przyłączenia nowych odbiorców w Gajewie ul. Aksamitna na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455524 2021-10-20
godz. 10:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia odbiorców na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok RE Ełk – 5 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412463 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej z usługą dystrybucji do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w okresie 12 miesięcy tj. od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413031 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej z usługą dystrybucji do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454833 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w celu przyłączenia nowych odbiorców na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk - 2 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454835 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nN związanej z PNO na terenie działalności Rejonu Energetycznego Ełk PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok - 7 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455526 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji formalno-prawnych oraz realizacja prac budowlano – montażowych dotyczących wybudowania odgałęzienia od linii napowiet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460441 2021-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i nN na terenie działalności Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski PGE Dystrybucja S.A. Oddział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443767 2021-10-22
godz. 12:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest jest zaprojektowanie i budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicy Nadrzecznej w Białymstoku w formule „zaprojektuj i buduj”.1) Linie oświetlenia ulicznego n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461378 2021-10-22
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Klukowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Klukowo w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442370 2021-10-22
godz. 14:00
Podlaskie Wykonanie projektu i prac budowlano-montażowych budowy rozdzielni sieciowej 110 kV Kity, umożliwiającej połączenie sieci i instalacji Podstacji Trakcyjnej Kity (Przedsiębiorstwa energetyczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448117 2021-10-22
godz. 14:00
Podlaskie Wykonanie projektu i prac budowlano-montażowych budowy rozdzielni sieciowej 110 kV Baciuty, umożliwiającej połączenie sieci i instalacji Podstacji Trakcyjnej Baciuty (Przedsiębiorstwa energe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446648 2021-10-22
godz. 15:00
Podlaskie Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzach dwunastej kondygnacji i klatkach schodowych, wykonanie modernizacji istniejącego systemu oddymiania oraz wykonanie przeciwpożaro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455527 2021-10-25
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa osprzętu kablowego na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok w roku 2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461946 2021-10-25
godz. 10:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia odbiorców na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok RE Ełk – 3 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458110 2021-10-26
godz. 10:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN na terenie działalności Rejonu Energetycznego Suwałki PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 2 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421330 2021-10-26
godz. 13:00
Podlaskie Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Numer referencyjny: OR.272.1.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460440 2021-10-26
godz. 14:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN na terenie działalności Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 3 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458662 2021-10-28
godz. 11:00
Podlaskie Budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowym nN do zasilania punktów handlowych przy ul. Elektrycznej w Białymstoku.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załącz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435882 2021-11-04
godz. 11:00
Podlaskie Przetarg NIEograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 53/2021 Voltra Przetarg NIEograniczony na dostawę energii elektrycznej (dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakup...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455548 2021-11-09
godz. 09:00
Podlaskie Wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku, jednostek organizacyjnych Miasta Białystok oraz innych podmiotów Numer referencyjny: OBU-IV.271.18.2021 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8434280 2021-11-11
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie okresowych 5-letnich pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej w obiektach administracyjnych i użytku publicznego nal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8434276 2021-11-12
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w kompleksie budynków Wigierskiego Parku Narodowego w m. Krzywe.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)