Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8462625 2021-10-21 Podlaskie Firma budowlana poszukuje pracowników przy docieplaniu domków - Białystok Witam, Firma budowlana poszukuje pracowników przy dociep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462924 2021-10-21 Podlaskie Pełnienie funkcji asystenta projektu: Działania monitoringowe w obszarach Natura 2000 województwa podlaskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462898 2021-10-21
godz. 08:00
Podlaskie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie-Nadzór Wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442503 2021-10-21
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa pomocy dydaktycznych – sprzętu do zajęć sportowych (ruchowych) z elementami gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu: „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap” Część 1: Część 1 – pomoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459640 2021-10-21
godz. 09:00
Podlaskie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych typ 1. Zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz projektem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460122 2021-10-21
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w roku szkolnym 2021/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441616 2021-10-21
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego oraz systemu do nauczania języków obcych na potrzeby Zespołu Szkół w Suchowoli i Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce 1. Przedmiot dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460721 2021-10-21
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa części zamiennych do młynów węglowych 6M75-ES oraz EM-70 (znak sprawy: OZ/261/MWI/D/315/21)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446471 2021-10-21
godz. 09:30
Podlaskie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1429 B na odcinku Ciasne-Ogrodniczki (Gm. Supraśl)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458525 2021-10-21
godz. 09:40
Podlaskie Podwykonawstwo pracy przewozowej wykonywanej przez PGK w Suwałkach Sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437934 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w miejscowości Makowskie w km 0+000 do km 0+263,30 odcinek długości 263,30m BIOŚ.271.5.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438904 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych w Łomży Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z częścią ogrodzenia granicznego przy ZSWiO nr 7 Część 2: Zakres robó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439300 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w trybie „zaprojektuj-wybuduj”, zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441887 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej - w formule zaprojektuj i wybuduj Przedmiotem zamówienia jest opracowanie d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443496 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442567 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ulicy Działkowej w Szudziałowie". Kody CPV: 45111200-0, 45232400-6, 45...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452817 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Usługi szkoleniowe – kursy przygotowawcze z informatyki i matematyki na potrzeby projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży” Część 1: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454383 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie „wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu ulic w Grajewie” 1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu ulic w Grajewie (ulica Konopska, ulic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456295 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wraz z montażem wyposażenia hali sportowej w Stawiskach. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów stałych wyposażenia hali sportowej w Stawiskach, zgodnie ze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455717 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie „Zakup i dostawa używanego autobusu szkolnego na potrzeby Gminy Turośl” Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego (Turośl, ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457923 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1580B do skrzyżowania z drogą gminną o n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458540 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Zakup oprogramowanie do backupu pozwalającego na sporządzanie kopii zapasowych /2021/

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459436 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tuszy, tonerów, taśm barwiących, głowic, bębnów, grzałek i pasów transferowych do drukarek oraz tonerów, folii i bębnów do faksów będących n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461522 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie - Nadzór W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462904 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie-Nadzór Wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462909 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie-Nadzór Wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462907 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie-Nadzór Wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462523 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie O.26.38.2021.EJ Dostawa i montaż mebli do Centrum Usług Społecznych w Łapach PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Część I: dostawa i montaż:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432370 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie OPRACOWANIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DO ROKU 2035 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentu pn. „Plan Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467394 2021-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Naprawa laboratoryjnego symulatora sieci elektroenergetycznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)