Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7442030 2020-11-10
godz. 13:00
Podlaskie Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku Numer referencyjny: Znak sprawy: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7442030 2020-12-08
godz. 13:00
Podlaskie Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku Numer referencyjny: Znak sprawy: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038863 2021-04-23 Podlaskie Poszukujemy brygad do stanów surowych - Białystok Poszukujemy brygad do stanów surowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073133 2021-04-23 Podlaskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: a), świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075139 2021-04-23 Podlaskie 3 letnią dzierżawę sprzętu wraz z dostawą odczynników dla potrzeb Pracowni Serologii i Banku Krwi SP ZOZ w Mońkach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078253 2021-04-23 Podlaskie zakup tłucznia betonowego o frakcji 0-63mm do remontów dróg gminnych w 2021 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078254 2021-04-23 Podlaskie zakup wraz z dostawą pospółki drogowej o frakcji 0-16mm do remontów dróg gminnych w 2021 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080559 2021-04-23 Podlaskie wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich i urządzeń pomocniczych USK w Białymstoku przez okres 12 m-cy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077548 2021-04-23
godz. 09:00
Podlaskie równanie (profilowanie) dróg leśnych o łącznej długości 300 km i średniej szerokości 4 m równiarką samojezdną oraz zakup i dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078111 2021-04-23
godz. 09:00
Podlaskie Usługa monitoringu i ochrony fizycznej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8060723 2021-04-23
godz. 09:30
Podlaskie 1. Przedmiot zamówienia stanowi: Budowa budynku usługowego z zakresu administracji - kancelarii leśniczego.2. Lokalizacja inwestyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075491 2021-04-23
godz. 09:30
Podlaskie Zakup dwóch ciągników wraz z wymiennym osprzętem do bieżącego utrzymania dróg. ZP.2622.3.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079147 2021-04-23
godz. 09:30
Podlaskie Zakup dwóch ciągników wraz z wymiennym osprzętem do bieżącego utrzymania dróg.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063102 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie Termomodernizacja budynku Kuzie- Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na kancelarie leśn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066984 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo – F...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067958 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowalnych gazociągu średniego ciśnienia DN63 i DN40 wraz z 15 szt. przyłąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069011 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie Docieplenie i remont elewacji budynku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069015 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie Remont tarasu wejściowego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069019 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie Remontu klatek schodowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078014 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078199 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie dostawa fabrycznie nowych pomp strzykawkowych-60 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078521 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych 1) Wykonanie operatu szacunkowego określa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078805 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiot zamówienia dla części I Przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Centrum Kompetencji BOF – k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079430 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Centrum Kompetencji BOF-kompleksowy model wsparcia i moderniz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080556 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie dzierżawa powierzchni przeznaczonej na działalność medyczną tj. prowadzenie gabinetu stomatologicznego > Powierzchnia użytkowa - 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080560 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa fabrycznie nowych pomp strzykawkowych-60 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080568 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych nad zadaniem realizowanym w ramach projektu grantowego pod n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081765 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie ZO 04/21 Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Szpitala Ogólnego w Grajewie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Długopis jednorazowy w pl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083717 2021-04-23
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa Artykułów higienicznych (OZ/261/MWI/D/135/21)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078544 2021-04-23
godz. 10:30
Podlaskie Konserwacja i utrzymanie automatycznych systemów nawadniania drzew w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)