Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7442030 2020-11-10
godz. 13:00
Podlaskie Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku Numer referencyjny: Znak sprawy: 26.2.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7442030 2020-12-08
godz. 13:00
Podlaskie Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku Numer referencyjny: Znak sprawy: 26.2.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7856740 2021-05-06
godz. 10:30
Podlaskie Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Warszawska 8 - I etap Numer referencyjny: DIN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096982 2021-05-07 Podlaskie 1. OGŁOSZONE ogłoszenia, zapytania ofertowe 10-21-000121/PSY/04/1/04.1706.007.02/01 Data publikacji: 2021.04.23 Konkurs ofert OPIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096680 2021-05-07 Podlaskie wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą Zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie pomieszczeń pracowni Tomograf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096982 2021-05-07 Podlaskie 1. OGŁOSZONE ogłoszenia, zapytania ofertowe 10-21-000121/PSY/04/1/04.1706.007.02/01 Data publikacji: 2021.04.23 Konkurs ofert OPIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112286 2021-05-07 Podlaskie Zlecę przeprowadzenie kursu operator wózka widłowego - Białystok Zlecę przeprowadzenie kursu operator wózka widłowego. Zainteresow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115398 2021-05-07 Podlaskie wyprodukowanie i dostawa do Zamawiającego nw. tablic rejestracyjnych: 1) tablice samochodowe zwyczajne, tymczasowe, indywidualne, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083881 2021-05-07
godz. 09:00
Podlaskie Modernizacja fragmentu czynnej instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1. Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja fragmentu czynnej instal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087673 2021-05-07
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn. „Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie – Kopanica – Tobołowo w m. Monkinie oraz odcinka drogi powiato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090117 2021-05-07
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Pułaskiego 73 w Suwałkach na potrzeby nowej siedziby Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092874 2021-05-07
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych w zasobach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki Część 1 Przedmiotem zamówienia jest remont wolnego lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku Osiedle II bl. 4 w Su...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099765 2021-05-07
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa odzieży mundurowej i służbowej oraz obuwia przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058997 2021-05-07
godz. 09:30
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: K-DZP.262.29.2021 Komputer stacjonarny AIO – 4 szt., Komputer stacjonarny AIO – 66 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104514 2021-05-07
godz. 09:30
Podlaskie Dostawa opon letnich samochodowych różnych rozmiarów. Część 1 Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA OPON SAMOCHODOWYCH LETNICH RÓŻNYCH ROZMIARÓW, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SWZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081720 2021-05-07
godz. 10:00
Podlaskie Nadbudowa i przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody we wsi Łuby-Kiertany 1. Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa i przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody (dalej SUW) zlokalizowanej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083862 2021-05-07
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa ulic w Hajnówce Część 1 Zadanie 1 - wykonanie nawierzchni utwardzonej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej w ulicy Słonecznikowej oraz wykonanie nawierzchni z betonowej k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084543 2021-05-07
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa drogi wewnętrznej jako pasa pieszo-jezdnego w miejscowości Kalinówka oraz naprawa ubytków w drogach gminnych. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na terenie Gmin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084840 2021-05-07
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa istniejącego szybu dźwigowego wraz z przebudową przyległych pomieszczeń i rozbiórką istniejącej maszynowni na dachu oraz z dostawą i montażem urządzeń dźwigowych Przedmiot zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092235 2021-05-07
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa istniejącego budynku przedszkolno-żłobkowego Przedszkola nr 5 w Siemiatyczach Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy istniejącego budynku przedszkolno-żłobkowego o pomies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104759 2021-05-07
godz. 10:00
Podlaskie Zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz robotów edukacyjnych Część 1 Zakup i dostawa 42 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym. Część 2 Zakup i dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105037 2021-05-07
godz. 10:00
Podlaskie Część 1 Pakiet 1 - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wędlin na potrzeby Działu Żywienia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w asortymencie, ilości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105849 2021-05-07
godz. 10:00
Podlaskie WOU.271.3.2021 Wykonanie, transport i montaż mebli w siedzibie PZON ul. Wojska Polskiego 25 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena oferty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106661 2021-05-07
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku - powtórka Część 1 Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku Część 2 Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku Część ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107042 2021-05-07
godz. 10:00
Podlaskie Interwencyjne usuwanie graffiti na terenie miasta Białegostoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107987 2021-05-07
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 7 Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108004 2021-05-07
godz. 10:00
Podlaskie „Dostawa drobnej aparatury w ramach projektu „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” Część 1 Dostawa 1 szt. suszarki. Część 2 Dostawa 3 szt. stoperów Część 3 Dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108081 2021-05-07
godz. 10:00
Podlaskie Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa TOROIDY.PL Transformatory L. Lachowski Spółka Komandytowa poprzez wdroże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108528 2021-05-07
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz kontroli stanu filtrów powietrza Część 1 Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110726 2021-05-07
godz. 10:00
Podlaskie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową dróg dojazdowych do pól na obiektach scaleniowych "Tarnopol", "Kotłówka i inne" Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)