Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: dolnośląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7682129 2020-09-24
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa tabletów oraz rzutników multimedialnych w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695124 2020-09-25
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem na potrzeby Zakładu Utrzymania Lasów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700284 2020-09-25
godz. 11:00
Dolnośląskie UBEZPIECZENIE FLOTY POJAZDÓW GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA LATA 2020-2021 z możliwością przedłużenia do 2022 roku Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7667256 2020-09-25
godz. 11:00
Dolnośląskie Przebudowa infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim przy ul. Kopalnianej w Polkowicach - ETAP I - boisko piłkarskie Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692772 2020-09-25
godz. 11:45
Dolnośląskie UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY MILICZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Numer referencyjny: IF.271.12.2020 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7686939 2020-09-28
godz. 08:30
Dolnośląskie Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym transmisji danych, wraz z dostawą telefonów komórkowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690692 2020-09-28
godz. 09:00
Dolnośląskie Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 30 
w m. Nowoszyce o długości 260 mb. Numer referencyjny: ZP.271.1.14.2020 Projektuje się p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690124 2020-09-28
godz. 09:00
Dolnośląskie Przebudowa przepustu w miejscowości Pełczyce w ciągu ul. Długiej w km. 0+112 na terenie gminy Kobierzyce Numer referencyjny: RŚZi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690324 2020-09-28
godz. 09:00
Dolnośląskie DOSTAWA IMMUNOGLOBULIN Numer referencyjny: Szp/FZ-41/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa immunoglobuliny do si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7689932 2020-09-28
godz. 09:30
Dolnośląskie Poprawa stanu technicznego poprzez wykonanie remontu kładki Siedleckiej we Wrocławiu Numer referencyjny: TXU/EEDI/198/2020 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7689978 2020-09-28
godz. 09:30
Dolnośląskie Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń szkolnych 1 - piętra na klub seniora i budowa platformy wewnętrznej dla o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690297 2020-09-28
godz. 09:30
Dolnośląskie Wymiana okien na poddaszu klatki A 6szt.,klatka D 15 szt., klatka E 7 szt., naprawa odwodnienia dachu,naprawa balustrady przy klat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690352 2020-09-28
godz. 09:45
Dolnośląskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1319 D na odcinku za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1110 D w stronę miejscowości Czarny Las Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690337 2020-09-28
godz. 09:45
Dolnośląskie Przebudowa części budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny klub seniora Numer referencyjny: OS.271.1.6.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7679636 2020-09-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Zakup i dostawa laptopów dla dzierżoniowskich szkół podstawowych w ramach projektu Zdalna Szkoła+. Numer referencyjny: OR-P.271.89...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690342 2020-09-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroszowicach – droga o nawierzchni bitumicznej. Numer referencyjny: InII.271.47.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690034 2020-09-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Owczarach wraz z zagospodarowaniem tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690054 2020-09-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Remont budynku mieszkalnego przy ul. Jerzmanowskiej 133 we Wrocławiu. Numer referencyjny: ZZK-NZ/290/3400/160/20 Zakres prac ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690285 2020-09-28
godz. 10:00
Dolnośląskie ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZIMNEJ WODZIE Numer referencyjny: OR.271.41.2020 1. Zakres zamówienia obejmuje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690108 2020-09-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika wraz z odtworzeniem nawierzchni. Numer referencyjny: IZP.271.5.2020 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690100 2020-09-28
godz. 10:00
Dolnośląskie „Jaworek droga dojazdowa do gruntów rolnych” Numer referencyjny: ZP.271.24.2020 1. Nazwa nadana zamówieniu: „ Jaworek droga dojaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690112 2020-09-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Budowa oświetlenia wraz z wymianą nawierzchni na boisku sportowym – Osiedle Piastowskie, Świebodzice. Numer referencyjny: RS.271.9...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693026 2020-09-28
godz. 10:00
Dolnośląskie dostawa sprzętu medycznego i urządzeń do dezynfekcji Numer referencyjny: 5/COVID-19/2020 Dostawa sprzętu medycznego i urządzeń d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692703 2020-09-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Modernizacja i remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej Numer referencyjny: RG.271.22.2020.ZP a) Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690003 2020-09-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Miejskiej Zgorzelec na rok 2021 Numer referencyjny: WZP.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690622 2020-09-28
godz. 11:00
Dolnośląskie Rozbudowa z przebudową strefy wejścia dla SOR Szpitala WCSKJ w Jeleniej Górze w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690385 2020-09-28
godz. 11:00
Dolnośląskie Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała Numer referencyjny: RI.271.19.20 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690024 2020-09-28
godz. 11:00
Dolnośląskie „Remont bieżni lekkoatletycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7681806 2020-09-28
godz. 11:00
Dolnośląskie Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do terapii nerkozastępczej i monitora hemodynamicznego dla potrzeb Oddziału Anest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690007 2020-09-28
godz. 12:00
Dolnośląskie Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Środzie Śląskiej: 1) Rewitalizacja ul. Spacerowej w Środzie Śląskiej 2)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)