Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9208432 2022-10-24
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9307471 2022-11-28 Podkarpackie Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt z terenu Gminy Miasto Łańcut

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9321437 2022-11-28 Podkarpackie Wykonanie i wdrożenie modułu API do integracji z systemem WF-MAG.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9320657 2022-11-28
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą części przekładni.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9320658 2022-11-28
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą części maszyn wg. załączonych rysunków.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9321257 2022-11-28
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą płyty gumowej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9321270 2022-11-28
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą siłownika beztłoczyskowego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9322419 2022-11-28
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup i dostawa artykułów bhp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9324048 2022-11-28
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą materiałów wodno kanalizacyjnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9327122 2022-11-28
godz. 08:00
Podkarpackie zawory do gazu DN50 PN16 - JEŻEWICZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9330884 2022-11-28
godz. 08:00
Mazowieckie STAL/Rudnik/95.60213.4.1/Blachy -- Kryteria ogólne -- -- 10,00 1 Bl 10x2000x12000/S235JR+N+S1/E1/4 szt 7 680,0000 KG 4,50 2 Płaskownik 100x10x6000/S235JR/90 szt 4 320,0000 KG 4,50 3 Bl 10...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9330069 2022-11-28
godz. 08:30
Mazowieckie Narzędzia (Przysieki) -- Kryteria ogólne -- -- 10,00 1 Nóż tokarski ISO 6R 25x25 K10 5,0000 SZT 30,00 2 Nóż tokarski NNzD 25x25 5,0000 SZT 30,00 3 Nóż tokarski ISO 7R 25x16 K10 5,00...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9264932 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 i ex 19 12 12- inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9264931 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie PFU dla zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania DW nr 867 Sieniawa – Lubaczów – Hrebenne z DP Nr 1686R i DG Nr 104926R i 104955R z jednoczesną przebudową DW Nr 867 w m. Lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9271449 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z USŁUGĄ DYSTRYBUCJI DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ PRZY GMINIE PRZEWORSK SP. Z O.O. NA ROK 2023 Numer referencyjny: 04/ZP/ZGK/2022 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9294347 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie Usługa sprzątania budynku Zespołu Szkól Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Krośnie na rok 2023 Sprzątanie pomieszczeń (sale lekcyjne, sala koncertowa, świetlica, biblioteka, sanit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9254865 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie Usługi transportu sanitarnego pacjentów oraz transportu materiałów biologicznych, przewozu krwi i jej składników. Numer referencyjny: ZP.261.8-T-E.2022, Postępowanie nr 91 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9247999 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie zakup i dostawy odczynników do wykonywania badań parametrów krytycznych (RKZ) wraz z dzierżawą analizatorów dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego Numer referencyjny: 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9305549 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa warzyw i owoców dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola w I i II kwartale 2023 r. Numer referencyjny: ZP-II.271.192.2022 Sukcesywna dostawa warzyw i owoców dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9305798 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie Sukcesywne wykonywanie przyłączy nN na terenie działania Rejonu Energetycznego Stalowa Wola - obszar wiejski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9306708 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie Projekt budowy kontenerowej stacji trafo i przyłącza nN dla zasilania przepompowni ścieków - Strefa Ekonomiczna Krosno-2 – przyłączenie odbiorcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9306706 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów - 5 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9307753 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie Przyłączenie nowych odbiorców na terenie RE Krosno w formie pakietów nr 28 – 10 części – 148 pozycji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9308082 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w I połowie 2023 roku z podziałem na części. Część 1: Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9310709 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa żywności do stołówek Miejsko - Gminnego Przedszkola w Kańczudze w 2023 roku Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności do stołówek Miej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9311283 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Budowa przyłączy kablowych SN/nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – 9 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9311723 2022-11-28
godz. 09:00
Mazowieckie Wycinka drzew na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9314046 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina” Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, serwera sieciowego , prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9314422 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie CUW.2610.59.2022 „Dostawa środków chemicznych do mycia i dezynfekcji powierzchni przy basenowych i basenu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustrzykach Dolnych”. PRZEDMIOT POSTĘPOWANI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315736 2022-11-28
godz. 09:00
Mazowieckie Opracowanie kompletnej koncepcji portalu turystyczno-informacyjnego na potrzeby rozbudowy infrastruktury turystycznej partnerstwa samorządów terytorialnych Zagłębie Aktywnej Turystyki. M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)