Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8863442 2022-05-27
godz. 09:00
Podkarpackie „Dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na dwie Części Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/5/22 Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa zas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928997 2022-05-27
godz. 10:00
Podkarpackie RFP - na dostawę fabrycznie nowych lin (00004870 i 00004871). Lina nr fabryczny 00004870; nominalna długość 162 m; masa liny 156 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8918517 2022-05-27
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych związanych z budową przyłączy cieplnych w ramach: - Projektu Budowa nowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917174 2022-05-27
godz. 14:00
Podkarpackie Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby Instytutu Energetyki Oddziału Ceramiki "CEREL" w Boguchwale. 1. Przedmiotem niniejszego zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921064 2022-05-31
godz. 09:00
Podkarpackie Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875846 2022-05-31
godz. 10:00
Podkarpackie "Sukcesywna dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na pięć Części Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/10/22/UE Przedmiotem zamówienia jest: "...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924245 2022-05-31
godz. 10:00
Mazowieckie Poprawa warunków pracy na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919138 2022-05-31
godz. 12:00
Mazowieckie RFP dotyczące utrzymania bieżącego Nieruchomości, zlokalizowanej w Gniewczynie Łańcuckiej koło Przeworska /dawna Fabryka Wagonów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919943 2022-05-31
godz. 12:00
Śląskie RFP na - Przeglądy i utrzymanie kotłowni olejowych Część I - Czechowice-Dziedzice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno Szczakowa, Katowice...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913314 2022-06-02
godz. 00:00
Podkarpackie Remont Komory ciepłowniczej J-7 w rejonie skrzyżowania ulic Maczka i Siemieńskiego w Rzeszowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917949 2022-06-03
godz. 00:00
Podkarpackie 1. Projektu pn.: Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów (POIS.Ol.06.02-00-0018/16-00), współfinansowanego ze ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916354 2022-06-03
godz. 09:00
Podkarpackie Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8938239 2022-06-06
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej o parametrach obliczeniowych: temperatura - 135/70...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930498 2022-06-08
godz. 09:00
Podkarpackie Renowacja napowietrznej sieci ciepłowniczej poprzez malowanie płaszcza izolacji z blachy stalowej ocynkowanej na ciepłociągu napowietrznym wraz malowaniem stalowych konstrukcji wsporczych or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8936967 2022-06-10
godz. 09:00
Mazowieckie Świadczenie usługi odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych przy budynkach pozostających w zarządzie i położonych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934161 2022-06-14
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie w roku 2022 napraw na 4- tym poziomie utrzymania P4 pojazdów kolejowych użytkowanych przez PKP Polskie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903211 2022-06-15
godz. 09:00
Podkarpackie "Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych” Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/13/22/UE Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych” Szczegółowe dane przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923802 2022-06-29
godz. 10:00
Mazowieckie "Projekt, dostawa i instalacja elementów CSDIP oraz SMW wraz z infrastrukturą techniczną na stacji Rzeszów Główny i przystanku osobowym Rzeszów Zachodni" Numer referencyjny: 9090/IREZA3/0894...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468791 2022-10-13
godz. 12:00
Mazowieckie Agencyjna sprzedaż biletów w Systemie Sprzedaży Agenta na podstawie Ujednoliconych Warunków Handlowych (UWH) Numer referencyjny: BSB5e-074/14/2021 Przedmiotem zamówienia jest agencyjna sprze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)