Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8122894 2021-05-13
godz. 08:00
Podkarpackie Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych. Zamówienie podzielone zostało na 5 następujące części: a) część 1 - materiały prom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084408 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa części zamiennych do pojazdów – zamówienie z podziałem na 6 części Numer referencyjny: ZP/27/2021 Dostawa części zamiennych do Star 200, 266, 9441. Szczegółowy opis przedmiotu zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114716 2021-05-19
godz. 08:00
Podkarpackie „Robota budowlana – remont krat w budynku nr 35, remont bram wjazdowych przy PKT oraz wymiana drzwi wewnętrznych w budynku nr 10 w Kielcach celem dostosowania do przepisów OIN” Część 1 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8134210 2021-05-19
godz. 10:30
Podkarpackie Dostawa sprzętu i artykułów sportowych dla jednostek będących na zaopatrzeniu 34 WOG Rzeszów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8133592 2021-05-21
godz. 08:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku nr 509 (kuchnia) oraz budynku nr 3 w Nowej Dębie Część 1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118539 2021-05-24
godz. 08:00
Podkarpackie konserwacja łazienek w budynku nr 569 (WSP) wraz z konserwacją węzła cieplnego na PZS w Nowej Dębie Część 1 1) Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi konserwacja łazienek w budynku nr 569...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119703 2021-05-24
godz. 10:00
Podkarpackie Część 1 1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi konserwacja budynku nr 2 w Trzciańcu (naprawa wentylacji w pomieszczeniach węzłów sanitarnych z wymianą przewodów wentylacyjnych oraz urzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125637 2021-05-25
godz. 08:00
Podkarpackie „Robota budowlana - naprawa podjazdów do budynku PSO w Sandomierzu” Część 1 Opis przedmiotu zamówienia:1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy podjazdów do budynku PSO na terenie <...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8131311 2021-05-25
godz. 08:00
Podkarpackie „Dostawa materiałów administracyjno-biurowych (część 1) oraz sprzętu biurowego (część 2) dla 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Nowej Dębie” Część 1 Część 1 – dostawa m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8132589 2021-05-31
godz. 10:00
Podkarpackie Część 1 1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 2 - wymiana okładzin ścian i podłóg, instalacji i osprzętu wodno-kanalizacyjnego, malowanie - w kom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)