Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7498849 2020-06-03
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z dokumentacją towarzyszącą na pobór wody podziemnej na cele bytowo-gospodarcze dla NW Dyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492719 2020-06-03
godz. 10:45
Mazowieckie 1. 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano – montażowych w systemie „po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7484108 2020-06-03
godz. 11:30
Podkarpackie Roboty utrzymaniowe na budowlach piętrzących zlokalizowanych na rz. Rakowa w związku ze zwiększeniem zdolności retencyjnej rzeki R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495211 2020-06-03
godz. 12:00
Mazowieckie Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków w m. Chlebna i Piotrówka gm. Jedlicze o długości L=4,4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7482928 2020-06-04
godz. 00:00
Mazowieckie REALIZACJA BADAŃ EWALUACYJNYCH KAMPANII SPOŁECZNEJ „BEZPIECZNY PRZEJAZD” – ETAP II W RAMACH PROJEKTU KAMPANIA SPOŁECZNA „BEZPIECZN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493422 2020-06-04
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzenie audytów Regionalnych Instytucji Finansujących za II-IV kwartał 2020 r. oraz I kwartał 2021 r. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503519 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa latarek drąga, bezpieczników drąga dla Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie bezpiecznik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503515 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa płynnych środków do czyszczenia broni oraz czyściwa flanelowego dla wykonawczych jednostek Straży Ochrony Kolei.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7461241 2020-06-04
godz. 11:00
Podkarpackie Czyszczenie czaszy zbiornika SW Rzeszów w km 63+750 – 67+900 Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.24.2020 Zakres zamówienia podstawoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495854 2020-06-04
godz. 12:00
Mazowieckie Remont zagospodarowania i budynku SRP Skołyszyn w m. Sławęcin gm. Skołyszyn, działka nr ewid. 232 zgodnie z załącznikami

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502087 2020-06-05
godz. 00:00
Mazowieckie Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje usługę monitorowania wybranych inwestycji kolejowych za pośrednictwem Bezzało...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504240 2020-06-05
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe dotyczące wydatku nr 13. Komputery przenośne oraz wydatku nr 18. Oprogramowanie – Etap I Część I - Komputery p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491985 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług wsparcia technicznego dla sprzętu x86 w NBP w formie dwuletniej umowy serwisowej. Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501344 2020-06-05
godz. 10:45
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków chwastobójczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7463931 2020-06-05
godz. 11:00
Mazowieckie Czyszczenie zbiorników ropy naftowej i wody złożowej wraz z transportem i przetwarzaniem odpadów o kodzie 16 07 08* i 16 07 09* or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495213 2020-06-08
godz. 07:00
Mazowieckie Przebudowa i budowa odcinka sieci gazowej, przyłączy gazowych oraz zespołu gazowego (1szt.) i punktów gazowych (3szt.) przy ul. Ak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505855 2020-06-08
godz. 10:45
Podkarpackie Remont komór zasuw na KRNiGZ Roztoki 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu komór zasuw ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501400 2020-06-08
godz. 12:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych zwią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510396 2020-06-08
godz. 12:00
Podkarpackie Przeglądy Budynków, pomiary elektryczne na elektrowni wodnej - Elektrownia Wodna Klimkówka Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510245 2020-06-08
godz. 13:00
Podkarpackie 1. Zbiornik 1000l Mauzer 40 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506696 2020-06-09
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/US/2020/UH 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej wykonanie usługi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7465963 2020-06-09
godz. 10:00
Podkarpackie Udrożnienie koryt cieków naturalnych, zasyp wyrw na ciekach na terenie ZZ Przemyśl Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.30.2020 Część 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7465995 2020-06-09
godz. 10:00
Mazowieckie Przeglądy, konserwacje oraz naprawy systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w TWR Łódź oraz OKRL Rzeszów Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494085 2020-06-09
godz. 11:30
Podkarpackie Wymiana sieci reperów na zbiorniku "Maziarnia” w Wilczej Woli Numer referencyjny: RZ.ROZ.280.37.2020 Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503274 2020-06-09
godz. 12:30
Mazowieckie Dostawa nowych, nieużywanych opon do samochodów użytkowanych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7469890 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup nawozu saletrzano - amonowego do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nawozu saletrzano ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7469892 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup roztworu saletrzano – mocznikowego do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa roztworu sale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470077 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup nawozów sztucznych do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup nawozów sztucznych w celu prowadzenia p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504278 2020-06-10
godz. 00:00
Mazowieckie Opracowanie opisu standardów świadczenia usług rozwojowych Zamówienie obejmuje: 1) opis standardów świadczenia usług rozwojowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501709 2020-06-10
godz. 10:00
Podkarpackie Remont betonów w galeriach zapory - Zbiornik Wodny Besko Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.39.2020 Przedmiotem zamówienia jest: „Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)