Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7697498 2020-09-28
godz. 11:00
Podkarpackie Wycinka drzew na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.92.2020 Wycinka drzew na ciekach: Wisł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697511 2020-09-28
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie ekspertyzy wałów przeciwpowodziowych, oraz opracowanie pięcioletnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697036 2020-09-28
godz. 12:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew w strefach kontrolowanych czynnych gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie działania O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7687492 2020-09-28
godz. 14:00
Podkarpackie 1 Dostawa trzyosiowej naczepy samowyładowczej – wywrotki dla Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706800 2020-09-28
godz. 23:59
Mazowieckie Stworzenie autorskiego oprogramowania systemu koordynującego procesy biznesowe w postaci aplikacji web-serwerowej pozwalającej na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7718716 2020-09-29
godz. 09:00
Podkarpackie pieczątka printy 4836 1. NUMERATOR TRODAT PRINTY 4836 100 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7660512 2020-09-29
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa fabrycznie nowych plomb do gazomierzy miechowych i reduktorów ciśnienia gazu Numer referencyjny: 2020/W001/WP-002698 Plomb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7664779 2020-09-29
godz. 11:00
Podkarpackie Konserwacja rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie – cz. 4 Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.72.2020 Roboty utr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703958 2020-09-29
godz. 11:00
Mazowieckie Remont drogi miejskiej ulicy Zofii Chrzanowskiej w Przemyślu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706639 2020-09-29
godz. 23:59
Podkarpackie Przeprowadzenie procedury objęcia ochroną patentową w procedurze PCT wynalazku do zwiększania przepływności sieci telekomunikacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709689 2020-09-29
godz. 23:59
Podkarpackie Zapytanie ofertowe na zakup usługi opracowania nowego wyrobu w postaci produktów zbożowych Zgodnie z załączonym dokumentem pn. Ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707636 2020-09-30
godz. 09:00
Podkarpackie Realizacja usługi badawczo - rozwojowej polegającej na opracowaniu systemu / aplikacji do zamawiania treści zoptymalizowanych pod ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719786 2020-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie Smarownica SKF 1. LAGD 125/WA2 SKF Smarownica 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7689941 2020-09-30
godz. 10:30
Mazowieckie Wykonanie prac remontowych w obiektach PAŻP w Rzeszowie Numer referencyjny: 278/PAŻP/2020/AZP Przedmiotem zamówienia jest wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697494 2020-09-30
godz. 11:00
Podkarpackie Konserwacja i aktualizacji systemu SCADA zainstalowanego na Stopniu Wodnym w Rzeszowie Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.87.2020 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702271 2020-09-30
godz. 12:00
Mazowieckie Montaż systemu monitoringu wizyjnego oraz punktów kontroli dostępu dla PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, zgodnie z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719454 2020-09-30
godz. 13:00
Podkarpackie Asortyment elektryczny 1. Przewód zasilajacy BiT 1000Power 1x240 0,6/1kV EM1976 Klasa Eca 60 mb 2. Końcówka oczkowa miedziana cyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7662969 2020-09-30
godz. 23:59
Podkarpackie „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7662970 2020-09-30
godz. 23:59
Podkarpackie „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7662971 2020-09-30
godz. 23:59
Podkarpackie „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716105 2020-10-01
godz. 12:00
Mazowieckie 2020-DU-1-AK Świadczenie usług transportowych w zakresie transformatorów wraz z załadunkiem i rozładunkiem na terenie Pols...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7715011 2020-10-01
godz. 23:59
Mazowieckie 95/2020 usługa wstępu do obiektów sportowych tj. pływalnia, sale gimnastyczne, stoki narciarskie etc. w terminie 05.10.2020 r.-31....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719881 2020-10-02
godz. 08:00
Mazowieckie Materiały do akcji zima 2020/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7669034 2020-10-02
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup środków czystości i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7671582 2020-10-02
godz. 11:00
Mazowieckie Polowe prace sejsmiczne 3D Husów S zakres: a) opracowanie Projektu Technicznego Prac (zwanego dalej "PTP"), b) wykonanie prac polo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714923 2020-10-02
godz. 14:00
Podkarpackie Remont tarasu w budynku Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie przy ul. Szopena 23

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7704958 2020-10-05
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa zestawów STOP SYSTEM H1 Ravetti w zakresie średnic ½” – 2”, zaciskaczy śrubowych do rur PE od dn20 do dn63 oraz systemów S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7671439 2020-10-05
godz. 11:00
Podkarpackie Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli – Zlewnia rzeki Tanew Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.76.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7704964 2020-10-05
godz. 11:00
Mazowieckie Kompleksowa obsługa geodezyjna zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia na podwyższone średnie ciśnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713219 2020-10-05
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie prac przygotowawczych oraz pełnienie nadzoru nad pracami przygotowawczymi i rekultywacyjnymi podczas realizacji prac w o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)