Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7758791 2020-10-22
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie przeglądów z konserwacją instalacji domofonowych w obiektach PKP PLK S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7734373 2020-10-22
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie pierwszej części zadania pn.: Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wisłok N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761400 2020-10-22
godz. 11:00
Podkarpackie Wypychacz Hartowany MV EM-017200 wymiar 1,7mmx200mm 1. Wypychacz Hartowany EM-017200 wymiar 1,7mmx200mm 20 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754811 2020-10-22
godz. 15:00
Mazowieckie 1/2020/OWPTSR/AON/SPR4 świadczenie usług osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej chorej na SM dla uczestników projektów: Spraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7743704 2020-10-23
godz. 00:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowych dla zadania pn. „Przebudowa instalacji regeneracji glikolu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756873 2020-10-23
godz. 09:00
Podkarpackie Przeglądy i usługi związane z serwisowaniem samochodów służbowych oraz dostawa części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7741676 2020-10-23
godz. 10:00
Podkarpackie Remont 4 jazów na rzece Gilówka w m. Jarocin, Golce, Mostki, gm. Jarocin – II etap Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.105.2020 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755046 2020-10-23
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa dwóch gorących posiłków dla 10 uczestników projektu pn. „Dzienny Dom Pomocy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752358 2020-10-23
godz. 10:30
Mazowieckie Wykonywanie dozoru, obsługa serwisowa wraz z utrzymaniem obiektów związanych z ujęciem wody i wieżą wodną w Żurawicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708611 2020-10-23
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup i dostawa tabletek do osuszania gazu NIEzbędnych do eksploatacji złóż gazu ziemnego dla PGNiG SA w Warszawie, Oddział w Sano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739481 2020-10-23
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa prasy polskiej i zagranicznej w Zakładzie Głównym Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7741708 2020-10-23
godz. 11:00
Podkarpackie Usuwanie szkód powodziowych na terenie ZZ w Krośnie- cz. II Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.104.2020 Przedmiotem zamówienia jest:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752551 2020-10-23
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest zakup 7 sztuk ploterów ze skanerami dla Oddziału Geologii i Eksploatacji. Opis przedmiotu zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756026 2020-10-23
godz. 11:00
Podkarpackie ,,Konserwacja rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle’’ Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.110.2020MW 2. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767386 2020-10-23
godz. 11:00
Podkarpackie Skrzynka narzędziowa 1. Skrzynka organizer 13" 53875 DRAPER H 20 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767387 2020-10-23
godz. 11:00
Podkarpackie Zamek do szafki 1. Zamek meblowy nikiel wymiary 42x42x32 6 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754254 2020-10-23
godz. 23:59
Podkarpackie Badania i rozwój innowacyjncyh technologii kompozytowych dla zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów i optymalizacji kosztów wytwarza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7745415 2020-10-26
godz. 10:00
Podkarpackie Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 682 w km 0+000 - 0+800 w m. Manasterz Numer referencyjny: RRG 271.20.2020 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7745383 2020-10-26
godz. 10:00
Podkarpackie Remont drogi gminnej 110603R w km 0+000 - 0+990 w m. Manasterz Numer referencyjny: RRG 271.19.2020 Przedmiotem zamówienia jest: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7745358 2020-10-26
godz. 10:00
Podkarpackie Remont drogi gminnej 110627R w km 0+450 - 0+905 w m. Jawornik Polski Numer referencyjny: RRG 271.18.2020 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7745340 2020-10-26
godz. 10:00
Podkarpackie Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 128/5, 283/3, 283/2 w km 0+430 - 1+410 w m. Hadle Szklarskie Numer referencyjny: RRG 271.17.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7745300 2020-10-26
godz. 10:00
Podkarpackie Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 1235 w m. Jawornik Polski, nr ewid. 1551 w m. Hucisko Jawornickie w km 0+000...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744941 2020-10-26
godz. 11:00
Podkarpackie „Usuwanie szkód powodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle” Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.106.2020MW 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744612 2020-10-26
godz. 11:00
Mazowieckie Montaż instalacji osuszania silikażelowego gazu na OZG Rzeszów 9 – KRNiGZ Rzeszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767202 2020-10-26
godz. 11:00
Podkarpackie Remont pomieszczeń w budynku NW w Dynowie stanowiącego własność PGW WP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748021 2020-10-27
godz. 09:00
Podkarpackie Wymiana sieci reperów na zbiorniku "Maziarnia” w Wilczej Woli Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.107.2020 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7747954 2020-10-27
godz. 10:00
Podkarpackie Utrzymanie rzeki Stobnica w km 26+904-46+944 Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.100.2020 Przedmiotem zamówienia jest: „Utrzymanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748111 2020-10-27
godz. 10:00
Podkarpackie Remont i modernizacja części parteru budynku PSONI Koło w Jarosławiu- Warsztat Terapii Zajęciowej Numer referencyjny: PSONI/DP/213...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761974 2020-10-27
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana trzech sztuk słupów trakcyjnych na terenie IZ Rzeszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744614 2020-10-27
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług inspektora nadzoru wiertniczego prac wiertniczych w imieniu Zamawiającego na wiertniach Iwierzyce 1k i Iwierzyce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)