Przetargi i zamówienia - Dębica - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7182916 2019-12-11
godz. 11:00
Podkarpackie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Dębicy w 2020 roku. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202628 2019-12-12
godz. 10:00
Podkarpackie Nasadzenia drzew i krzewów, ich utrzymanie oraz wycinka na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Dębica (2) Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7206832 2019-12-12
godz. 10:00
Podkarpackie Ochrona mienia, budynku i osób, konwojowanie wartości pieniężnych oraz monitoring budynku Sądu Rejonowego w Dębicy Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209873 2019-12-12
godz. 10:00
Podkarpackie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Rozwój OZE - szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Gmin Dębica i Iwierzyce....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207240 2019-12-12
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa / psychoterapeutę w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w ZOZ w Dębicy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207228 2019-12-12
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chorób Zakaźnych i Poradni Hepatologicznej w ZOZ w Dębicy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207217 2019-12-12
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym i Chorób Wątroby.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208290 2019-12-12
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208292 2019-12-12
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodków i Wcześniaków.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7140377 2019-12-13
godz. 00:00
Podkarpackie Kategoria: Ładunki Niepełna ciężarówka 11 belek stalowych Adres nadania: Polska , Podkarpackie, Dębica Adres dostawy: Polska , Ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208361 2019-12-13
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielenie kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 9 000 000,00 zł na okres od 2 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7185325 2019-12-13
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawę węzłów cieplnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211753 2019-12-13
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211748 2019-12-13
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii łącznie z wykonywanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211746 2019-12-13
godz. 14:00
Podkarpackie Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211764 2019-12-13
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Medycyny Pracy w ZOZ w Dębicy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211762 2019-12-13
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211739 2019-12-13
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Rehabilitacji oraz w Poradni Rehabilitacyjnej w ZOZ w Dębicy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211741 2019-12-13
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii w Zespole Opieki Zdro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211730 2019-12-13
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211733 2019-12-13
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7183634 2019-12-16
godz. 00:00
Podkarpackie Kategoria: Meble Łóżko Adres nadania: Polska , Podkarpackie, Dębica Adres dostawy: Polska , Zachodniopomorskie, Szczecin Dystans:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7215766 2019-12-16
godz. 00:00
Podkarpackie Kategoria: Samochody Ford Transit Adres nadania: Polska , Podkarpackie, Dębica Adres dostawy: Polska , Mazowieckie, Warszawa Dyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7216271 2019-12-16
godz. 00:00
Podkarpackie Kategoria: Samochody Ford Transit Adres nadania: Polska , Podkarpackie, Dębica Adres dostawy: Polska , Mazowieckie, Warszawa Dyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194631 2019-12-16
godz. 09:00
Podkarpackie Bieżące utrzymanie oznakowania dróg – oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Mia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154969 2019-12-16
godz. 12:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dębica. Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217851 2019-12-16
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii łącznie z wykonywaniem czynności zastr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217858 2019-12-16
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa / psychoterapeutę w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym w ZOZ w Dębicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217855 2019-12-16
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii łącznie z wykonywaniem czynności zastr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7187255 2019-12-17
godz. 00:00
Podkarpackie Kategoria: Palety Paleta 500kg Dębica --> Wrocław Adres nadania: Polska , Podkarpackie, Dębica Adres dostawy: Polska , Dolnośl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)