Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: opolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10112676 2023-12-04
godz. 07:41
Opolskie 23/ZSZ/2023 Dostawa 2 szt kompensatorów tkaninowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa 2 szt kompensatorów tkaninowych kompensatory tkaninowe kompletne - 2 szt. długośc zabudowy 100mm medium...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107622 2023-12-04
godz. 08:00
Opolskie : Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Paczków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. Zakres przedmiotu zamówienia:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116312 2023-12-04
godz. 08:00
Opolskie Pozyskanie i zrywka drewna z cięć przygodnych rębnych i przedrębnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10056577 2023-12-04
godz. 08:30
Opolskie Bieżące utrzymanie, konserwacja, porządkowanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej obejmujących parki, skwery oraz zieleń przyuliczną w Brzegu w 2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10101487 2023-12-04
godz. 08:30
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Zastępcę Kierownika w Oddziale Chirurgii Ogólnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10101514 2023-12-04
godz. 08:30
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach: - Poradni Położniczo-Ginekologicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10060521 2023-12-04
godz. 09:00
Opolskie DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE w 2024r. Znak sprawy 17/2023 Część 1: Temat: Część I Ziemniaki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10090695 2023-12-04
godz. 09:00
Opolskie "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UL. KRÓTKIEJ I UL. SPORTOWEJ W SIDZINIE" Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych, polegających na budowie i rozbudowie dróg w Sidzinie ul. Krótkiej i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106502 2023-12-04
godz. 09:00
Opolskie Wykonanie Studium wykonalności inwestycji dla projektu dotyczącego ochrony różnorodności biologicznej w mieście Opolu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107803 2023-12-04
godz. 09:00
Opolskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wymienionych w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego (rozbicie na źródła finansowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107700 2023-12-04
godz. 09:00
Opolskie Dostawa paliwa dla Gminy Kluczbork na okres od stycznia do czerwca 2024 roku Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb dostawy paliwa płynnego spełniającego wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10109979 2023-12-04
godz. 09:00
Opolskie Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 28 im. Czesława Janczarskiego w Opolu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10110775 2023-12-04
godz. 09:00
Opolskie Dzierżawa urządzeń biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10090440 2023-12-04
godz. 09:00
Opolskie Usługa sportowo – rekreacyjna na podstawie kart abonenckich imiennych, umożliwiających dostęp do obiektów sportowo – rekreacyjnych dla pracowników USK w Opolu. 1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114041 2023-12-04
godz. 09:00
Śląskie FL/B/ZOBK/360/2023 – „Wdrożenie systemu PAM dla systemów sterowania w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10103340 2023-12-04
godz. 09:00
Opolskie Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy w 2024r Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy:I. Utrzymanie terenów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115745 2023-12-04
godz. 09:00
Opolskie Dostawa opraw oświetleniowych w sołectwie Smarchowice Śląskie w ramach zadania pn.: Budowa oświetlenia parkingu przy boisku sportowym.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10103349 2023-12-04
godz. 09:00
Opolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby Opolskiego Centrum Edukacji.2. Okres dostawy energii elektrycznej: przez okres 12 miesięcy, przy czym termin r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123839 2023-12-04
godz. 09:00
Mazowieckie Polska - Jednostki prądotwórcze - Dostawa agregatów prądotwórczych w ramach projektu „Procurement of emergency energy supply capacities to generate and/or provide energy on site”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10080090 2023-12-04
godz. 10:00
Opolskie Budowa zespołu garaży w Żaganiu przy ul. Konopnickiej na działce nr 1553/1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10073623 2023-12-04
godz. 10:00
Opolskie Część 1: „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów” – Część I. „Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie”realizowane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10102777 2023-12-04
godz. 10:00
Opolskie Sukcesywne świadczenie usług medycyny pracy dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek obsługiwanych w roku 2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10100583 2023-12-04
godz. 10:00
Opolskie Przedmiotem zamówienia jest „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Turawa w roku 2024” zgodnie z określeniem w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 października...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10102591 2023-12-04
godz. 10:00
Opolskie „Pielęgnacja 45 szt. drzew w zabytkowym Parku Renardów w Strzelcach Opolskich”. 1. Nazwa zamówienia: Pielęgnacja 45szt. drzew w zabytkowym Parku Renardów w Strzelcach Opolskich.2. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10105735 2023-12-04
godz. 10:00
Opolskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na pełnieniu obowiązków Lekarza Oddziału Chirurgii Ogólnej, oraz na pełnieniu obowiązków Lekarza Dyżurnego Oddziału Chirurgii Ogólnej w NCZ Sp....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107697 2023-12-04
godz. 10:00
Opolskie Zakup wraz z dostawą akcesoriów jednorazowego użytku do aparatury medycznej (z podziałem na 7 zadań) . Część 1: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą akcesoriów jednorazowego uży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10101672 2023-12-04
godz. 10:00
Opolskie Dostawa lekkiego oleju opałowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu od 1 stycznia do 31 sierpnia 2024 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opało...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10109434 2023-12-04
godz. 10:00
Opolskie HD 9256 Zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego ESET Protect Entry ON-PREM PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 ESET Zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego: Eset PROTECT Entry ON-PR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10111674 2023-12-04
godz. 10:00
Opolskie Zapytanie ofertowe - zamurowanie otworów okiennych w budynku hali kotłowni węglowej w Kętach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10112839 2023-12-04
godz. 10:00
Opolskie Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek obsługiwanych w roku 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)