Zlecenia - woj. realizacji: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7396000 2020-03-29 Małopolskie Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku archeologicznym kolidującym z realizowaną budową obwod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7105777 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie Kategoria: Pojazdy inne Quady Grizzly 450x 5 Adres nadania: Polska , Małopolskie, Kraków Adres dostawy: Irlandia , County Cork, C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321811 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie 1 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Sprzedaż sp. z o.o. - usługi 1 Zadanie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339209 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie 1. Przedmiotem Zamówienia jest „Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego” wraz z infrastrukturą towarzyszącą –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7356328 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY nr 4/2020/UE/2.3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa: • Licencj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7357796 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania uczelnią wraz z dostawą infrastruktury IT w celu usp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7361223 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6_20_1.2.0_0097 z dnia 28 lutego 2020 r. na zakup i dostawę systemu do odpylania i odciągu trocin. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7379613 2020-03-30
godz. 00:00
Mazowieckie Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2020-2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7380485 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391255 2020-03-30
godz. 00:00
Podkarpackie DZZ/N/102/2020 Zakup przygotówek ze stali narzędziowej do wykonania foremników dla potrzeb realizacji projektu SafetyComp wg wytyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393270 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie Dostawa baletowej wykładziny winylowej wraz z akcesoriami dla Opery Krakowskiej w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395028 2020-03-30
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr 2020/03/20/2 - Specjalista ds. badawczych Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie jako Specjalista ds. ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395027 2020-03-30
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr 2020/03/20/1 - Młodszy Specjalista ds. badawczych Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie jako Młodszy sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395275 2020-03-30
godz. 00:00
Mazowieckie Usługi w zakresie badań przemysłowych. Założenia lingwistyczno-pedagogiczne do systemu wspomagającego wychowanie w dwujęzyczności ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395273 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M03ZO01.AST dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Oper...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395267 2020-03-30
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr 2020/03/20/3 - Technolog Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie na stanowisku Technologa. Cel zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395804 2020-03-30
godz. 00:00
Mazowieckie Usługi w zakresie badań przemysłowych. Opracowanie unikatowej warstwy wizualnej poprzez metodę łączącą grę z filmem animowanym w j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395805 2020-03-30
godz. 00:00
Mazowieckie Usługi w zakresie badań przemysłowych. Opracowanie metody płynnej animacji postaci i otoczenia z wykorzystaniem nowych rozwiązań w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395711 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia specjalistycznego dla 75 osób w wieku 15-29 lat w ramach projektu realizowanego p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395733 2020-03-30
godz. 00:00
Lubelskie Przetestowanie działania jednofazowego falownika U5K.640 - postępowanie nr 113 Przedmiotem zamówienia jest Przetestowanie działan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395844 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24 Dotyczy dostawy profili Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów - profili, niezbędnych do realiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395845 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 Dotyczy dostawy materiałów Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów niezbędnych do realizacji proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395890 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie Dostarczenie narzędzi. a) Zamówienie ma charakter jednorazowy. b) Zamawiający zamierza nabyć wszystkie ilości wskazane w opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395996 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie Pomiar zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych z dróg krajowych i autostrady województwa małopolskiego będących w administ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396383 2020-03-30
godz. 00:00
Mazowieckie 7205 - Modernizacja systemu monitoringu ppoż w EC TrzebiniaNR SAP OP/07205/040/21 7205 - Modernizacja systemu monitoringu ppoż w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396940 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie Oferta handlowa na planowany zakup maszyny cyfrowej Nowa Maszyna Cyfrowa kolorowa – 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia: Minima...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397127 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/KONS Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac B+R w roli konsultanta z branży budowlanej w projekcie b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397345 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie dotyczące wyboru wykonawcy z zakresu tzw. profesjonalnego procesu projektowego oraz strategii wzorniczej. Przedmiot zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397496 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie Mechaniczne zamiatanie placów i ulic na terenie Wadowic w 2020 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397812 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie Zakup odczynników chemicznych 23 03 2020 E Odczynniki chemiczne Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)