Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7691451 2020-09-28
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowy gazociągu wraz z przyłączami w m. Sieradz ul. Jana Pawła II W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7691450 2020-09-28
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowy sieci gazowej z przyłączami w m. Chechło Pierwsze ul. Gałczyński...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708530 2020-09-28
godz. 10:21
Mazowieckie Zakup kos spalinowych Stihl na potrzeby Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706800 2020-09-28
godz. 23:59
Mazowieckie Stworzenie autorskiego oprogramowania systemu koordynującego procesy biznesowe w postaci aplikacji web-serwerowej pozwalającej na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7685274 2020-09-29
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowy gazociągu w m. Sieradz ul. Kosynierów, Partyzantów, Targowa, Zaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7685275 2020-09-29
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowa realizacja gazociągu wraz z przyłączem i szafką gazową w m. Aleksandrów Łódzki ul. Wierzbińska Wykonanie PT i na jego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693926 2020-09-29
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowy sieci gazowej z przyłączami w m. Pabianice ul. Kąkolowa Wykonan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693928 2020-09-29
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowy sieci gazowej z przyłączami w m. Rzgów ul. Wysoka Wykonanie pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696645 2020-09-29
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowa realizacja przyłącza wraz z zespołem gazowym: w m. Łódź ul. Zakładowa 107 nr dz. 94/12 obr. W-37 Kompleksowa realizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696646 2020-09-29
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowa realizacja przyłącza wraz z punktem gazowym: w m. Pabianice ul. Lutomierska 48 nr dz. 72/1, 72/3 Kompleksowa realizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696772 2020-09-29
godz. 09:00
Mazowieckie „Rozbiórka obiektów budowlanych na terenie IZ Łódź”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7660512 2020-09-29
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa fabrycznie nowych plomb do gazomierzy miechowych i reduktorów ciśnienia gazu Numer referencyjny: 2020/W001/WP-002698 Plomb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706639 2020-09-29
godz. 23:59
Podkarpackie Przeprowadzenie procedury objęcia ochroną patentową w procedurze PCT wynalazku do zwiększania przepływności sieci telekomunikacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707620 2020-09-29
godz. 23:59
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest zakwaterowanie i wyżywienie podczas warsztatów terapeutycznych w ramach realizowanego projektu: „Zapro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696643 2020-09-30
godz. 08:00
Mazowieckie Wykonanie budowy gazociągu ś/c PE w miejscowości Ozorków, Helenów, Sokolniki Las. Wykonanie budowy sieci gazowej w miejscowości O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696644 2020-09-30
godz. 08:00
Mazowieckie Budowa sieci gazowej w m. Łódź, ul. Łaskowice z przyłączami do posesji. Budowa sieci gazowej zgodnie z Projektem Budowlanym w m. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696650 2020-09-30
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowa realizacja przyłącza wraz z punktem gazowym: w m. Stryków ul. Targowa nr dz. 11 Kompleksowa realizacja przyłącza wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709635 2020-09-30
godz. 08:00
Łódzkie Zapytanie ofertowe dotyczące usprawnienia technologii kucia dokładnego elementów okuć okiennych i drzwiowych w podwyższonych tempe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716599 2020-09-30
godz. 15:00
Łódzkie PO.ZPU.5.2811.9m.2020.TP Zwiększenie retencji poprzez piętrzenie wód w zlewni rzeki Liswarty, Piskary, Górnianki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698396 2020-09-30
godz. 23:59
Łódzkie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług opiekuńczych świadczonych w miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702596 2020-09-30
godz. 23:59
Łódzkie Przedmiotem zamówienia są usługi 2 asystentów osobistych dla osób ze stwardnieniem rozsianym (SM) świadczone na terenie woj. łódzk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701876 2020-10-01
godz. 08:00
Mazowieckie Zakup i dostawa chromatografu dla Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi Zakup i dostawa chromatografu procesowego dla Oddziału Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7666937 2020-10-01
godz. 11:15
Mazowieckie Utrzymanie rzek na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu Numer referencyjny: ROZ.2810.66.2020 NW Łódź – obiekt nr 1 – rzeka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716105 2020-10-01
godz. 12:00
Mazowieckie 2020-DU-1-AK Świadczenie usług transportowych w zakresie transformatorów wraz z załadunkiem i rozładunkiem na terenie Pols...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696654 2020-10-02
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej ś/c, Qn=500 m3/h wraz z przyłączem , zgodnie z Warunkami Przyłączenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697038 2020-10-02
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy sieci gazowej w m. Łódź ul. Romanowska dz. 90/31 bud. 1-2 Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716582 2020-10-02
godz. 11:00
Łódzkie PO.ZPU.5.2811.11m.2020.PK Prace utrzymaniowe na obiektach Zbiornika Wodnego Poraj-zainstalowanie przelewu pomiarowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716992 2020-10-02
godz. 11:00
Mazowieckie Przeniesienie (demontaż i montaż) czterech klimatyzatorów dla Sekcji IMR1 z pomieszczeń biurowych Warszawie do dwóch lokalizacji w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719880 2020-10-03
godz. 11:04
Mazowieckie Dostawa wraz z transportem bezpieczników drąga ZD-01 zamontowanych na przejazdach SSP typu BUES 2000 na potrzeby Zakładu Linii Kol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696653 2020-10-05
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy sieci gazowej w m. Łódź ul. Wydmowa do pos. 53 Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z warunkami pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)