Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7470357 2020-06-08
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu sprzętu do budowy stanowiska badawczego tj. automatu w ramach projektu pn. „Autonomiczny sys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508415 2020-06-08
godz. 00:00
Lubuskie Naprawa chromatografu procesowego model Maxum II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495597 2020-06-08
godz. 09:00
Mazowieckie Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań w ramach umowy ramowej dot. Budowy gazociągów ś/c i n/c, bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503086 2020-06-08
godz. 09:00
Mazowieckie "Roboty budowlane polegające na remoncie wybranych budynków na terenie IZ Zielona Góra (5 zadań)"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507967 2020-06-08
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn160/125 PE w m. Dobiegniew Budowa gazociągu średniego ciśnieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506696 2020-06-09
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/US/2020/UH 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej wykonanie usługi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7513893 2020-06-09
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru 1 osoby świadczącej usługi Psychologa w Projekcie ,,Agencja Zatrudnienia Polskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498978 2020-06-09
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz budowa gazociągu De 90/63 PE i przyłąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503274 2020-06-09
godz. 12:30
Mazowieckie Dostawa nowych, nieużywanych opon do samochodów użytkowanych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7469890 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup nawozu saletrzano - amonowego do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nawozu saletrzano ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7469892 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup roztworu saletrzano – mocznikowego do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa roztworu sale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470077 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup nawozów sztucznych do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup nawozów sztucznych w celu prowadzenia p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504278 2020-06-10
godz. 00:00
Mazowieckie Opracowanie opisu standardów świadczenia usług rozwojowych Zamówienie obejmuje: 1) opis standardów świadczenia usług rozwojowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502434 2020-06-10
godz. 00:00
Lubuskie Przebudowa instalacji technologicznej na terenie Ośrodka Grupowego Daszewo przynależnego do KRNiGZ Gorzysław

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512784 2020-06-10
godz. 00:00
Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPOP.01.01.00-16-0013/18 dotyczące dostawy Uszczelki Palusol do budowy prototypu bramy przeciwpożarowej P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503276 2020-06-10
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz budowa gazociągu De 90/63/40 PE i przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514897 2020-06-10
godz. 10:00
Mazowieckie Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej domofonów oraz urządzeń telewizji użytkowej na terenie PKP Polskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508885 2020-06-10
godz. 12:00
Mazowieckie Kompleksowa organizacja i obsługa wakacyjnych wydarzeń plenerowych, obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie na terenie całego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516354 2020-06-11
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/US/2020/UH Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej przygotowanie i stw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516358 2020-06-11
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/US/2020/UH Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej wykonanie usługi pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516361 2020-06-11
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/US/2020/UH Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej zaprojektowania i w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516363 2020-06-11
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/US/2020/UH Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej wykonanie usługi pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7480210 2020-06-15
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu zestawu napędowego w ramach projektu pn. „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7521216 2020-06-15
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/US/2020/UH Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej zaprojektowania i w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512647 2020-06-15
godz. 09:00
Mazowieckie Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla modernizacji dachu oraz przebudowy pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516874 2020-06-15
godz. 09:00
Lubuskie Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieków: Rzeka Stara Ochla, Kanał Podmiejski poprzez remont budowli piętrzących w km: 2+25...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7473388 2020-06-16
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gazociągów ś/c na terenie m. Międzychód ul. Morelowa, Sadowa, Zagrodowa, Noskowskiego, S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515065 2020-06-17
godz. 09:00
Mazowieckie Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego kompleksowej modernizacji obiektu kubatur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516968 2020-06-17
godz. 09:00
Mazowieckie Eksploatacja układów pomiarowych na stacjach Ś/C, sprawdzenie pełne i uproszczone układów pomiarowych, sprawdzenie AKP Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478321 2020-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa kamer, obiektywów i statywów Numer referencyjny: ZP/TITT/34/2020 Dostawa torów kamerowych dla OT Rzeszów.Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)