Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7523287 2020-07-13
godz. 12:00
Lubuskie Postępowanie w trybie przetargu NIEograniczonego na dostawę węgla kamiennego – miału oraz koksu opałowego do jednostek woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570438 2020-07-13
godz. 12:00
Lubuskie 281-2020 Zabezpieczenie Mistrzostwa DG RSZ 1-11 LDKPanc w strzelaniu z PW i karabinka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575833 2020-07-14
godz. 00:00
Lubuskie 458-2020- Przegląd klimatyzator i urządzeń instalacji wentylacyjnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572347 2020-07-14
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego oraz aparatu rtg ramię C dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573378 2020-07-14
godz. 10:30
Dolnośląskie Usługa szkolenia z języka angielskiego zgodnie z normą STANAG 60001 oraz Ramowym i szczegółowym programem nauczania języka angiels...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580172 2020-07-15
godz. 00:00
Mazowieckie Opracowanie i produkcja anglojęzycznej publikacji (e-book) na temat sektora gamingowego w Polsce na potrzeby promocji polskiej bra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556903 2020-07-15
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie robót remontowo – budowlanych kwater/lokali mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559760 2020-07-15
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559723 2020-07-15
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580385 2020-07-15
godz. 12:00
Lubuskie 38P/OiB/2020 POSTĘPOWANIE Z DZIEDZINY OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA W TRYBIE PRZETARGU NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH NAPRAW I KONSERWACJI ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580898 2020-07-16
godz. 12:00
Lubuskie 282-2020 Naprawa centrali wentylacyjnej typ CV-P1-L/HW w aparacie grzewczo - kanałowym w Czerwieńsku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580086 2020-07-17
godz. 09:30
Lubuskie Służba Żywnościowa- Zakup i dostawa środków jednorazowych Numer referencyjny: 26/2020/SŻ Przedmiotem zamówienia jest zakup i dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7533816 2020-07-17
godz. 10:30
Mazowieckie Świadczenie usług ogrodniczych na terenach PAŻP Numer referencyjny: 100/PAŻP/2020/AZP Świadczenie usług ogrodniczych na terenach P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7536349 2020-07-20
godz. 09:00
Lubuskie Świadczenie usług w zakresie specjalistycznego sprzątania obiektów szpitalnych Zamawiającego, współdziałania z personelem medyczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577497 2020-07-23
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7531781 2020-07-24
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów pędnych i smarów (MPS), nr sprawy: MAT/153/U/2020 Numer referencyjny: MAT/153/U/2020 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577513 2020-07-24
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa instalacji c.o. w budynkach mieszkalnym 51 i 53 w Wędrzynie Numer referencyjny: DZP-OZ.2610.325.2020 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7541019 2020-07-27
godz. 09:30
Lubuskie Wycinka drzew, obmiar brakarski, prace pielęgnacyjne, frezowanie pni oraz nasadzenia kompensacyjne na terenie administrowanym prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7538552 2020-07-27
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa 1 350 ton koksu przemysłowo-opałowego grubego (powyżej 40 mm) w klasie 27,1/10/06, gat. I do SOI Wędrzyn oraz SOI Skwierzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7561684 2020-08-04
godz. 10:00
Lubuskie Legalizacja wodomierzy ze zdalnym odczytem w zasobie Oddziału AMW w Zielonej Górze w miejscowościach Świętoszów i Wędrzyn Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568916 2020-08-05
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu Numer referencyjny: DZP-OZ.2610.314.2020 Świadczenie usługi stałego dostępu do Int...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576456 2020-08-11
godz. 09:00
Lubuskie Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku Numer referencyjny: Znak sprawy: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576124 2020-08-11
godz. 10:00
Mazowieckie Pielęgnacja krzewów oraz sprzątanie terenów dodatkowych w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576522 2020-08-11
godz. 10:00
Lubuskie Pielęgnacja krzewów oraz sprzątanie terenów dodatkowych w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)