Zlecenia - woj. realizacji: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7363003 2020-04-06
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu sprzętu do budowy stanowiska badawczego, tj. oscyloskopu cyfrowego 4 kanałowego w ramach pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368825 2020-04-06
godz. 00:00
Lubuskie Zakup, dostawa, montaż instalacji oraz nadzór nad instalacją i montażem kompletu wyposażenia dla gniazda pakowania W związku z re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397832 2020-04-06
godz. 00:00
Lubuskie Przygotowanie i realizacja indywidualnych zajęć dodatkowych dla 20 dzieci INTEGRACJA SENSORYCZNA w wymiarze 40 godzin na 1 dziecko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397774 2020-04-06
godz. 00:00
Lubuskie Zapytanie ofertowe na Przygotowanie i realizację indywidualnych zajęć dodatkowych dla 20 dzieci METODA KRAKOWSKA w wymiarze 40 god...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398850 2020-04-06
godz. 00:00
Lubuskie Dostawa 70 ton węgla kamiennego kostka 33-Ko 31/5/7 gat. I o parametrach zgodnych z PN-G-97002: 1982 oraz PN-G-97003: 1982 do 45 W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399091 2020-04-06
godz. 00:00
Lubuskie Opracowanie Strategii rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030, zwaną dalej Strategią, wraz z przeprowadzeniem procedury strate...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402449 2020-04-06
godz. 00:00
Lubuskie Usługa polegająca na przygotowaniu kampanii promocyjno-informacyjnej projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402835 2020-04-06
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu licencji oprogramowania na graficzne środowisko programistyczne przeznaczone do programowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404569 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie 1.2/01/03/2020/CNC realizacja prac badawczych wg podanej specyfikacji Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w technologii odlew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404941 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 01/03/2020/POPW AI Developer Przedmiotem i celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisko AI D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404942 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 02/03/2020/POPW Frontend Developer Przedmiotem i celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404944 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 03/03/2020/POPW Backend Developer Przedmiotem i celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404994 2020-04-06
godz. 00:00
Mazowieckie Zamówienie na wysokowydajne komputery przenośnie, monitory i towarzyszące akcesoria W związku z realizacją projektu pn: „StreetLA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406277 2020-04-06
godz. 00:00
Mazowieckie Zamówienie na wysokowydajne komputery przenośnie, monitory i towarzyszące akcesoria (zastosowanie: grafika, modele maszynowego wid...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406527 2020-04-06
godz. 00:00
Lubuskie Budowa 5-u wiat śmietnikowych dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) - Budowa wia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412788 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Ogłoszenie o zamówieniu na wyłonienie trenerów do przeprowadzenia szkoleń oraz egzaminatorów dla uczestników projektu WSZECHNICA Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7366618 2020-04-06
godz. 09:00
Dolnośląskie Świadczenie usług polegających na zapewnieniu nielimitowanego lub limitowanego dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401002 2020-04-06
godz. 09:00
Lubuskie Remont budynku nr 19/k.2600 m

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411111 2020-04-06
godz. 10:00
Lubuskie 1. Nanoplant Ultra z borem - 15 1 2. Hardy SL - 400 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404374 2020-04-06
godz. 11:00
Lubuskie Usługa w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407124 2020-04-06
godz. 11:00
Lubuskie Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa Sali Gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401638 2020-04-06
godz. 12:00
Lubuskie Usługa polegająca na przygotowaniu kampanii promocyjno-informacyjnej projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbió...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407610 2020-04-06
godz. 12:00
Lubuskie 130-2020 KONSERWACJA DETEKTORÓW TLENKU WĘGLA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405138 2020-04-06
godz. 15:30
Lubuskie Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze polegających na przyjmowaniu, prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395661 2020-04-06
godz. 16:00
Mazowieckie Remont ogrodzenia na Terminalu Paliw Nowa Sól Remont ogrodzenia - TP Nowa Sól

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384368 2020-04-07
godz. 00:00
Lubuskie Wykonanie: Myjni samochodowej wraz z infrastrukturą w Sękowicach 90 gm. Gubin na działkach nr 152/7, 156/7, 176/4, 159/9

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391306 2020-04-07
godz. 00:00
Lubuskie Świadczenie usług prania dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, zgodnie z poniższymi warunkami

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404450 2020-04-07
godz. 00:00
Wielkopolskie Dostawa infrastruktury sprzętowej do prowadzenia testów do pozyskiwania danych o agrofagach w ramach projektu „Internetowa Platfor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406617 2020-04-07
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie i dostawa „umundurowania” (koszulek typu polo wraz z oznakowaniem logotypami) wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406657 2020-04-07
godz. 00:00
Podlaskie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr LOWE/2/2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego funkcji członka Komi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)