Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8203624 2021-06-22 Lubuskie Zlecę wykonanie remontu pomieszczeń - Krosno Odrzańskie Szukamy Wykonawcy remontu pomieszczeń w Krośnie Odrzańskim w zakresie m.in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8207748 2021-06-22
godz. 07:59
Lubuskie Zapytanie ofertowe na zakup stali AISI 316L PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Blacha AISI 316L Blacha wym. 1 m / 2 m grubość 4 mm AISI 31...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187469 2021-06-22
godz. 08:00
Lubuskie Część 1 Przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie terenu z odpadów z nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Oddziału Terenowego Kra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182112 2021-06-22
godz. 09:00
Lubuskie Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku niemieszkalnym przy ul. Łokietka 8 w Gorzowie Wlkp. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187204 2021-06-22
godz. 09:00
Lubuskie Część 1 Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. RA-ZP.2610.17.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8189266 2021-06-22
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z modernizacją kotłowni w budynku przy Alei Wielkopolskiej w Sulechowie Wykonanie całości robót związanych zaprojektowaniem i wykonaniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8162243 2021-06-22
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa 800 ton koagulantu żelazowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: ZP/3/2021/PL Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 800 ton koagulantu żelazowego d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8162174 2021-06-22
godz. 10:00
Lubuskie „Naprawa i konserwacja w zakresie wymiany stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.” (drugi przetarg nieograniczony) 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8173630 2021-06-22
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wologoszcz wraz z zakupem agregatu prądotwórczego oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wologoszcz około 1 km

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8173662 2021-06-22
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa stacji wodociągowej w m. Podlesiec, gmina Dobiegniew wraz z zakupem agregatu prądotwórczego” Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182129 2021-06-22
godz. 10:00
Lubuskie Rozbudowa z przebudową pomieszczeń znajdujących się na niskim parterze w budynku „A” na potrzeby Centrum Obsługi Pacjenta WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o. w formule „zaprojektuj i wybuduj”....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8189780 2021-06-22
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa, montaż i rozruch praso - płuczki wraz z systemem transportu skratek oraz demontażem istniejących elementów do obiektu Oczyszczalni Ścieków na Nowym Świecie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8198239 2021-06-22
godz. 10:00
Lubuskie Lubuski Biznes ma POWER Realizacja usług egzaminacyjnych wraz z usługami towarzyszącymi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202064 2021-06-22
godz. 10:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań EMG lub ENG pacjentom Wielospecjalistycznego Szpitala W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206701 2021-06-22
godz. 10:00
Lubuskie zakup środków ochrony roślin: ( Spyrale 475EC, Plonuran płynny)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8165606 2021-06-22
godz. 10:00
Lubuskie Część 1 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków refundowanych i produktów leczniczych. Szczegółowy opis przedmiotu oraz ilości zamówienia zawiera Formularz cenowy, który stanowi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8206301 2021-06-22
godz. 10:00
Lubuskie RFP na wykonanie szablonów do opisu lokomotyw spalinowych w ramach wykonywanych napraw okreso-wych (P4/P5). (1) Wykonanie szablon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8153344 2021-06-22
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie prac projektowych i formalno-prawnych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Gryżyna” Numer referencyjny: ZP/PGNG/21/0209/GE/DIG1 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8180710 2021-06-22
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych w Międzyrzeczu przy ul. Chopina 15D/2 i 15E/4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8180685 2021-06-22
godz. 11:00
Mazowieckie Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych w Międzyrzeczu przy ul. Chopina 15D/2 i 15E/4. 2. Szczegółowy opis przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8185930 2021-06-22
godz. 11:00
Lubuskie Termomodernizacja budynków mieszkalnych os. Zacisze 4, Klonowa 2 w Sulechowie zgodnie z wymogami technicznymi wykonania i odbioru ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8190048 2021-06-22
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usług naprawczych i konserwacyjnych w obiektach pocztowych podległych Poczcie Polskiej S.A. Region Pionu Infrastruktur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8191531 2021-06-22
godz. 11:00
Lubuskie Dostawa sprzętu komputerowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194871 2021-06-22
godz. 11:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę drogi, dla realizacji zadania pn. „Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8197988 2021-06-22
godz. 11:00
Lubuskie Remont budynku administracyjnego ZPH Świerkocin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8210008 2021-06-22
godz. 11:00
Lubuskie RFP na dostawę wykładzinę gniazda i płytę ślizgu bocznego. wykładzina gniazda skrętu rys. F9017 105 – świadectwo odbioru 3.1,: 40...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8185834 2021-06-22
godz. 12:00
Lubuskie Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Słubicach Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Słubicach Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Słubicach w zakresie sieci wodoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8201928 2021-06-22
godz. 12:00
Lubuskie Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadań inwestycyjnych (części): 1. Poprawa dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202344 2021-06-22
godz. 12:00
Lubuskie PT.2370.69.2021 Zakup i dostawa dwóch kompletów bezzałogowych statków powietrznych z osprzętem do rozpoznawania i określania zasię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208349 2021-06-22
godz. 12:00
Lubuskie Zapytanie o informację cenową na zakup i dostawę części do pojazdów szynowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)