Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7398896 2020-04-08 Lubelskie Rewitalizacja pi. Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie. Celem przedmiotu zamówienia jest opracowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404012 2020-04-08 Lubelskie Wykonanie aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w obszarze drogi wojewódzkiej nr 830 w msc. Łąki gm. Wą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410502 2020-04-08 Lubelskie Jednorazowe oczyszczenie nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych przy krawężnikach zamiatarką mechaniczną po okresie zimowym Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411042 2020-04-08 Lubelskie Dostarczenie środków dezynfekujących w postaci alkoholowo-wodnego w opakowaniach 250ml.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414027 2020-04-08 Lubelskie Sukcesywna dostawa w okresie od kwietnia do maja 2020 roku 4000 masek ochronnych na twarz (zakrywających nos i usta). Zamówienie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416382 2020-04-08
godz. 07:00
Lubelskie Zakup - śrub,gwoździ, drutu stalowego, plomb ołowianych,opasek zaciskowych, zaworów kulkowych wodnych, elektrod, żarówek.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7360638 2020-04-08
godz. 09:00
Lubelskie Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Numer referencyjny: R7.ST.372.5.2020.kd ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7361391 2020-04-08
godz. 09:00
Lubelskie Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398321 2020-04-08
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie Gminy Jastków Numer referencyjny: UG.271.6.2020.CT Przedmiotem zamówienia jest wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398048 2020-04-08
godz. 09:00
Lubelskie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Józefów nad Wisłą” Numer referencyjny: IP.271.2.2020.PK Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400182 2020-04-08
godz. 09:00
Lubelskie "Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Serokomla, ul. Zagumienna" Numer referencyjny: GK.242.2.2020 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409171 2020-04-08
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa kompletnego węzła ciepła - 1kpl. 1. Kompletny węzeł ciepła o mocy Qc. t.=180kW, z kompletną automatyką i szafą st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410971 2020-04-08
godz. 09:00
Lubelskie Malowanie i odgrzybianie pokoi 08 i 09 w budynku Fizyki Średniej na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411256 2020-04-08
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa: Sonda radarowa VEGAPULS 62 Typ PS62.NPO.0068.01 - 1 szt. 1. Sonda radarowa VEGAPULS 62 Typ PS6 2.NPO.006 8.01 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414529 2020-04-08
godz. 09:09
Mazowieckie 291924 Zakup manometru PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Manometr 1MPa, typ XL72 INPUT 4-20mA Single 100060986.10 ART. no. XL721MPa - 2 s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400865 2020-04-08
godz. 09:30
Mazowieckie Budowa dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej 821 oraz nawierzchni utwardzonej na terenie stacji LNG w Ostrowie Lubelskim dz. 160 Zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7369342 2020-04-08
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych związanych z wydzieleniem pożarowym wiaty dla karetek od budynku bloku „E” Oddziału Ginekologii i Poło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400416 2020-04-08
godz. 10:00
Lubelskie DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. W PONIATOWEJ NA LATA 2020/2021 1) Zakup i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409461 2020-04-08
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa zaworów bezpieczeństwa DN40/65 - 1szt 1. ZAWÓR BEZP.DN40/DN65 PN40/PN16 1.4408 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410873 2020-04-08
godz. 10:00
Lubelskie Remont pokoju 418 na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie przy Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410611 2020-04-08
godz. 10:00
Lubelskie Usługa przeglądu i serwisu urządzeń instalacji doczyszczającej wody podrenażowe na terenie lotniskowego składu MPS w kompleksie wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411555 2020-04-08
godz. 10:00
Mazowieckie Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Sekcji Eksploatacji w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413367 2020-04-08
godz. 10:00
Lubelskie SCK / Z / 40 /20 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych - umowa na okres 12 miesięcy. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414966 2020-04-08
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa: pzepływomierz typ MPP712 DN125T firmy ENKO-Pomiar - 1 szt. Dostawa zamówienia do 10.04.2020 r. do siedziby LPEC S.A., ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414970 2020-04-08
godz. 10:00
Lubelskie zakup 4 szt. opon letnich - 195/65 R15 Dębica Presto HP2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395458 2020-04-08
godz. 10:45
Lubelskie Sukcesywna dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych na rzecz LPEC S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400293 2020-04-08
godz. 11:00
Lubelskie Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wisznice Numer referencyjny: IBMG-IV.271.5.2020 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401353 2020-04-08
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa jednego videogastroskopu, dwóch videokolonoskopów, jednego videoduodenoskopu, jednej diatermii endoskopowej Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403145 2020-04-08
godz. 11:00
Lubelskie Eksploatacja i konserwacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401569 2020-04-08
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa oraz montaż nagłośnienia scenicznego w ramach projektu pn.:”Chełmski Łańcuch Kreatywności” – kompleksowa modernizacja Amfi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)