Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8067819 2021-04-14 Mazowieckie Usługa polegająca na opracowaniu ekspertyzy prawnej w zakresie: 1. Ustalenia czy istnieją możliwości bezlicencyjnego korzystania z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061603 2021-04-14
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania pomieszczeń Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie. Szcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062854 2021-04-15
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej usługi wytworzenia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062853 2021-04-15
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej stworzenie Makiety ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064775 2021-04-15
godz. 14:00
Wielkopolskie Indywidualne usługi asystenta osoby niepełnosprawnej skierowane dla osób długotrwale niepełnosprawnych, przewlekle chorych na SM l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064774 2021-04-15
godz. 14:00
Wielkopolskie Indywidualne usługi psychologiczne dla osób długotrwale niepełnosprawnych, przewlekle chorych na SM lub inne schorzenie, świadczon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064772 2021-04-15
godz. 14:00
Wielkopolskie Indywidualne usługi logopedyczne dla osób długotrwale niepełnosprawnych, przewlekle chorych na SM lub inne schorzenie, świadczone ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064790 2021-04-15
godz. 14:00
Wielkopolskie Indywidualne usługi specjalisty fizjoterapeuty opracowującego Indywidualny Plan Działania (IPD) dla osób długotrwale niepełnospraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064798 2021-04-15
godz. 14:00
Wielkopolskie Fizjoterapia indywidualna w warunkach domowych dla osób długotrwale niepełnosprawnych, przewlekle chorych na SM lub inne schorzeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065410 2021-04-15
godz. 23:59
Śląskie Zakup usługi badawczej w zakresie analizy i przeprowadzenia testów farby proszkowej w postaci antykorozyjnego podkładu epoksydoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064942 2021-04-16
godz. 09:00
Lubelskie Adaptonal Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: „Pracownik administracyjno - biurowy certyfikowany egzaminem ECCC” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065224 2021-04-16
godz. 09:00
Lubelskie OPUS. Program integracji społecznej i zawodowej w Gminie Opole Lubelskie Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: „Pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065415 2021-04-16
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi obejmującej wykonanie studium wykonalności w zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065416 2021-04-16
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej przygotowanie i stw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065762 2021-04-16
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej usługi zaprogramowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066201 2021-04-16
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej polegającej na przedstawienie d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069899 2021-04-16
godz. 10:00
Lubelskie Naprawa umocnień i zabudowa wyrw w korycie rzeki Łabuńka w km 23+000-25+587 wraz z remontem umocnień stopnia w km 21+060

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068368 2021-04-19
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest: realizacja usługi specjalistycznej obejmującej zaprojektowanie i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068369 2021-04-19
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej stworzenie aplikacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8060890 2021-04-19
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana izolatorów sieci trakcyjnej w 2021 roku na linii nr 068 Lublin – Przeworsk, linii nr 106 Rzeszów Główny – Jasło oraz linii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062448 2021-04-19
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usług serwisu technicznego i napraw wiązarek, foliarek, zgrzewarek, taśmociągów oraz innych urządzeń zwanych dalej urz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8025491 2021-04-19
godz. 23:59
Lubelskie „Makaron dla Diabetyków (IG40) - PASTA FOR DIABETICS (GI40)” Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyn pakujących - 2 szt. Minimal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071008 2021-04-20
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi obejmującej stworzenie projektu graficznego oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069703 2021-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Rozbiórka tam bobrowych na wodach Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej – 6 części Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna rozbiórka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073885 2021-04-21
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej polegającej na przeprowadzeniu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071757 2021-04-21
godz. 23:59
Lubelskie Okno na świat - nowe otwarcie Zamówienie obejmuje wybór Wykonawcy do pełnienia funkcji wychowawcy – kierownika, odpowiedzialnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064894 2021-04-22
godz. 09:30
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz przebudowa i oddanie do użytkowania stacji pomiarowej g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073331 2021-04-22
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Bielany o pow. 20,308 ha Paczuszk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8032690 2021-04-22
godz. 23:59
Lubelskie „Makaron dla Diabetyków (IG40) - PASTA FOR DIABETICS (GI40)” Przedmiotem zamówienia jest zakup Linii do produkcji makaronu krótki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074292 2021-04-22
godz. 23:59
Lubelskie Okno na świat - nowe otwarcie Zamawiający planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. zajęcia z języka angielskiego dla Uczestników Projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)