Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7704646 2020-09-28
godz. 08:00
Lubelskie Wykonanie i zakup rękawiczek ochronnych w ilości 2000 sztuk z 6 logotypami. 1. Rękawice ochronne z 6 logotypami 2000 PAA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707986 2020-09-28
godz. 08:00
Lubelskie Wykonanie usługi przegląd i wzorcowanie maszyny wytrzymałościowej QC-508M2F-1 sztuka 1. Przegląd i wzorcowanie maszyny wytrzymało...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702697 2020-09-28
godz. 09:30
Mazowieckie Roboty budowlane „Sieć gazowa s/c w m. Wojcieszków” zgodnie z załącznikiem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703364 2020-09-28
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705272 2020-09-28
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa formaliny odczynnikowej stabilizowanej melaminą, 200kg 1. Formalina odczynnikowa stabilizowana melaminą; okres tr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705500 2020-09-28
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa uszczelnieñ mechanicznych - komplet ( 2 pozycje ) 1. komplet uszczelnieñ 1 KPL

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7669099 2020-09-28
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Poczty Polskiej S.A. na terenie miast: Lub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7689931 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Dostosowanie budynku byłego Sądu na Warsztaty Terapii Zajęciowej – ETAP 1 Numer referencyjny: 2/2020 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707461 2020-09-28
godz. 23:59
Mazowieckie 93/2020 usługa wstępu do obiektów sportowych tj. pływalnia, sale gimnastyczne, stoki narciarskie etc. w terminie 01.10.2020 r.-31....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706800 2020-09-28
godz. 23:59
Mazowieckie Stworzenie autorskiego oprogramowania systemu koordynującego procesy biznesowe w postaci aplikacji web-serwerowej pozwalającej na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692156 2020-09-29
godz. 09:30
Mazowieckie Roboty budowlane „Budowa sieci gazowej s/c z przyłączami gazowymi w m. Garbów cz. Północna (ul. Warszawska, Kasztanowa, Zawiszy Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7660512 2020-09-29
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa fabrycznie nowych plomb do gazomierzy miechowych i reduktorów ciśnienia gazu Numer referencyjny: 2020/W001/WP-002698 Plomb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684783 2020-09-29
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie ogrodzenie oraz zjazdu Numer referencyjny: MSZ.KG.252.1.2020 Wznoszenie ogrodzeń: roboty rozbiórkowe, montaż ogrodzenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707973 2020-09-29
godz. 11:00
Lubelskie Zaproszenie do złożenia oferty na: Remont aparatu TOC Sievers Innowox. 1. Remont aparatu TOC Sievers Innowox 1 US

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702464 2020-09-29
godz. 12:00
Lubelskie Zakup usługi bieżącego zimowego utrzymania dróg magistralnych z przyległymi chodnikami i parkingami i odśnieżania dróg i placów lo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707995 2020-09-29
godz. 15:00
Lubelskie SIWZ na zakup mebli laboratoryjnych 1. stół 4 ST 2. stanowsko do mycia 2 ST 3. nadstawka laboratoryjna 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692101 2020-09-29
godz. 23:00
Lubelskie Wykonanie prac branży AKPiA obejmujących dostawę i montaż urządzeń, kabli i materiałów, wykonanie podłączeń i uruchomień w Hali se...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705182 2020-09-29
godz. 23:59
Lubelskie Okno na świat - nowe otwarcie Przedmiotem zamówienia jest wybór nauczycieli do przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706639 2020-09-29
godz. 23:59
Podkarpackie Przeprowadzenie procedury objęcia ochroną patentową w procedurze PCT wynalazku do zwiększania przepływności sieci telekomunikacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694305 2020-09-30
godz. 09:30
Mazowieckie Obsługa geodezyjna zadań inwestycyjnych realizowanych siłami własnym Gazowni O/ZG w Lublinie w powiatach :miasto Lublin lubelski ,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710924 2020-09-30
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa Usługi na remont 4-sztuk mierników MX-6 wg BOO-5/3297/2020 1. Remont 4-sztuk mierników MX-6 wg Zaproszenia Nr BOO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709156 2020-09-30
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699347 2020-09-30
godz. 23:59
Lubelskie Wykonanie robót branży projektowej, mechanicznej/montażowej w formule „pod klucz” w ramach Projektu Inwestycyjnego nr 1164 p.n. „S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7715376 2020-10-01
godz. 08:00
Lubelskie Zakup i dostawa oleju AN 68 w ilości 3400 kg 1. Olej AN 68 3400 KG

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716105 2020-10-01
godz. 12:00
Mazowieckie 2020-DU-1-AK Świadczenie usług transportowych w zakresie transformatorów wraz z załadunkiem i rozładunkiem na terenie Pols...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7715392 2020-10-01
godz. 14:00
Lubelskie Zakup i dostawa ustawnik pozycyjny AVP302-SA_HART TT 4szt. - zgodnie z SIWZ BOR14/3318/2020 1. Ustawnik pozycyjny AVP302-SA_HART ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711305 2020-10-01
godz. 23:59
Lubelskie Aktywni na 100 lat Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali szkoleniowej do przeprowadzenia warsztatów tematycznych Część I Łuków...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7715375 2020-10-02
godz. 08:00
Lubelskie Zakup i dostawa barometru testo 622, 1 sztuka 1. Barometr testo 622 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699286 2020-10-02
godz. 14:00
Lubelskie Projekt nr 220006357/PPN3/20 pt. „Wykonanie obsługi serwisowej wózka HANGCHA model CPCD35N-RW27 oraz wykonanie przeglądów serwisow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702206 2020-10-02
godz. 14:00
Lubelskie Wykonanie prac montażowych turbozespołu upustowo-kondensacyjnego TG-1 w ramach projektu nr 1076 p.n. „Wymiana Turbozespołu TG-1 ”....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)