Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7548120 2020-07-02
godz. 09:00
Lubelskie DOSTAWA MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I PRACOWNI HISTOPATOLOGICZNEJ ORAZ ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7558279 2020-07-02
godz. 12:30
Lubelskie Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków w ramach wyżywienia maksymalnie 10 osób, kierowanych przez Zamawiającego do odbycia staż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7558280 2020-07-02
godz. 13:00
Lubelskie Realizacja usługi hotelowej, obejmującej zapewnienie noclegów maksymalnie 10 osobom, kierowanym przez Zamawiającego do odbycia sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7513907 2020-07-03
godz. 00:00
Lubelskie nabycie nowych środków trwałych: MIESZALNIK HOMOGENIZUJĄCY – 1 szt. MIESZALNIK PRZYGOTOWUJĄCY – 2 szt. SYSTEM CIP MYCIA APARATURY ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554180 2020-07-03
godz. 10:00
Lubelskie Zakup środków czystości Numer referencyjny: Zp/pn/37/2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup środków czystości z podziałem na zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555717 2020-07-03
godz. 11:00
Lubelskie dostawa sprzętu sportowego dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w zakresie 11 (jedenastu) części do magazynu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554625 2020-07-06
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa części lotniczych do samolotów DA-20C1.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547698 2020-07-06
godz. 11:00
Lubelskie Robota budowlana w zakresie 2 (dwóch) części: Część nr 1 - Remont pomieszczeń w budynku nr 18 w kompleksie wojskowym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555514 2020-07-07
godz. 10:00
Lubelskie Usługa wynajmu telebimów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517816 2020-07-07
godz. 10:30
Lubelskie Usługi kompleksowego utrzymania czystości w lokalach Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i całorocznego utrzymania terenu w NI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7548476 2020-07-07
godz. 10:30
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z przebudową ujęcia wody i sieci wodociągowej zlokalizo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562958 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa stojaków do tarcz z tarczami dla 2 BOT, nr sprawy ZP/PZO/32/2020 zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym publicznym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562216 2020-07-08
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa wysokowydajnych urządzeń wielofunkcyjnych dla Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551359 2020-07-08
godz. 11:00
Lubelskie Roboty budowlane w zakresie: Remontu części wojskowej bocznicy kolejowej w miejscowości Lublin. Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563007 2020-07-08
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie usługi czyszczenia urządzeń sozotechnicznych wraz z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów powstałych w wyni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7560586 2020-07-09
godz. 09:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa paliw płynnych polegająca na tankowaniu samochodów służbowych Zamawiającego podanych w Wykazie samochodów służb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551406 2020-07-09
godz. 11:00
Lubelskie Roboty budowlane w zakresie: remontu dróg i placów w kompleksie wojskowym przy Al. Racławickich 44 w Lublinie. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555789 2020-07-09
godz. 11:00
Lubelskie Robota budowlana w zakresie: Remontu ogrodzenia w kompleksie wojskowym przy ul. Herberta 49 w Lublinie. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7549987 2020-07-10
godz. 00:00
Mazowieckie Usługa utrzymywania rezerwy strategicznej mąki pszennej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557149 2020-07-13
godz. 09:30
Lubelskie Robota budowlana polegająca na konserwacji elewacji i dachu w budynkach 97, 104, 238, 247 w 6 Szpitalu Wojskowym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556657 2020-07-13
godz. 09:30
Lubelskie ROBOTA BUDOWLANA POLEGAJĄCA NA KONSERWACJI ELEWACJI I DACHU W BUDYNKACH NR 97, 104, 238, 247 W 6 SZPITALU WOJSKOWYM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7528668 2020-07-14
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz rękawic i pasków do glukometrów na potrzeby 1 WSZKZP SPZOZ w Lublinie fili...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7533816 2020-07-17
godz. 10:30
Mazowieckie Świadczenie usług ogrodniczych na terenach PAŻP Numer referencyjny: 100/PAŻP/2020/AZP Świadczenie usług ogrodniczych na terenach P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7538574 2020-07-21
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - część II Numer referencyjny: DZP/PN/25/2020 Zadanie nr 1 – Zestawy do pomp objęt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7550543 2020-07-27
godz. 09:30
Lubelskie Bieżące konserwacje oraz naprawy wraz z zabezpieczeniem i usuwaniem awarii w ramach całodobowego pogotowia technicznego obiektów b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7549884 2020-07-27
godz. 09:30
Mazowieckie Bieżące konserwacje oraz naprawy wraz z zabezpieczeniem i usuwaniem awarii w ramach całodobowego pogotowia technicznego obiektów b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)