Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7931611 2021-01-26
godz. 08:00
Lubelskie Zakup materiałów: Knot smarny 2TЭ10Л.30.56.025

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931362 2021-01-26
godz. 09:00
Lubelskie Zakup krzeseł konferencyjnych w nowoczesnym stylu typu Visitor (15 szt.)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931612 2021-01-26
godz. 10:00
Lubelskie Zakup materiałów: Elektrozawór WW 1 75V

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931826 2021-01-26
godz. 11:00
Lubelskie Zakup materiałów: Uszczelniacz Viton, Membrana, Kapturek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7934212 2021-01-27
godz. 08:00
Lubelskie Zakup- Artykułów chemii technicznej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7934211 2021-01-27
godz. 08:00
Lubelskie Zakup - Płynu NALCO Trac 102

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7932983 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa zasobnika ciepłej wody Lemet typ 300 z wylotem ciepłej wody o średnicy dn 1 1/2’’ (40mm) wlot zimnej wody dn 1 ½” (40mm) k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7933757 2021-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Zakup 5 szt akumulatorów rozruchowych i 5 kompletów klem wraz z odbiorem zużytych akumulatorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919984 2021-01-28
godz. 09:00
Lubelskie Wyk. w latach 2021-2023 wycinki krzewów wraz z podszyciem w ilości 33,526 ha na ter. Sekcji Drogowej: Wola Baranowska i Sędziszów,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924624 2021-01-28
godz. 10:00
Lubelskie Zakup odczynników chemicznych do spektrofotometru DR 3900 oraz DR 6000 (Hach-Lange) oraz materiałów pomocniczych do laboratorium, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928276 2021-01-28
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa produktów chemii gospodarczej zgodnie z wykazem produktów załącznik nr 1- Lista środków czystości (formularz ofertowy). Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920725 2021-01-29
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa nowych oryginalnych części zamiennych do zmodernizowanych lokomotyw serii ST44Ks z silnikiem spalinowym 12CzN26/26, lokomo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929952 2021-01-29
godz. 10:30
Lubelskie Sukcesywne dostawy wodomierzy przez okres 12 miesięcy na rzecz LPEC S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931613 2021-01-29
godz. 11:30
Lubelskie Wykonanie na rzecz LPEC S.A. usługi regeneracji-naprawy 30 otworów w ramieniu wysięgnika ładowarki JCB 437 HT T4.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7887495 2021-01-29
godz. 12:00
Lubelskie Czyszczenie ścian i elementów konstrukcji budynku kotłowni oraz maszynowni bloku gazowo-parowego dla PGE EC SA Oddział Elektrociep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7932262 2021-02-01
godz. 10:30
Lubelskie Sukcesywne dostawy baterii litowych do ciepłomierzy przez okres 12 miesięcy na rzecz LPEC S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929295 2021-02-02
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie sieci przeciwpożarowej na st. Biała Podlaska Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931658 2021-02-02
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie 3 audytów efektywności energetycznej wraz przygotowanie wniosków zgłoszeniowych do URE.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929880 2021-02-03
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa czterech kamer wraz z ich montażem i uruchomieniem w ramach rozbudowy systemu CCTV na terenie PGE EC Oddział Elektrociepło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7907706 2021-02-03
godz. 12:00
Lubelskie Konserwacja i utrzymanie ruchu, usuwanie awarii i wykonywanie napraw urządzeń transportu bliskiego na terenie PGE Energia Ciepła S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931825 2021-02-04
godz. 10:30
Lubelskie Przedmiotem zamówienia są roboty odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej i płyt betonowych wraz z robotami towarzyszącymi, po ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908394 2021-02-05
godz. 10:00
Lubelskie „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory P11B do komory P14 w rejonie al. Jana Długosza, ks. Popiełuszki, Snopkowskiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7932495 2021-02-08
godz. 13:00
Lubelskie Dostawa filtrów wstępnych klasy ISO ePM1 70% dla PGE EC SA Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7907705 2021-02-24
godz. 12:00
Lubelskie Utrzymanie turbozespołu parowego – wykonywanie usług serwisowych, przeglądów i remontów planowych dla PGE EC SA Oddział Elektrocie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7887453 2021-12-21
godz. 12:00
Lubelskie OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE - Przebudowa i rewitalizacja oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin - z podz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)