Zlecenia - woj. realizacji: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10096613 2023-12-05
godz. 00:00
Lubelskie dostawa 1 szt. ekspresu do kawy Ekspres Siemens EQ.300. Kolor czarny.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10109000 2023-12-05
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa, montaż i uruchomienie zdalnego systemu monitoringu pomiaru temperatury i wilgotności oraz odczytu stanu liczników energii elektrycznej i wody w Hali Kwiatowej B2 Lubelskiego Rynku H...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114977 2023-12-05
godz. 00:00
Lubelskie Dotyczy: Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu potraw oraz obsłudze spotkań wigilijnych dla uczestników Klubów Seniora oraz Dziennego Domu Senior + działających w str...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10117151 2023-12-05
godz. 00:00
Mazowieckie Dostawa fabrycznie nowych bieżni elektrycznych składanych wraz z dostawą do 15 baz LPR na terenie Polski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121622 2023-12-05
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa fabrycznie nowej kosy spalinowej STIHL FS-411 C-EM wyszczególnionego w załączonym opisie przedmiotu zamówienia 1. Złożona oferta powinna zawierać: - nazwę i adres Wykonawcy/ pieczęć ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116666 2023-12-05
godz. 08:00
Lubelskie Zakup i dostawa Oleju Cyliten N 460 w ilości 5040 kg- dostawa w beczkach po 180 kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10093276 2023-12-05
godz. 09:00
Mazowieckie Opis gwarancji: Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114580 2023-12-05
godz. 09:00
Lubelskie Usługa akwizycji i przetwarzania danych satelitarnych Sentinel-1 oraz zaprogramowania funkcjonalnej wtyczki QGIS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10092549 2023-12-05
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie wymiany dwóch sztuk stolarki drzwiowej zewnętrznej schroniska w miejscowości Staszów oraz jednej sztuki stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej w budynku administracyjnym na sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10097219 2023-12-05
godz. 10:00
Mazowieckie Nadzór Inwestorski - Budowa Hali w Chełmie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10101287 2023-12-05
godz. 10:00
Lubelskie Szerokopasmowy dostęp do sieci Internet (Chełm, ul. Reformacka 24A)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10101283 2023-12-05
godz. 10:00
Lubelskie Szerokopasmowy dostęp do sieci Internet (Lublin, ul. Północna 3) 1Gb/s / 1Gbit/s

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106991 2023-12-05
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie pełnienia roli Dewelopera Fullstack Senior. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie odpowiedzialny za: ● formalizacja tec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107807 2023-12-05
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie pełnienia roli Dewelopera Fullstack Senior. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie odpowiedzialny za: ● formalizacja tec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107990 2023-12-05
godz. 10:00
Lubelskie zakup z sukcesywną dostawą dla Przedszkola Publicznego w Niemcach pieczywa dokonywany zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego Ilość oraz asortyment artykułów podany w załączniku nr 2 formul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108057 2023-12-05
godz. 10:00
Lubelskie zakup z sukcesywną dostawą dla Przedszkola Publicznego w Niemcach mięsa wieprzowego i wołowego dokonywany zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego Ilość oraz asortyment artykułów podany w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108070 2023-12-05
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Przedszkola Publicznego w Niemcach. Odbiór będzie odbywać się sukcesywnie, odpady zmieszane 2 x w miesiącu, odpady segregowane 2 x ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114574 2023-12-05
godz. 10:00
Lubelskie Sprzedaż i dostawa płyt CD i DVD, papieru ksero, artykułów biurowych oraz tuszy do Rimage 2000iMiejscowość zamawiającego:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10118403 2023-12-05
godz. 10:00
Lubelskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rejowiec Fabryczny oraz zdeponowanie ich na składowisku odpadów. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu i unieszkodli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123305 2023-12-05
godz. 10:00
Małopolskie Przewóz konstrukcji stalowej - okres 6 miesięcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124876 2023-12-05
godz. 10:00
Lubelskie zakup płozów hamulcowych PL-3 (pomarańczowych) - 24 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10095697 2023-12-05
godz. 10:15
Lubelskie udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności na rzecz Ambulatorium z Izbą Chorych w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie w zakresie usług pielęgniarskich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10095704 2023-12-05
godz. 11:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych osadzonym w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie w zakresie: lekarza specjalisty zgodnie z poniższym wykazem: część 1: stomatolog-1 osoba, (ok. 40 świadczeń w mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10096323 2023-12-05
godz. 11:00
Lubelskie Zakup i dostawa : Syntetycznego środka pianotwórczy ROTEOR M 3%, 1 pozycja, w ilości 19 000 kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10084052 2023-12-05
godz. 11:00
Lubelskie dostawa materiałów, narzędzi, asortymentu ogrodniczego do zapewnienia utrzymania nieruchomości zarządzanych przez LCIT. 1 Drewniany kij do miotły długość 140-160 cm

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108094 2023-12-05
godz. 11:00
Lubelskie 3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przeprowadzenia kampanii marketingowej oraz pozyskania pierwszych klientów dla firmy UmbrellAI Sp. z o.o.. 3.2. Usługa będzie obejmować pon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119756 2023-12-05
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa akumulatorów do modułów bateryjnych do APC Smart-UPS RT 8000VA (SURT8000XL) - 32 sztuki na adres ul. Puławska 28 w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121527 2023-12-05
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa materiałów do montażu pożarowego sygnału dźwiękowego do budynku LCIT przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Lublinie, o cechach i parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia poniżej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122375 2023-12-05
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa filtra siatkowego pojedynczego do wody, głowica i nakrętka z polipropylenu 1” – H9’3/4, rodzaj połączenia gwint wewnętrzny stożkowy na adres ul. Ceramiczna 3 w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123427 2023-12-05
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa uszczelek do wymiennika SWEP G25, rok produkcji 1999 - 40 sztuk wewnętrznych oraz 10 sztuk skrajnych, materiał uszczelek EPDM nr fab. wymiennika 991223 na adres ul. Ceramiczna 3 w Lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)