Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10284312 2024-03-28
godz. 00:00
Lubelskie Prace budowlano-konserwatorskie przy ogrodzeniu i cokole kościoła parafialnego w Rachaniach. Obiekt zaliczono do VIII kategorii obiektów budowlanych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10342987 2024-03-28
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę świadczenie usług cateringowych - Lublin Zlecę świadczenie usług cateringowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10369964 2024-03-28
godz. 00:00
Lubelskie fabrycznie nowa, kompletna (gotowa do pracy) sprężarka tłokowa bezolejowa o n/w parametrach: 1 Sprężarka tłokowa bezolejowa wymagane parametry: - gwarancja na całe urządzenie: minimu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10308240 2024-03-28
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa dróg i ciągów pieszych w miejscowościach popegeerowskich położonych na terenie Gminy Lubycza Królewska Przedmiotem przedsięwzięcia jest inwestycja, która obejmuje przeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10313591 2024-03-28
godz. 09:00
Lubelskie WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO W LEŚNICTWIE RÓŻA. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego w leśnictwie Róża. W zakresie robót budowlanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10321522 2024-03-28
godz. 09:00
Lubelskie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa elementów umundurowania dla zespołów ratownictwa medycznego WPR SP ZOZ w Lublinie :cz. 1. Dostawa elementów umundurowania,Szczegółowy o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10333540 2024-03-28
godz. 09:00
Lubelskie Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Terenowego Oddziału RCKiK w Kraśniku Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10334664 2024-03-28
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa depozytorów kluczy - rozbudowa i synchronizacja do istniejącej infrastruktury 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa depozytorów kluczy.2. Szczegółowy opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10365147 2024-03-28
godz. 09:00
Lubelskie Zakup materiałów: Części zamienne do małej mechanizacji (kosy spalinowe) wg. załącznika.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10315793 2024-03-28
godz. 09:30
Lubelskie REMONT BUDYNKU NADLEŚNICTWA ŁUKÓW. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku biurowego Nadleśnictwa Łuków.W zakresie robót budowlanych, wykonane zostaną:1. Stolarka drzwiowa.2. Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10277929 2024-03-28
godz. 09:30
Lubelskie RDW Zamość: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich. 1.Przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca na koszeniu traw i chwastów z pasów drogowych dróg woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10322495 2024-03-28
godz. 09:45
Lubelskie Wykonanie prac remontowych w zakresie remontu balkonów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10312715 2024-03-28
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i wymiana belek sygnalizacyjnych w dual-color na dwóch Samochodach SPE (Toyota Hilux).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10318521 2024-03-28
godz. 10:00
Lubelskie DOSTAWA SAMOCHODU BUS DO PRZEWOZU 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu BUS do przewozu 9 osób łączenie z kierowcą DZ-23/17/24 **************...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10320924 2024-03-28
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa - 11 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10325255 2024-03-28
godz. 10:00
Lubelskie ,,Bezgotówkowa bieżąca sprzedaż benzyny bezołowiowej Pb 95 dla potrzeb maszyn należących do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach”. 1. Przedmiotem zamówienia jest bez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10332106 2024-03-28
godz. 10:00
Lubelskie Udzielenie świadczeń zdrowotnych w rodzaju nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie pełnienia dyżórów lekarskich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10333186 2024-03-28
godz. 10:00
Lubelskie Zadanie 1: Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu wykonywania badań echokardiograficznych w Pracowni Echokardiografii i Sonografii Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki zg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10334575 2024-03-28
godz. 10:00
Lubelskie usługa dzierżawy terminali płatniczych wraz z ich obsługą i rozliczeniem płatności bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych i aplikacji płatniczych Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10335075 2024-03-28
godz. 10:00
Lubelskie Zagospodarowanie odpadów o kodach 15 01 02, 20 01 39, 20 01 99 wraz z transportem Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru z siedziby ZZOK, transport i zagospodarowania se...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10269226 2024-03-28
godz. 10:00
Lubelskie Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Siemień. Przedmiot za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10338912 2024-03-28
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa organizacyjna i logistyczna szkolenia pn. Kształcenie na inżynierskich kierunkach studiów dla Politechniki Lubelskiej2. Szczegółowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10342258 2024-03-28
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa grysów bazaltowych płukanych frakcji 2-5 mm w ilości do 350 ton samochodami samowyładowczymi oraz grysów bazaltowych płukanych frakcji 5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10366449 2024-03-28
godz. 10:00
Lubelskie Materiały do badan

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10370838 2024-03-28
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa mebli biurowych o parametrach wskazanych w treści postepowania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10371569 2024-03-28
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów laboratoryjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10374458 2024-03-28
godz. 10:00
Lubelskie Materiały eksploatacyjne: etykiety termotransferowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10340238 2024-03-28
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa armatury wodociągowo - kanalizacyjnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10317214 2024-03-28
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do pomiaru OB i dwóch wirówek laboratoryjnych. Część 1: Zadanie 1 - Zamknięty system do pobierania krwi oraz do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10319632 2024-03-28
godz. 11:00
Lubelskie W ramach inwestycji zostanie wykonana modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łada. Zakres zadania obejmował będzie wykonanie remontu wewnątrz i na zewnątrz budynku. W celu po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)