Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: kujawsko-pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7176463 2022-12-31
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/2019 Zakup usługi doradczej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (beneficjenta) na rynku w Hong...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7786746 2021-11-10
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup dostawa i montaż Systemu do neuronawigacji według minimalnych wymogów dołączanych do zapytania zwracamy się z prośbą o przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701989 2021-10-04
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup dostawa i montaż Systemu do neuronawigacji według minimalnych wymogów dołączanych do zapytania zwracamy się z prośbą o przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902795 2021-05-11
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów stanowiących rodzaj - zb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898803 2021-05-07
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa ciągnika wraz z osprzętem do obsługi PSZOK – u w ramach realizacji projektu pn. „Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912688 2021-04-22
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o. Numer referencyjny: ZP/7/2021 1. Przedmiotem zamówienia są usługi pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900347 2021-04-15
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Kontrakt Z-12/W Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków – II etap Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych z p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900349 2021-04-14
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Kontrakt Z-13/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia – II etap” Numer referencyjny: TFSIII.38....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912686 2021-04-14
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o. Numer referencyjny: ZP/6/2021 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900346 2021-04-13
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Kontrakt Z-14/W Modernizacja kolektora C w Toruniu Numer referencyjny: TFSIII.38.Z-14/W.2016 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900415 2021-04-12
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Kontrakt Z-15/U Pomoc techniczna Numer referencyjny: TFSIII.38.Z-15/U.2016 Przedmiotem zamówienia są usługi pomocy technicznej dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906698 2021-03-24
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o. Numer referencyjny: ZP/5/2021 Przedmiotem zamówienia są środki dezy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906693 2021-03-17
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa odczynników do mikrobiologii dla Szpitala Lipno Sp. z o.o. Numer referencyjny: ZP/4/2021 Przedmiotem zamówienia są odczyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903692 2021-03-16
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa ciągnika kołowego z osprzętem Numer referencyjny: GMK.271.29.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7909134 2021-03-15
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Przygotowanie, wydawanie i dostarczanie posiłków całodziennych dla osób zatrzymanych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901270 2021-03-15
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa odcinka drogi w miejscowości Kucerz od km 0+000 do km 0+495 Numer referencyjny: GMK.271.28.2020 Początek odcink...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906251 2021-03-15
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DZIARDONICE NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 1+500 GM. KOWAL Numer referencyjny: ZP.271.10...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579931 2021-03-15
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk w 2020 roku .” - Cz. 1 - 20 instalacji zamontowanych u mieszkańców...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906680 2021-03-10
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa rękawic jednorazowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o. Numer referencyjny: ZP/3/2021 Przedmiotem zamówienia są rękawice jedn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902642 2021-03-05
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska, edycja III Numer referencyjny: GKLP.271.23.2020 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901247 2021-03-04
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probostwo Górne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901505 2021-03-04
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Asfaltowanie Dróg Gminnych”. Numer referencyjny: ZP34.271.70.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pt.: „Asfalto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899419 2021-03-03
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej Numer referencyjny: 2021/03 Drukarki1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894068 2021-03-02
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej nr 191812C ul. Śniadeckich od km 0+000 do km 0+108 , nr 191813C ul. Słowackiego od km 0+030 do km 0+160,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899190 2021-03-02
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa, w tym przebudowa drogi gminnej nr 191805C ul. Konopnickiej od km 0+000 do km 0+675 w Kowalu Numer referencyjny: ZP.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912982 2021-03-02
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach Numer referencyjny: SGNiL.271.03.2020.RD 3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911786 2021-03-01
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie 1. Generalne wykonawstwo inwestycji pn.: „Budowa turbiny gazowej wraz kotłem odzysknicowym oraz parowego kotła opalanego gazem zie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904829 2021-03-01
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie „Przebudowa dróg gminnych nr 160533C (ul. Lipowa) i 160532C (ul. Orzechowa) w miejscowości Nowy Zbrachlin” Numer referencyjny: ZP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912764 2021-02-26
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej na bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888368 2021-02-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo - Zębówiec w km 0+000 do 2+050 na dł. 2,050 km Numer referencyjny: PZD 11.252.3.17.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)