Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7379613 2020-03-30 Mazowieckie Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2020-2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396414 2020-03-30 Zachodniopomorskie Wykonanie i montaż drzwi AL lub PCV o następujących parametrach: 1. drzwi wewnętrzne lewe szer. 100 cm (PCV białe) z poprzeczką 10...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400000 2020-03-30 Zachodniopomorskie Świadczenie usług weterynaryjnych w okresie od dnia 01.04.2020 r. do 31.01.2021 r., obejmujących niżej wymienione czynności: 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400002 2020-03-30 Zachodniopomorskie Dokonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów oraz ich znakowania w okresie od dnia 01.04.2020 r. do 31.01....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402982 2020-03-30 Mazowieckie Przeprowadzenie przeglądu oraz aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza w tym morskich wód wewnętrznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402945 2020-03-30 Zachodniopomorskie Wykonywanie przeglądów serwisowych i napraw urządzeń i instalacji ppoż..

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7381051 2020-03-30
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: Wymiana rozdzielnicy wnętrzowej nN na nową 8-polową w stacji wieżowej sDrawa ZN/1124/5252MZE/2020/1 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7381493 2020-03-30
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Bystrzyna Świdwin gmina wiejska nr dzial.: 6/8 sprawa ZN/1135/5151MZI/2020/2000279 Opr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393370 2020-03-30
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wentylacji w lokalu mieszkalny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397149 2020-03-30
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa płyt uszczelniających - 41sztuk 1. FEROLITE UNIVERSAL 42GF 1500x2000x2 - #1 9 ST 2. FEROLITE UNIVERSAL 42GF 1500x...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397683 2020-03-30
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa sond pomiarowych TRF-FSQ....=1kpl. 1. Sondy pomiarowe TRF-FSQ-ENNNL-000-6974 CDQ1EZ7 na rury 1 0..240mm kable 3m ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389781 2020-03-30
godz. 09:00
Zachodniopomorskie 1. Zmiana lokalizacji rygla w obiekcie 517 1 US

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396740 2020-03-30
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa oleju elektroizolacyjnego - 1025 lit. 1. Olej elektroizolacyjny NYNAS op. 209 L 1025 L

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397481 2020-03-30
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa sensorów MX-6 +części zamienne ..31szt. 1. Sensor wymienny do MX6 DGW (Pentane) 17124975-K 3 ST 2. Sensor wymienn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396262 2020-03-30
godz. 09:15
Zachodniopomorskie „Dostawa bonów podarunkowych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o. o. w Koszalinie ” Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7383938 2020-03-30
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Budowa wewnętrznej drogi o nawierzchni z kostki betonowej starobrukowej oraz kanalizacji deszczowej na działce nr 335 obr. Sławno ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382296 2020-03-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski – Wierzchowo – Będlino – Sośnica (etap I) Numer referencyjny: ZDP – 2710.01.01....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382130 2020-03-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie wykonanie robót remontowych w klatkach schodowych w budynkach położonych przy ul. Parkowej 56d-g,58-58e w Szczecinie Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382114 2020-03-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót blacharsko-dekarskich w podziale na dwie części Numer referencyjny: Pn 20/DZE/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388173 2020-03-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępica - Etap I Numer referencyjny: ZP.271.3.2020 6.3. Wykonawca, którego oferta zostanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389097 2020-03-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Opracowanie dokumentacji - aktualizacja istniejącej Instrukcji gospodarowania wodą* dla zapory przeciwpowodziowej i zbiornika wodn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389550 2020-03-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Części zamienne dla DUR (normalia, automatyka, hydraulika, elektryka) z opcją składu konsygnacyjnego. 1. Części zamienne dla DUR ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390805 2020-03-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w teleradiologii, polegających na opisywaniu zleconych do opisu badań diagnostycznych: tomografii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391197 2020-03-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Stacja pomp Czerwona IV-V - remont agregatu pompowego nr 2 typ PR 24 wraz z odmuleniem zbiornika pompowego oraz wymianą krat- NW K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392853 2020-03-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Remont lokalu mieszkalnego przy ul. 11 Pułku Piechoty 7/4 w Drawsku Pomorskim,, 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Remont lokalu mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393375 2020-03-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie - w podziale na 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396341 2020-03-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa sprzętu komputerowego do budynku świetlicowo-administracyjnego w Pieńkowie Numer referencyjny: ZP.271.10.2020.SS 3.1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397077 2020-03-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Usługa konserwacji stacjonarnego zespołu prądotwórczego zainstalowanego w kompleksie wojskowym w Szczecinie przy ul. Łukasińskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397217 2020-03-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa taśmy przenośnikowej olejoodpornej Bt800 EP 400/3 4+2 - ilość 148 mb. 1. Taśma przenośnikowa olejoodporna Bt800 E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397216 2020-03-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Prefabrykacja części stałej wraz z przesypem chłodnicy i półek wysypowych oraz remont części stałej chłodnicy (ciąg A) na postoju ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)