Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8851794 2022-05-19
godz. 10:00
Łódzkie Odtworzenie rozdzielni 6kV RR1 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra. Numer referencyjny: POST/GEK/CSS/IZE-ELD/01586/2022 Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odtworze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8902485 2022-05-23
godz. 12:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Budowa Stacji Rozruchowej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra Zamawiający, PGE Górnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913134 2022-05-23
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Wykonanie technicznej instalacji tlenowej w budynku SUW w Szczecinie. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie technicznej instalacji tlenowej w budynku SUW niezbędnej do wykonywania w spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8882546 2022-05-23
godz. 13:00
Zachodniopomorskie „Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap I i etap II”. „Rozdzielenie węzła grupowego U-37 przy ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8888851 2022-05-23
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Kompleksowe wykonanie w okresie rocznym prac odtworzeniowych po awaryjnych robotach sieciowych realizowanych przez SEC Sp. z o.o. na terenie Szczecina.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910875 2022-05-24
godz. 14:00
Mazowieckie RFP na zakup wraz z dostarczeniem, montażem oraz uruchomieniem dwóch sztuk hydraulicznych nożyc gilotynowych - po jednej sztuce dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921266 2022-05-24
godz. 14:00
Zachodniopomorskie RFP na najem wózka widłowego Najem wózka widłowego (1 msc): 12 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8891218 2022-05-25
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kWp dla MEC Sp. z o.o w Szczecinku w systemie Zaprojektuj i wybuduj Miejska <...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896504 2022-05-25
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Wymiana izolacji napowietrznej sieci cieplnej DN 500 mieszczącej się na terenie kotłowni KR-I przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku. Przedmiotem zamówienia jest wymiana izolacji termicznej z w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8905190 2022-05-25
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Remont pomieszczeń w budynkach CR Dąbska w Szczecinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906039 2022-05-26
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie budowa zewnętrznej kotłowni kontenerowej wraz z instalacjami technicznymi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899235 2022-05-27
godz. 12:45
Zachodniopomorskie Dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych w ilości 1.000 Mg na sezon grzewczy 2022/2023, zgodnie z normami PN-82/G 97001, 97002, 97003: Węgiel typ 31.1 lub 31.2 M II A w stanie robocz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913112 2022-05-27
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Budowa przyłączy, KT i węzła w budynku przy ul. Arkońska 37a w Szczecinie. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłączy preizolowanych 2xDz76,1/160 długości 169 m, 2x60,3/140 długości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8905112 2022-05-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa armatury hydraulicznej - system KAN-THERM.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892413 2022-05-31
godz. 10:30
Zachodniopomorskie Zakup wraz z dostawą miału węglowego 2) Szczegółowy opis przedmiotu oraz wielkości zamówienia. Węgiel do celów energetycznych luzem - zgodnie z PN-G-97002 ( Oznaczenie wg Wspólnego Słownika ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919490 2022-05-31
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Zakup krat dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909582 2022-06-02
godz. 10:00
Mazowieckie Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne polegające na naprawach w zakresie infrastruktury pasażerskiej na obszarze działania Zakładu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912665 2022-06-02
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Dostawa 4 stojących kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919616 2022-06-03
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana izolacji przewodów pomiędzy aparatem blokowym a głowicami kablowymi na stacji Sławno Wymiana izolacji przewodów zasilając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921699 2022-06-03
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Demontaż sieci napowietrznej na terenie Międzyodrza. Rodzaj zamówienia: prace demontażowe; projektowe. 1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż napowietrznej sieci ciepłowni¬czej oraz przyłąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913683 2022-06-03
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kanalizacji opadowej w Budynku Głównym – przód kotła na blokach 1-2-3-4 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra. Opis Przedmiotu Zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917911 2022-06-09
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa 14 szt. kompaktowych węzłów cieplnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468791 2022-10-13
godz. 12:00
Mazowieckie Agencyjna sprzedaż biletów w Systemie Sprzedaży Agenta na podstawie Ujednoliconych Warunków Handlowych (UWH) Numer referencyjny: BSB5e-074/14/2021 Przedmiotem zamówienia jest agencyjna sprze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)