Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8067819 2021-04-14 Mazowieckie Usługa polegająca na opracowaniu ekspertyzy prawnej w zakresie: 1. Ustalenia czy istnieją możliwości bezlicencyjnego korzystania z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055687 2021-04-14
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa zespołu redukcyjno- pomiarowego ś/c Q=100 Nm3/h na stację redukcyjno- pomiarową...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055762 2021-04-14
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej gazociągu ś/c dn 125 PE oraz przyłącza dn 63 PE wraz z zespołem red.– pom. Q=250m3/h przy ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065410 2021-04-15
godz. 23:59
Śląskie Zakup usługi badawczej w zakresie analizy i przeprowadzenia testów farby proszkowej w postaci antykorozyjnego podkładu epoksydoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8056338 2021-04-16
godz. 10:00
Mazowieckie Usługi konserwacji i napraw urządzeń niszczących zainstalowanych w jednostce Poczty Polskiej-Cen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069924 2021-04-16
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykorzystanie słomy jęczmiennej w celu poprawy jakości wód jeziora Jamno

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063931 2021-04-16
godz. 12:00
Zachodniopomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZENIOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK NIEMIECKI ORAZ Z JĘZYKA NIEMI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062448 2021-04-19
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usług serwisu technicznego i napraw wiązarek, foliarek, zgrzewarek, taśmociągów oraz innych urządzeń zwanych dalej urz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071479 2021-04-20
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Dostawa miksera emisyjnego Grass Valley Masterpiece 12G-SDI Master Control System dla Oddziału Telewizji Polskiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064891 2021-04-21
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągu ś/c dn 315PE oraz przyłącza gazowego ś/c dn 25PE w m. Stargard ul. Skandyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063945 2021-04-22
godz. 12:00
Dolnośląskie Nasadzenia zieleni w Sanatorium Uzdrowiskowym ARGENTYT w Dąbkach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075339 2021-04-22
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Opieka nad całą infrastrukturą informatyczną posiadaną przez Zamawiającego, w szczególności: 1) stanowiskami komputerowymi wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055949 2021-04-23
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana w roku 2021 opraw typu LED i słupów oświetleniowych wraz z wymianą elementów i urządzeń zasilających niezbędnych przy ich ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074733 2021-04-26
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zakup wraz z ubezpieczoną dostawą, wniesieniem i montażem: zamówienia, 5 x szafa metalowa aktowa dwudrzwiowa klasy A (na dokumenty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065849 2021-04-26
godz. 10:00
Mazowieckie „Usunięcie nieprawidłowości występujących na jazie zlokalizowanym na rzece Unieść w km 5+800 jej biegu zgodnie z nakazami WINB na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067459 2021-04-26
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Usunięcie nieprawidłowości występujących na jazie zlokalizowanym na rzece Unieść w km 5+800 jej biegu zgodnie z nakazami WINB na t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072909 2021-04-26
godz. 10:00
Mazowieckie Remont piwnic budynku nr 3 zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej realizowany na potrzeby Polskiej Sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072671 2021-04-26
godz. 11:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót pn: Naprawa główna obrotnicy kolejowej na stacji Piła Główna km 179,064 linii kolejowej nr 203 T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073743 2021-04-27
godz. 10:00
Mazowieckie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z PE Gazyfikacja miejscowości: Pogrzymie, Budzieszowce, Jarosławki, Kolonia Radzanek, Ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070942 2021-04-27
godz. 11:00
Mazowieckie WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZWIĄZANEJ Z PRZEBUDOWĄ ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ, RELACJI BRODY – TUROWO, DZ. NR EWID. 246 NA DZIA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075202 2021-04-27
godz. 18:00
Mazowieckie Zakup energii elektrycznej dla sieci stacji paliw AMIC od 01.07.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073342 2021-04-28
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Przebudowa i regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Instytutu Pamięci Narodowej –KŚZpNP Oddział Szczecin przy ul. K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075419 2021-04-29
godz. 00:00
Śląskie Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem ciężarowym skrzyniowym o ładowności min. 1,5t z monitoringiem d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047383 2021-04-29
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie czynności utrzymaniowych pojazdów kolejowych w zakresie poziomu P4 i P5 Numer referencyjny: 0881/IZ18GM/04865/01262/21/P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071526 2021-05-03
godz. 15:00
Mazowieckie Dostarczenie ubiorów i akcesoriów dla uczestników programu Koszykarskich Ośrodków Sportowego Szkolenia Młodzieży

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053083 2021-05-05
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa środka nawaniającego do gazu ziemnego, tetrahydrotiofenu (THT) dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059165 2021-05-10
godz. 11:00
Mazowieckie „Wykonanie likwidacji odwiertu Zielin-2” Numer referencyjny: ZP/PGNG/21/0203/OZ/EU Wykonanie likwidacji odwiertu Zielin-2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038126 2021-05-31
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Wykonanie i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Now...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)