Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7493652 2020-06-03
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa gazociągu ś/c z przyłączami w m. Wodnica (gm. Ustka) ul. Brzozowa na rzecz PSG sp. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504392 2020-06-03
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przegląd oraz konserwacja przepompowni wody deszczowej oraz przepompowni ścieków znajdujących się na terenie RZGW w Szczecinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491516 2020-06-03
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa gazomierzy miechowych o wielkościach od G4 do G65 z funkcją zdalnego odczytu danych za pomocą transmisji danych przez sieć...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7482928 2020-06-04
godz. 00:00
Mazowieckie REALIZACJA BADAŃ EWALUACYJNYCH KAMPANII SPOŁECZNEJ „BEZPIECZNY PRZEJAZD” – ETAP II W RAMACH PROJEKTU KAMPANIA SPOŁECZNA „BEZPIECZN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493422 2020-06-04
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzenie audytów Regionalnych Instytucji Finansujących za II-IV kwartał 2020 r. oraz I kwartał 2021 r. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7457546 2020-06-04
godz. 10:00
Zachodniopomorskie „Wykonanie czynności utrzymaniowych pojazdów kolejowych w zakresie poziomu P4 i P5” Numer referencyjny: 0881/IZ18...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491356 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie prac remontowych pomieszczeń sanitarno-socjalnych w budynku nr 1 zlokalizowanym przy ul. Tama Pomorzańska 26 w Szczecini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496020 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa hermetycznego wstrzymania przepływu gazu na sieci w/c w przypadku wystąpienia konieczności zabezpieczenia miejsc awarii na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503515 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa płynnych środków do czyszczenia broni oraz czyściwa flanelowego dla wykonawczych jednostek Straży Ochrony Kolei.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502087 2020-06-05
godz. 00:00
Mazowieckie Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje usługę monitorowania wybranych inwestycji kolejowych za pośrednictwem Bezzało...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491985 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług wsparcia technicznego dla sprzętu x86 w NBP w formie dwuletniej umowy serwisowej. Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493669 2020-06-05
godz. 11:30
Lubuskie Przebudowa obiektów technologicznych na Ekspedycie Barnówko – etap I opracowanie dokumentacji technicznej i formalnoprawnej oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7475493 2020-06-05
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Wymiana 5 kompletów wężownic w regazyfikatorach SCV E-5111

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510520 2020-06-05
godz. 14:00
Dolnośląskie Wykonanie robót polegających na wymianie wewnętrznego dźwigu osobowego w obiekcie Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. w Zakładzie Ży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498973 2020-06-08
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza gazowego ś/c PE100 RC SDR 17 dn160 wraz ze stacją gazową redukcyjno-pomiaro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499223 2020-06-08
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499185 2020-06-08
godz. 11:30
Lubuskie Wymiana paneli operatorskich na nalewakach kolejowych oraz aplikacji sterowania i wizualizacji SCADA na terenie E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506696 2020-06-09
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/US/2020/UH 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej wykonanie usługi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503274 2020-06-09
godz. 12:30
Mazowieckie Dostawa nowych, nieużywanych opon do samochodów użytkowanych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7469890 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup nawozu saletrzano - amonowego do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nawozu saletrzano ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7469892 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup roztworu saletrzano – mocznikowego do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa roztworu sale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470077 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup nawozów sztucznych do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup nawozów sztucznych w celu prowadzenia p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504278 2020-06-10
godz. 00:00
Mazowieckie Opracowanie opisu standardów świadczenia usług rozwojowych Zamówienie obejmuje: 1) opis standardów świadczenia usług rozwojowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505926 2020-06-10
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę gazociągu ś/c PE100 RC SDR11/SDR17 dn63/dn90 o długości Lca=620,00mb/1790,00mb wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505767 2020-06-10
godz. 09:00
Mazowieckie Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie Oddziału Zakład Gazowniczy w Koszalinie realizowany na potrzeby Polskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505766 2020-06-10
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę gazociągów ś/c PE100 RC SDR 17 dn125 / dn90 / dn63 wraz z przyłączami gazowymi ś/c PE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505927 2020-06-10
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa, montaż oraz uruchomienie automatycznych systemów kontroli pojazdów RFID w obiektach administrowanych przez Polską...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505928 2020-06-10
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa: gazociągów n/c PE100 RC SDR 17 dn125/dn90 z przyłączami gazowymi n/c dn63PE- s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503610 2020-06-10
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie badań przekroczeń gazociągów w/c pod dnem rzek i cieków wodnych. Wykonanie badań przekroczeń gazociągów w/c pod dnem rz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508885 2020-06-10
godz. 12:00
Mazowieckie Kompleksowa organizacja i obsługa wakacyjnych wydarzeń plenerowych, obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie na terenie całego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)