Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7641477 2020-10-12
godz. 10:00
Mazowieckie Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7742206 2020-10-21
godz. 09:00
Mazowieckie Cieszyno – Złocieniec - budowa i oddanie do użytkowania gazociągów ś/c PE100 RC SDR 17 dn90 / SDR 11 dn63 1. Dane Techniczne: 1)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7740510 2020-10-21
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa urządzeń spalinowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752575 2020-10-21
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Roboty remontowe na budowlach hydrotechnicznych wynikające z przeglądów rocznych i pięcioletnich, na terenie działania NW Białogar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7746766 2020-10-21
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej na potrzeby realizacji Projektu pn.: Zabezpieczenie przec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758791 2020-10-22
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie przeglądów z konserwacją instalacji domofonowych w obiektach PKP PLK S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705823 2020-10-22
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739481 2020-10-23
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa prasy polskiej i zagranicznej w Zakładzie Głównym Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753873 2020-10-23
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Dostawa mięsa i przetworów mięsnych oraz ryb i przetworów rybnych Numer referencyjny: Sprawa nr 07/20 Dostawa mięsa i przetworów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748502 2020-10-23
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Zakup sprzętu medycznego dla Szpitale Polskie S.A. Drawskie Centrum Specjalistyczne w Drawsku Pomorskim w celu pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7751512 2020-10-23
godz. 15:00
Śląskie Zakup materiałów jednorazowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7751517 2020-10-23
godz. 15:00
Śląskie Zakup produktów leczniczych i pielucho majtek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7751521 2020-10-23
godz. 15:00
Śląskie Zakup środków czystości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7747805 2020-10-26
godz. 09:00
Mazowieckie Warszkowo etap II - budowa i oddanie do użytkowania gazociągów ś/c dn125/90/63PE 1. Dane Techniczne: 1) typ obiektu: gazociągi ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753043 2020-10-26
godz. 09:00
Mazowieckie Remont pomieszczeń biurowych Placówki Gazowniczej w Bytowie realizowany na potrzeby Polskiej Spółki Gazownictwa s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744765 2020-10-26
godz. 10:00
Mazowieckie Kompleksowa realizacja gazociągów z przyłączami i punktami gazowymi o przepustowości do 60m3/h na obszarze Gazowni w Drawsku Pomor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7747113 2020-10-26
godz. 10:00
Mazowieckie "Dostawa sprzętu spawalniczego, agregatów i elektronarzędzi dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7747114 2020-10-26
godz. 10:00
Mazowieckie "Dostawa wykrywaczy gazu dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie"0 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7747115 2020-10-26
godz. 10:00
Mazowieckie Konserwacja i naprawy instalacji kotłowni w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Szczecinie - umowa ramowa Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7749625 2020-10-26
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana 6 sztuk konstrukcji wsporczych kolejowej sieci trakcyjnej na linii nr 404 na szlaku Szczecinek – Dalęcino od km.1,800 do k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7766164 2020-10-26
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Pilne prace utrzymaniowe na wałach przeciwpowodziowych (naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta) na obszarze działania Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758277 2020-10-26
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Usługa kompleksowa - utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie etap II w częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7751346 2020-10-27
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza gazowego ś/c dn32PE z zespołem gazowym redukcyjno-pomiarowym o przepustow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754387 2020-10-27
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie prac polegających na wzmocnieniu najsłabszych punktów stalowych gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150/200 znajdujących si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754386 2020-10-27
godz. 10:00
Mazowieckie "Dostawa narzędzi ręcznych, nieiskrzących, mierników prób ciśnieniowych, systemów do zamykania, zacisków i szalunku dla PSG Oddzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752783 2020-10-27
godz. 10:00
Mazowieckie "Dostawa sprzętu pomiarowego i lokalizatora dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752779 2020-10-27
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci gazowej n/c w m. Pilchowo Zadanie UP/00347643 - Pilchowo dz. nr 862/21: a) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750535 2020-10-28
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie oraz wybudowanie przyłącza gazowego ś/c PE100 RC SDR 11 dn 63 zakończonego zespołem gazowym redukcyjno-pomiarowym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754385 2020-10-28
godz. 10:00
Mazowieckie "Dostawa urządzeń do prac sieciowych dla PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie"0 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752782 2020-10-28
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci gazowej ś/c w m. Wołczkowo Zadanie UP/00350296 - Wołczkowo dz. 676/8: a) za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)