Zlecenia - woj. realizacji: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9333327 2022-12-08 Zachodniopomorskie Utrzymanie sprawności technicznej kotłowni gazowej poprzez obsługę serwisową, przeglądy i konserwację zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami gwarancji urządzeń znajdujących s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9333660 2022-12-08 Zachodniopomorskie Wykonanie obsługi technicznej urządzeń podlegających dozorowi technicznemu będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9339633 2022-12-08 Zachodniopomorskie Świadczenie usług konserwatorskich - DRUGIE POSTĘPOWANIE.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9340987 2022-12-08 Zachodniopomorskie Dostawa (jednorazowa sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu) następujących odczynników w następujących ilościach oraz parametrach (innego rodzaju cechach): 1. Iron oxide(II, III), mag...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9356033 2022-12-08 Zachodniopomorskie Zakup mebli tj. kanap i foteli na potrzeby Ośrodka Kuratorskiego mieszczącego się przy al. Papieża Jana Pawła II 42/U1-2 w Szczecinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343554 2022-12-08
godz. 08:00
Zachodniopomorskie ZP 20/2022 Dostawa sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego. Dostawa sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego. Cena...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9340582 2022-12-08
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa papieru biurowego A4. Gramatura:80g/m2. 500 arkuszy w ryzie – 75 ryz. Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin. Ca...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342930 2022-12-08
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa lin stalowych w ilości 4 szt

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9287428 2022-12-08
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie dwóch giętarek w podziale na części: Część I. numerycznej pięcioosiowej giętarki z możliwością wyginan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9335337 2022-12-08
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 30.12.2022 r. maksymalnie do 31.12.2027r. Usługi wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej w ramach pełnieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9335326 2022-12-08
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.01.2023 r. maksymalnie do 31.12.2028r. Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9336184 2022-12-08
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie zajęć grupowych rozwijających kompetencje społeczne Uczestników, na temat organizacji czasu wolnego dzieciom w różnym wieku, jak i całej rodzinie w ramach projektu ws...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343517 2022-12-08
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych w zakresie: Usług pielęgniarskich w Izbie Przyjęć przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343499 2022-12-08
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych w zakresie: Usług pielęgniarskich w Oddziale Otolaryngologicznym przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki operacyjnej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9344076 2022-12-08
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa zespołu bębna zwrotnego Ø 200 w ilości 1 szt

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9346149 2022-12-08
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie przeglądów okresowych zamiatarek Hako i napraw pogwarancyjnych oraz dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych: 1) zamiatarka citymaster 600 nr ser. 147002403304 przegl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9324612 2022-12-08
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie suchych szaletów, pompowanie wody z piwnic i czyszczenie piwnic

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9340981 2022-12-08
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Dostarczenie i montaż strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pod nazwą Strzelnica w powiecie 2022 nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343140 2022-12-08
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Subskrypcja roczna licencji Vmware

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343596 2022-12-08
godz. 11:30
Zachodniopomorskie 62/LOG/2022 Remont i wyposażenie poradni laryngologicznej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Remont i wyposażenie poradni laryngologicznej Zgodnie z załącznikiem Kosztorys ofertowy.p [...].pdf ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315336 2022-12-08
godz. 12:00
Zachodniopomorskie wykonanie naprawy rewizyjnej z zakresu poziomu utrzymania P4 dwóch skrzyń biegów typu 1P184 produkcji FABLOK Chrzanów wraz ze sprzęgłem z dwóch lokomotyw SM04

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9328069 2022-12-08
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa odczynników chemicznych dla laboratoriów Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9329665 2022-12-08
godz. 12:00
Mazowieckie Sukcesywne dostawy etykiet termotransferowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9330892 2022-12-08
godz. 12:00
Zachodniopomorskie WOZ/ZP/6/D/2022/AL Sukcesywny zakup testów i produktów do badań laboratoryjnych – firmy Hach oraz innych odczynników chemicznych i drobnego wyposażenia laboratorium na rok 2023 PRZED...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343530 2022-12-08
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych: Leczenie szpitalne-świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w zakresie udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343527 2022-12-08
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych: Leczenie szpitalne-świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w zakresie udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343524 2022-12-08
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych: Leczenie szpitalne-świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w zakresie udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343521 2022-12-08
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych: Z zakresu diagnostyki patomorfologicznej realizowanej przez lekarza specjalistę w dziedzinie Patomorfologii.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343519 2022-12-08
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych: Wykonywanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w Poradni Medycyny Pracy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9344838 2022-12-08
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Modernizacja Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach realizowane w ramach projektu INT161 „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)