Zlecenia - woj. realizacji: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8056287 2021-05-16
godz. 07:30
Zachodniopomorskie Dostawa urządzeń sieciowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa sprzętu - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8100626 2021-05-17 Mazowieckie Świadczenie usług telekomunikacyjnych przesyłu danych z wykorzystaniem łączy z podziałem na 6 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123564 2021-05-17 Zachodniopomorskie Wykonanie monitoringu przyrodniczego poinwestycyjnego dla inwestycji pn.: Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnicą Kosza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124242 2021-05-17 Zachodniopomorskie Opieka i samodzielna opieka lekarska w: Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej Poradni Nocnej i Świątecznej Op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8100626 2021-05-17 Mazowieckie Świadczenie usług telekomunikacyjnych przesyłu danych z wykorzystaniem łączy z podziałem na 6 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125313 2021-05-17 Zachodniopomorskie Wykonanie zabezpieczenia pomnika J.B.W von Ramin znajdującego się na przykościelnym nieczynnym cmentarzu na nieruchomości Skarbu P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8126074 2021-05-17 Zachodniopomorskie Zlecę montaż elewacji kasetonowej na budynku biurowym - Koszalin Zlecę montaż elewacji kasetonowej na budynku biurowym, około 400 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8126376 2021-05-17 Zachodniopomorskie Usługa cateringu w ramach realizacji projektu Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8126413 2021-05-17 Zachodniopomorskie Przeprowadzenia kursu z zakresu pierwszej pomocy Przedmiotem zapytania cenowego jest przeprowadzenie kursów z zakresu pierwszej po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8126416 2021-05-17 Zachodniopomorskie Zakup i dostawy fabrycznie nowej apteczki medycznej samochodowej Przedmiotem zapytania cenowego jest zakup i dostawa fabrycznie no...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127740 2021-05-17 Zachodniopomorskie Dostawa wody mineralnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128047 2021-05-17 Zachodniopomorskie Przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8132516 2021-05-17 Zachodniopomorskie Dostawa 26 słuchawek z mikrofonem na port USB Przedmiotem zamówienia jest dostawa 26szt. słuchawek z mikrofonem na port USB. Słuch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8137899 2021-05-17
godz. 08:58
Zachodniopomorskie Dostawa nawiertek - zasuw domowych do wody PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Nawiertka górna DN110 do nawiercania pod ciśnieniem do 16 ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114084 2021-05-17
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie. Opis przedmiotu zamówienia: Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122666 2021-05-17
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Kompleksowe przygotowanie oraz przeprowadzenie 12 eventów połączonych z warsztatami o tematyce ekologicznej we wskazanych miejscow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122688 2021-05-17
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest Realizacja usługi specjalistycznej obejmującej przygotowanie i stw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123593 2021-05-17
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Kompleksowe przygotowanie oraz przeprowadzenie 12 eventów połączonych z warsztatami o tematyce ekologicznej we wskazanych miejscow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8130493 2021-05-17
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Eksploatacja i bieżący nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń tężni solankowej w Świnoujściu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117383 2021-05-17
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Remont urządzeń zasilania urządzeń srk na stacjach Koszalin, Czarnowęsy linii k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118658 2021-05-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenia usług sportowo- rekreacyjnych na podstawie imiennych karnetów miesięcznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122908 2021-05-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie PZP.242.5.NB.2021 Usługi polegające na naprawie i regulacji, wykonaniu i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124412 2021-05-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wymiana istniejącej studni betonowej fi 1500 na terenie oczyszczalni ścieków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125408 2021-05-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie RG/24/2021 Dostawa testów antygenowych. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa testów antygenowych Wartość wynagrodzenia z formularza ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127262 2021-05-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa nowych opon dla pojazdów MPGK Sp. z o.o. oraz ich montaż w punkcie usługowym znajdującym się na terenie miasta Stargard,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128472 2021-05-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie i montaż schodów do pomieszczeń wentylatorów w ob. E30

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8129354 2021-05-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa soli kamiennej drogowej (DR) luzem z antyzbrylaczem do produkcji mieszanki piaskówo-solnej wykorzystywanej do zimowego utr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8131889 2021-05-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa sprzętu wraz z instalacją i uruchomieniem systemu do obsługi połączeń wideokonferencyjnych na potrzeby Grupa Azoty Polyole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081094 2021-05-17
godz. 11:00
Zachodniopomorskie „Moduł napędowy składający się z falownika, sterownika, przetwornic zasilających komponenty poboczne gotowy do współpracy z miękki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117555 2021-05-17
godz. 11:00
Mazowieckie Sukcesywne dostawy ryb świeżych, mrożonych i przetworzonych oraz owoców morza

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)