Zlecenia - woj. realizacji: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8031844 2021-04-19 Mazowieckie Wykonywanie obsługi cateringowej (bufet) podczas narad z udziałem pracowników i dyrektorów Oddziałów Regionalnych KRUS, posiedzeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067696 2021-04-19 Zachodniopomorskie Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069153 2021-04-19 Zachodniopomorskie Dostawa naturalnej wody mineralnej niegazowanej i gazowanej w butelkach typu pet o poj. 1,5l, 0,5l.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069533 2021-04-19 Zachodniopomorskie Prace naprawcze w zakresie Nabrzeża Parkowego i Postojowego w Porcie Morskim Darłowo. 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069599 2021-04-19 Zachodniopomorskie Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suchaniu, na budynku gospodarczym Urzędu Miejskiego w Suchani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071264 2021-04-19 Zachodniopomorskie Zlecę modernizację drogi dojazdowej - Szczecin Zlecę modernizację drogi dojazdowej przy budynku zakładu produkcyjnego. Zainteresow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071516 2021-04-19 Zachodniopomorskie Wykonywanie usług pielęgniarskich w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077272 2021-04-19 Zachodniopomorskie Dostawa pompy obiegowej wody słodkiej dla OTrM 822. I. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Pompa typu GRUNDFOS 32-120 FB model C L=220 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077571 2021-04-19 Zachodniopomorskie Dostawa filtrów na jednostkę H-11. I. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Silniki MTU 4000M53 nr fabr. 526109989, 526109990: - filtr pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8028487 2021-04-19
godz. 06:00
Podlaskie Nabór ofert na wykonanie usług badawczych dotyczących opracowania: (1) bazowych modeli NLP, (2) modeli uczenia maszynowego generuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077907 2021-04-19
godz. 06:50
Zachodniopomorskie B.7013.2.2021.MN Rozbudowa / budowa zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim w Bobolicach PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064919 2021-04-19
godz. 08:00
Zachodniopomorskie wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Gwieździn Rzeczenica gmina wiejska nr dzial.: 49/2, 43/1 479#Przyłączenie do sieci e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069525 2021-04-19
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie indywidualnego wsparcia specjalistycznego w postaci doradztwa zawodowego z element...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8056564 2021-04-19
godz. 09:00
Zachodniopomorskie 1. Remont nawierzchni betonowej M-Bag 1 US

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068209 2021-04-19
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wdrożenie na rynek krajowy oraz międzynarodowy innowacyjnych rozwiązań w zakresie maszyn drogowych przez MADROG Zbigniew Kluczek, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068785 2021-04-19
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wwykonanie usługi badawczej w ramach Programu „Szybka ścieżka” dla CRAFT EARS – Jędrzej Nowicki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069392 2021-04-19
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa wkładów gumowych trudnościeralnych w ilości 72 szt + faruchów 8 szt

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076335 2021-04-19
godz. 09:00
Zachodniopomorskie TPZM1-202-260-43-2021 Olej napędowy Ekodiesel - gat: B,D,F PN-EN 590: 20 m.sześc.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076673 2021-04-19
godz. 09:00
Zachodniopomorskie RFP na dostawę oleju napędowego Olej napędowy Ekodiesel - gat: B,D,F PN-EN 590: 20 m.sześc.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077016 2021-04-19
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wykonanie gier wraz z montażem Z prefabrykowanej masy termoplastycznej na nawierzchni asfaltowej Przedmiotem zamówienia jest wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8018356 2021-04-19
godz. 10:00
Mazowieckie Opis przedmiotu zamówienia Cel zamówienia Celem prowadzonej procedury jest wybór podwykonawcy lub podwykonawców usług merytoryczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8049301 2021-04-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Prowadzenie całodobowego pogotowia oraz leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących na terenie Gminy Miasto Świnoujście,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8052400 2021-04-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Sporządzenie dokumentacji inwestorskiej tj. projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062714 2021-04-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenia zdrowotne Usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych: pielęgniarek oraz ratowników medycznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063740 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie przeglądu 5 letniego instalacji elektrycznej w budynku biurowo – magazynowy w Szczecinie przy ul. Pomorska 132.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066027 2021-04-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie RG/18/2021 Mineralizacja pasów ppoż. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zadanie nr 1 - Mirosławiec Wartość wynagrodzenia z formularza ofer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069408 2021-04-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa części zamiennych palnika gazowego prod. Saacke (łącznie 21 szt)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069476 2021-04-19
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa mebli dla potrzeb Obiektu Socjalnego Zamawiającego - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069495 2021-04-19
godz. 10:00
Wielkopolskie Pielęgnacja zieleni na terenie Obiektu Socjalnego MALWA mieszczącego się w Sianożętach ul. Ku Morzu 3 gm. Ustronie Morskie należąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073917 2021-04-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie „Dostawa używanych pojemników do gromadzenia odpadów” w podziale na 2 zadania. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 zadanie nr 1 Dostawa uży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)