Zlecenia - Goleniów - woj. realizacji: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7481744 2020-05-27
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od dnia 01.06.2020 r. do 31.12.2021 roku nie później jednak niż do dnia zakończenia obo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7477682 2020-05-28
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Montaż elementów próbnych, demontaż oraz ich utylizacja Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi montażu elementów próbnych,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490939 2020-05-28
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7485952 2020-05-29
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Demontaż starych oraz dostawa i montaż fabrycznie nowych ciepłomierzy z modułem odczytu radiowego wraz z dostawą systemu informaty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490942 2020-06-03
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Remont balkonów w budynkach wielorodzinnych przy ul. Szarych Szeregów 7 i 11 w Goleniowie administrowanych przez Goleniowskie TBS ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490936 2020-06-05
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego w budynku wielorodzinnym ul. Grunwaldzka 5 do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494645 2020-06-29
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz izolacji fundamentów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 22 w Gol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)