Zlecenia - Dębno - woj. realizacji: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7489703 2020-05-28
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Sprzedaż i dostawa do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie książek z zakresu literatury pięknej dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495458 2020-06-01
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w poradni gastroenterologicznej i endoskopi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488217 2020-06-01
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Naprawa dróg z bruku polnego w m. Różańsko i Sarbinowo w drogach gminnych dz. nr. 765/3 i 491/2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495358 2020-06-02
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Wykonanie i dostawę łodzi pływającej typu RIB wraz z wyposażeniem. Zadanie realizowane w ramach działania 4.2 Rewitalizacja lokaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)