Zlecenia - Białogard - woj. realizacji: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7500210 2020-06-02
godz. 08:30
Zachodniopomorskie Usuwanie i niszczenie wszystkich roślin gatunku barszcz Sosnowskiego, rosnących na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Biał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495740 2020-06-02
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadaniu Przebudowa drogi gminnej, zjazdu z drogi powiatowej nr 1169Z oraz istniejącego pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7477936 2020-06-05
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Budowa kanalizacji ściekowej z przykanalikami oraz przepompowni ścieków z przewodem tłocznym i zasileniem elektrycznym w m. Radwan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495344 2020-06-15
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Prowadzenie bankowej obsługi Powiatu Białogardzkiego i kasowej obsługi w Starostwie Powiatowym w Białogardzie w okresie październi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7479202 2020-07-10
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Chocimino, g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7471303 2020-08-07
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 159,8 kW w firmie Zamawiającego, na dachu. Szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)