Zlecenia - Kamień Pomorski - woj. realizacji: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7495618 2020-05-28
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Wykonanie podziału działek Skarbu Państwa nr 1/2 o powierzchni 0,1415 ha i nr 2 o powierzchni 0,3485 ha, obie podział na 2 działki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498088 2020-05-28
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiącej zabudowaną działkę numer 611/20 o p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496210 2020-05-29
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zlecę pełnienie nadzoru inwestorskiego - Kamień Pomorski Zlecę pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Zainteresowanych pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492845 2020-05-29
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego stanowiącej własność ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496882 2020-05-29
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego cmentarza komunalnego przy ul. Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim na terenie działki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499405 2020-06-01
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zlecę pełnienie funkcji nadzoru konserwatorskiego - Kamień Pomorski Zlecę pełnienie funkcji nadzoru konserwatorskiego nad robotami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7477934 2020-06-05
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów zawodoznawczych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach oraz Zespo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488390 2020-06-05
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Pełnienie nadzoru archeologicznego w trakcie wykonywania robót ziemnych przy realizacji zadania: Rekonstrukcja wnętrza parteru Kur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493326 2020-06-05
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przedmiot umowy obejmuje świadczenie usługi dotyczącej koordynacji, zarządzania, kontroli, nadzoru i rozliczenia całego procesu in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498324 2020-06-05
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Pełnienie funkcji nadzoru konserwatorskiego nad robotami budowlanymi/konserwatorskimi, wchodzącymi w skład zadania: Rekonstrukcja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7477785 2020-06-05
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Organizacja wyjazdów zawodoznawczych w podziale na następujące części: Część I - Zajęcia na terenie Akademickiego Ośrodka Jeździec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496886 2020-06-08
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie remontu opaski wokół budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach 2. Przedmiot za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7497361 2020-06-15
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Realizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkól Ponadpodstawowych w Benicach OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7432499 2020-07-17
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,87 kW w firmie Zamawiającego, na dachu. Szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)