Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8469194 2021-11-19
godz. 11:30
Zachodniopomorskie wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla inwestycji termomodernizacji budynków części A, B, C ,D ,E ,F ,G Uniwersytetu Szczeciń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8544178 2021-12-03
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia dla zadania pn.: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8549296 2021-12-03
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Remont kuchni w biurowcu Rejonu w Nowogardzie, ul. Górna 2, 72-200 Nowogard.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557439 2021-12-03
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zakup rocznej subskrypcji programu AnyDesk Performance-5 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8559431 2021-12-03
godz. 00:00
Wielkopolskie Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560695 2021-12-03
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zlecę transport - Wesel - Szczecin Zlecę transport. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8561401 2021-12-03
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Utwardzenie terenu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1027Z Niemica - Wysoka Kamieńska w miejscowości Koplino, na terenie działk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8564567 2021-12-03
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej (siedliska i gatunki) dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Ińskie PLH320067: ekspertyza wodnych s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8564658 2021-12-03
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Powiększalnik Exigo 2 Specyfikacja: • 25x powiększenie do bliży 30x powiększenie do dali • technologia MiraSlide umożliwiająca utr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562618 2021-12-03
godz. 07:00
Zachodniopomorskie Remont agregatu pompowego Flygt 3201.180 wraz z konserwacją falownika i zaprogramowaniem sterownika PLC - Stacja Pomp Mniszki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8543155 2021-12-03
godz. 07:30
Zachodniopomorskie BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU W STUCHOWIE NA DZ. NR 6/6, 6/14 OBR STUCHOWO budowa budynku remizy OSP Stuchowie wraz z in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552604 2021-12-03
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Dobre Będzino gmina wiejska nr dzial.: 0017-52/14 sprawa ZN/6941/5353MZI/2021/2102619 482# Budowa linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554584 2021-12-03
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: Gościno miasto ul. Ogrodowa nr dzial.: 570Z4 sprawa ZN/6968/5555MZI/2021/2002395 481#Wykonanie robót budowlanych dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555266 2021-12-03
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: Poczernino Karlino obszar wiejski nr dzial.: 17Z1 sprawa ZN/6989/5151MZI/2021/21120 477#Wykonanie robót budowlanych -usunięcie kolizji + wymiana słupa + przełoże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555915 2021-12-03
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Zakup urządzeń drukujących i graficznych oraz urządzeń do skanowania kodów kreskowych Zakres zamówienia: • 5 szt. drukarek do etyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556197 2021-12-03
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest codzienne przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku podopiecznym Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w 2022 roku. ZK.251.3.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556185 2021-12-03
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Zakup fabrycznie nowych samochodów elektrycznych z zabudową do przewozu osób zatrzymanych wraz z ładowarkami samochodowymi na potrzeby Straży Miejskiej w Koszalinie Część 1: Zadanie nr 1 - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557804 2021-12-03
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa regulator ciśnienia MS12 szt.2 w/g opisu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554641 2021-12-03
godz. 08:30
Zachodniopomorskie Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu w ich miejscu zamieszkania w roku 2022. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych u ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554637 2021-12-03
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wywóz odcieków przemysłowych z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 do punktu stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Jamnie w ilości do 20000 m3 w 2022 roku. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555055 2021-12-03
godz. 09:00
Zachodniopomorskie A.2013.50.2021.MB Dostawę podzespołów komputerowych na potrzeby Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554915 2021-12-03
godz. 09:00
Zachodniopomorskie ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO PORADNI OKULISTYCZNEJ W SPZOZ W CHOSZCZNIE. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu medycznego dla poradni okulistycznej w SPZOZ w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555046 2021-12-03
godz. 09:00
Zachodniopomorskie ZS-1/2022 Dostawa części zamiennych i akcesoriów do autobusów komunikacji miejskiej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 CZĘŚĆ NR 1 CZĘŚCI D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558550 2021-12-03
godz. 09:00
Zachodniopomorskie przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu filozofii języka/preparation of an outline and on th...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562212 2021-12-03
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych - udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów leka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562214 2021-12-03
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii - udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Chirurgii Ogólnej SP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562695 2021-12-03
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa dwóch tabletów Samsung Galaxy Tab S7 FE oraz trzech tabletów Samsung Galaxy Tab S7 dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewód...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563026 2021-12-03
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa czterech smartfonów SAMSUNG Galaxy S21 Ultra dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z pamięcią 265 GB ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8564612 2021-12-03
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa dodatkowych artykułów biurowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8542701 2021-12-03
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Połczyn w IV kwartale 2021 roku Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych mających na celu utrzymanie drogowej inf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)