Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9183862 2022-10-24
godz. 23:59
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do wykonania stanowiska badawczego do wytłaczania w podziale na części na potrzeby D.R.E. sp. z o.o. z siedzibą w Gronowie Górnym do r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9309427 2022-11-28 Warmińsko-Mazurskie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją istniejących węzłów cieplnych na terenie miasta i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9314526 2022-11-28 Warmińsko-Mazurskie Dostawa książek drukowanych wydawnictw krajowych i zagranicznych dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9326729 2022-11-28 Warmińsko-Mazurskie wykonanie usługi polegającej na Przeglądzie i czyszczeniu separatorów substancji ropopochodnych zintegrowanych z osadnikami wraz z odebraniem przez Wykonawcę usługi odpadów powstając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9328265 2022-11-28 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie w trybie indywidualnym w zakresie: Prawo jazdy kat. C i kwalifikacja wstępn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9328262 2022-11-28 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indywidualnym w zakresie: Asystent ds. księgowości (pod podstaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9328260 2022-11-28 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indywidualnym w zakresie: Kurs Barberski ( 80h) - fryzjer męski ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9329689 2022-11-28 Warmińsko-Mazurskie dostawa filtrów nabojowych z tkaniny poliestrowej do urządzenia filtrowentylacyjnego KLIMAWENT UFO-A-15000, typ PN 166638U klasa H13,wym.fi 380mm,wys 660mm(bez zakończenia typu twist) 18s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9329688 2022-11-28 Warmińsko-Mazurskie Zakup blatów z płyty FENIX NTM 1 Blat z płyty FENIX NTM dwustronny z dopasowanym kolorowym rdzeniem, jedna dłuższa strona i dwie krótsze sfazowane,gr.12mm-kolor według wzornika 0749 C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9309479 2022-11-28
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Zakup foteli obrotowych Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ergonomicznych foteli obrotowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 520000/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9263747 2022-11-28
godz. 09:00
Mazowieckie Usługa odczytowa układów pomiarowych na terenie OZG w Olsztynie zgodnie z załączonym OPZ i wzorem umowy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9265275 2022-11-28
godz. 09:00
Małopolskie Usługa odczytowa układów pomiarowych na terenie działalności OZG w Olsztynie Numer referencyjny: 2022/WF00/WP-003625 Przedmiotem zamówienia jest usługa odczytu układów pomiarowych n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9291907 2022-11-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez instruktorów terapii uzależnień w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie (PKWiU 86-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9291905 2022-11-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9304331 2022-11-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Olsztyn Olsztyn gmina miejska ul. Władysława Leonharda nr dzial.: 86-46 419.22# Budowa sieci kablowej nN 0,4kV NA2XY 4x120 mm2 o dł. 7/11 mb wraz z montaż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9311208 2022-11-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: 1 Wólka Klonowska Ostróda gmina wiejska nr dzial.: 0040-106 431.22# Wykonanie dokumentacji - przyłącza kablowego nN 0,4kV/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9311206 2022-11-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Jakubowo Piecki gmina wiejska nr dzial.: 10-118/3 417.22# Budowa przyłącza kablowego nN dł. 117/123m. ze złączem kablowopomiarowym. sprawa ZN/5821/6161MZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9311202 2022-11-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Nowe Kawkowo Jonkowo gmina wiejska nr dzial.: 0011-208/8 431.22# Dokumentacja - przyłącza kablowego nN 0,4kV długości 300m sprawa ZN/5803/6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9314033 2022-11-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja Ostróda Reggae Festiwal 2023.2. Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekty, na których odbędzie się festiwal. Wykonawca zobowiązan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315519 2022-11-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawy oleju napędowego na potrzeby ZDP Pasłęk w 2022 r.” Cz. III a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oleju napędowego do Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, w il...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9270003 2022-11-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego (szkoły) na dom pomocy społecznej wraz z przebudową i rozbudową budynku oraz zagospodarowaniem terenu” w Sokolicy na dz. nr 139/3, obrę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9316396 2022-11-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów wspierających szanse na zatrudnienie 53 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku 18-64 lat, miesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9316395 2022-11-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów wspierających szanse na zatrudnienie 53 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku 18-64 lat, miesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315070 2022-11-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy środków czystości do siedziby jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego w roku 2023”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9316651 2022-11-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa kanalizacji deszczowej w m. Jurki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315138 2022-11-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa kruszywa na budowę drogi leśnej Nerwik Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, tj. zakup wraz z załadunkiem, transportem na budowę drogi leśnej położonej w leśnict...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315139 2022-11-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie ZP/32/2022- Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych, zgodnie z załącznikiem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9319983 2022-11-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Elbląg Elbląg gmina miejska ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 39 nr dzial.: 5/1 433.22#Projekt Budowlano-Wykonawczy, przyłącze kablowe nN /...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9320975 2022-11-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Spawarka światłowodowa. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Spawarka światłowodowa Fujikura 41S+ (numer producenta AFL S017091). Zawartość: Spawarka światłowodowa Fujikura 41S+ , Obcinarka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9326172 2022-11-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie 11 / 2022 Marmolada + dżem PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Marmolada wieloowocowa twarda Wyprodukowana na bazie owoców, konsystencja twarda, smarowna. Różne smaki, produkt wegański (bez zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)