Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7413339 2020-04-08 Warmińsko-Mazurskie Wymiana zużytego klimatyzatora w łącznicy telefonicznej naprawa poprzez wymianę zużytego klimatyzatora w łącznicy telefonicznej zg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394153 2020-04-08
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie OPRACOWANIE ANALIZY RUCHU DLA MIASTA OSTRÓDA Numer referencyjny: ZP.271.8.2020 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Opracowanie anal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403214 2020-04-08
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie INWENTARYZACJA ORAZ OPRACOWANIE STANDARDÓW PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Numer referencyjny: ZP.271.9.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408033 2020-04-08
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie 18/2020 Dostawa chemii, farb i akcesoriów malarskich na rzecz 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku PRZEDMIOT POSTĘPOWA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403008 2020-04-08
godz. 08:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa wyrobów malarskich w 2020 r. Numer referencyjny: 12/SZP/2020 Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyrobów malarskich w 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400279 2020-04-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404693 2020-04-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót rozbiórkowych budynku byłego magazynu i montaż żelbetowych prefabrykowanych garaży na st. Braniewo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365267 2020-04-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Uruchomienie e-usług, zakup NIEzbędnej infrastruktury IT oraz wartości NIEmaterialnych i prawnych Numer referencyjny: GKMiR.271.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396219 2020-04-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Likwidacja przełomu w ciagu drogi powiatowej Nr 1446N relacji Maruny-Barczewo Numer referencyjny: Zp.262.13.2020 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411495 2020-04-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa opon letnich do samochodów służbowych należących do Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413046 2020-04-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa materiałów biurowych, tuszy i tonerów dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413904 2020-04-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie ZP.272.2.36.2020 rozeznanie cenowe na dostawę materiałów biurowych, tuszy i tonerów dla WSSE w Olsztynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396074 2020-04-08
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie „Roboty budowlane polegające na wymianie wykładzin podłogowych w budynku nr 5 oraz montaż zadaszenia na budynku nr 18 w komplek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400996 2020-04-08
godz. 11:00
Mazowieckie Doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich na terenie miast: Olsztyn, Białystok, Ełk, Augustów, Toruń, Włocławe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401193 2020-04-08
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wawrowicach.”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403168 2020-04-08
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie opracowanie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” wraz z ak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405620 2020-04-08
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa transportu medycznego Numer referencyjny: 16/2020 1. Przedmiotem zamówienia świadczenie usług transportu medycznego w stan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409703 2020-04-08
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Znak sprawy 22WOG-ZP.2712.14.2020/A/68/0800/D/PN „Dostawa części zamiennych, opon, akumulatorów, akcesoriów do pojazdów samochodow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394050 2020-04-08
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie „Dostawa części zamiennych, opon, akumulatorów, akcesoriów do pojazdów samochodowych i agregatów” Numer referencyjny: Znak sprawy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398056 2020-04-08
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.100.000,00 zł” Numer referencyjny: ROS.271.2.2020 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401413 2020-04-08
godz. 12:00
Małopolskie Bezgotówkowy zakup paliwa i akcesoriów samochodowych Numer referencyjny: 2-Dz.A.-PN-2020 Świadczenie na terenie całego kraju na p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408374 2020-04-08
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim gazów medycznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414066 2020-04-08
godz. 14:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie okresowego rocznego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gołdap

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411013 2020-04-08
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZMDH w IRZiBŻ PAN w Olsztynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411533 2020-04-08
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387709 2020-04-09
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie PZP.262.16.2020.RIR PRZEBUDOWA SYSTEMU DYSTRYBUCJI CIEPŁA na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA przy ul. Leśnej w Olsztynie wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399571 2020-04-09
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu „CENTRUM RZEMIOSŁ DAWNYCH- WARSZTATY TRADYCJI. Postępowanie znak: ZO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408387 2020-04-09
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa aplikacji mobilnej „Gra turystyczna na szlakach kulturowych północno-wschodniej Polski oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408397 2020-04-09
godz. 00:00
Pomorskie Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu usługi doradczej w celu wzrostu konkurencyjności. Zakres usługi obejmuje: 1. Rozpoznanie otocz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409437 2020-04-09
godz. 00:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania na ogólnopolskiej próbie przedsiębiorców i pracowników MSP. Cel zamówienia Cel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)