Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7763197 2020-10-26
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Utrzymanie stacji pomp znajdujących się na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7763910 2020-10-26
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup umocowań do balis dla Sekcji Eksploatacji w Działdowie, linia 009 Warszawa – Gdańsk.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7766418 2020-10-27
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Usuwanie drzew trudnych na terenie Zarządu Zlewni w Olsztynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717045 2020-10-27
godz. 11:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla RZGW w Gdańsku i jednostek podległych w roku 2021–2022 Numer referencyjny: GD.ROZ.281....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756261 2020-10-28
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer referencyjny: ZP-P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705841 2020-10-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego, w ramach etapu I projektu „Prace na linii kolejowej nr 38...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717165 2020-10-28
godz. 11:00
Małopolskie Świadczenie usług medycznych dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Numer referencyjny: 2020/W001...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769236 2020-10-29
godz. 00:00
Małopolskie Przedmiotem zapytania jest usługa realizacji kampanii promująca karpia, realizowanej w mediach lokalnych i regionalnych, obejmując...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759933 2020-10-29
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer referencyjny: ZP-PNK/D/2020/08/41 1.Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768493 2020-10-29
godz. 11:00
Mazowieckie Naprawa umocnień na rzece Pisie w km 8+976 – 9+028 (brzeg lewy) i w km 8+996 – 9+022 (brzeg prawy) w Barczewie, gm. Barczewo, woj....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770144 2020-10-29
godz. 12:00
Mazowieckie Wycinka 10 szt. drzew rosnących na działkach o nr ewiden. 862/2 i 862/5, położonych w Augustowie przy ul. Kolejowej zgodnie z Decy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7737009 2020-10-30
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Modernizacja energetyczna dwóch budynków: Administracyjnego i Laboratorium Numer referencyjny: PN/K/RB/5/B-4 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769070 2020-11-03
godz. 08:00
Mazowieckie Budowa sieci gazowej w m. Lubawa Budowa przyłącza gazu ś/c z PE d-63 mm i dł. L=2,5mb oraz zespołu redukcyjno-pomiarowego ś/c o p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725433 2020-11-03
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie IV Numer referencyjny: ZP-PNU/D/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769583 2020-11-04
godz. 12:00
Mazowieckie usługi w zakresie przeglądu, konserwacji, napraw, obsługi technicznej oraz usuwania awarii systemów zabezpieczeń technicznych w ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764781 2020-11-05
godz. 10:00
Mazowieckie Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn-Gutkowo-Dobre Miasto Przedmiotem zamówienia jest zaplanowanie i przep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764959 2020-11-05
godz. 10:00
Mazowieckie Działania informacyjne i promujące dla projektu “Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn - Gutkowo - Dobre Mia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754925 2020-11-12
godz. 00:00
Mazowieckie Organizacja Mistrzostw Polski w Wakeboardzie i Wakeskacie w 2021 roku (duży wyciąg, mały wyciąg, motorówka)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7746885 2020-11-12
godz. 23:59
Podlaskie Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur Przedmiotem zamówienia jest poprowadzenie zajęć z zakresu kompetencji miękkich: Obsługa prog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759122 2020-11-18
godz. 08:00
Małopolskie Sukcesywne opracowywanie dokumentacji projektowych na terenie OZG w Olsztynie Numer referencyjny: 2020/WF00/WP-002851 Elbląg, Morą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758349 2020-11-18
godz. 08:00
Mazowieckie Sukcesywne opracowywanie dokumentacji projektowych na terenie OZG w Olsztynie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywnie opracowanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759147 2020-11-18
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach PKP S.A. Numer referencyjny: KFZ/2020/WNP-011707 Zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758308 2020-11-18
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach PKP S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767093 2020-11-24
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7733880 2020-11-27
godz. 12:00
Mazowieckie Realizacja robót budowlanych dla zadania „Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692258 2020-12-14
godz. 10:00
Mazowieckie Usługi emisji programów Polskiego Radia S.A. w zakresie UKF-FM Numer referencyjny: BZP.B5.15.2020 Emisja z obiekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)