Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7911229 2021-01-18
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Przeprowadzenie weryfikacji rocznego raportu emisji dwutlenku węgla za 2020 rok dla instalacji o identyfikatorze PL000000000000104...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894196 2021-01-18
godz. 09:45
Warmińsko-Mazurskie Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych polegająca na przebudowie układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Żołnierska 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7907396 2021-01-18
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie wykonanie jednokrotnego czyszczenia, kontroli metrologicznej kompletnych ultradźwiękowych układów pomiarowo-rozliczeniowych (zwany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902497 2021-01-18
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Legalizacja ultradźwiękowych układów pomiarowo-rozliczeniowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923279 2021-01-21
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji zamknięć nastawczych zlokalizowanych w rozjazdach na terenie działania IZ Olsztyn.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918270 2021-01-25
godz. 09:30
Mazowieckie Przebudowa punktów ładunkowych na st. Biskupiec Reszelski na linii kolejowej nr 223 Czerwonka - Ełk w km 7,450 do 7,600 (rampa) or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924803 2021-01-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa maseczek wielokrotnego użytku na potrzeby EPEC Sp. z o.o. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 MASECZKA WIELOKROTNEGO UŻYTKU Maseczk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900099 2021-01-28
godz. 09:45
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa sieci cieplnych w technologii tradycyjnej na sieć w technologii rur preizolowanych: zad. 1 – w rejonie ul. Burskiego, z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900356 2021-01-28
godz. 09:45
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa sieci cieplnych w technologii tradycyjnej na sieć w technologii rur preizolowanych: zad. 1 – w rejonie ul. Burskiego, z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919950 2021-01-28
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie 1/1/2021/W Wykonanie projektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900121 2021-01-29
godz. 09:45
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa sieci cieplnych w technologii tradycyjnej na sieć w technologii rur preizolowanych, z podziałem na Zadania: 1. Przebudo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)