Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7915479 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej),...............................................

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920854 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu w roku 2021.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921559 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie Poszukuję pomocnika budowlanego - Elbląg Poszukuję pomocnika budowlanego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921560 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie Zlecę wymianę płytek - Elbląg Zlecę wymianę płytek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921609 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie Zlecę prace rozbiórkowe i budowlane, w tym instalacyjne - Zalewo Zlecę prace rozbiórkowe i budowlane, w tym instalacyjne. Zaintere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921618 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie Zlecę szkolenie pracownika ochrony fizycznej osób i mienia - Kętrzyn Zlecę szkolenie pracownika ochrony fizycznej osób i mienia. Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925542 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie Zaprojektowanie, wykonanie i montaż prototypu modułowego fundamentu pływającego z betonu. Czas przeznaczony na realizację usługi 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926038 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie Usługi opracowania projektu produktu/ usługi (prototyp) wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkowników (weryfikacja założeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895381 2021-01-21
godz. 08:00
Mazowieckie Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu optoelektronicznego 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925553 2021-01-21
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie świadczenia zdrowotne udzielane przez I lekarzy specjalistów i/lub lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach w czasie podstawow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906269 2021-01-21
godz. 08:30
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu Systemu Sygnalizacji Pożaru wraz z podłączeniem istniejących klap przeciwpo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921486 2021-01-21
godz. 08:33
Warmińsko-Mazurskie DKW/Ż/04/01/2021 Zapytanie odertowe na dostawy tłuszczy do Aresztu Śledczego w Olsztynie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 margaryna rośl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921627 2021-01-21
godz. 08:34
Warmińsko-Mazurskie DKW/Ż/06/01/2021 Zapytanie odertowe na dostawy mrożonek oraz ryb do Oddziału Zewnętrznego w Szczytnie Aresztu Śledczego w Olsztyni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921628 2021-01-21
godz. 08:48
Warmińsko-Mazurskie DKW/Ż/07/01/2021 Zapytanie odertowe na dostawy produktów strączkowych do Aresztu Śledczego w Olsztynie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921487 2021-01-21
godz. 08:51
Warmińsko-Mazurskie DKW/Ż/05/01/2021 Zapytanie odertowe na dostawy nabiału do Oddziału Zewnętrznego w Szczytnie Aresztu Śledczego w Olsztynie PRZEDMI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904884 2021-01-21
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową wybiegu dla psów w ramach budżetu obywatelskiego w Iławie Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901488 2021-01-21
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa żwirów kruszonych Numer referencyjny: S6.261.1.9.2020.AZ Przedmiotem zamówienia są dostawy w 2021 roku żwirów kruszonych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898925 2021-01-21
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa pospółki, mieszanki oraz piasku Numer referencyjny: S6.261.1.8.2020.AZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2021 roku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7881939 2021-01-21
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu wytypowanych czynnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891669 2021-01-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Remont i modernizacja Oddziałów Ogólnopsychiatrycznych, wykonanie szatni zbiorczej personelu łącznie z zakupem niezbędnego wyposaż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903890 2021-01-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa kruszyw naturalnych na terenie miasta i gminy Lidzbark Numer referencyjny: BiGK.271.1.17.2020 1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906537 2021-01-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Frombork Numer referencyjny: PF....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903647 2021-01-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920751 2021-01-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach normalnej ordynacji Szpitala i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923279 2021-01-21
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji zamknięć nastawczych zlokalizowanych w rozjazdach na terenie działania IZ Olsztyn.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7879863 2021-01-21
godz. 11:00
Mazowieckie Wyposażenie biurowe do Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach Numer referencyjny: AZP-261-52/2020 Przedmiot zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888154 2021-01-21
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na 4 części. Numer referencyjny: ZDW/NZP.TD/PN-1/3220/150/2020 Część 1 – rozbudowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888166 2021-01-21
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na 2 części. Numer referencyjny: ZDW/NZP.TD/PN-1/3220/152/2020 Część 1 – Rozbudowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895548 2021-01-21
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na części (2).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895547 2021-01-21
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na części (4).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)