Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7404421 2020-04-08 Świętokrzyskie Przebudowa drogi i parkingu przed budynkiem Przychodni: powierzchnia całkowita - 271 m 2 ‘ wymiana krawężnika - 53 mb. zdjęcie pow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407710 2020-04-08 Świętokrzyskie Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w roku 2020.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409241 2020-04-08 Świętokrzyskie Świadczenie usługi sprzątania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego oraz chodników na terenie miast Skarżysko-Ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404818 2020-04-08
godz. 08:00
Świętokrzyskie Wykonanie przyłączy nn realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416329 2020-04-08
godz. 08:21
Świętokrzyskie PT.2370.8.2020 Szacowanie wartości zamówienia 5 szt. fumigatora wraz ze środkiem do przeprowadzenia dezymfekcji dla Komendy Powiat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388087 2020-04-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont mostu w ciągu DK nr 74 w km 142+441 w m. Opatów (JNI 08270004)” wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406960 2020-04-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7383920 2020-04-08
godz. 09:30
Świętokrzyskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Oświetlenie doliny rzeki Silnica od al. IX Wieków Kielc do ul. Jesionowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390094 2020-04-08
godz. 09:30
Świętokrzyskie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gnojno” Numer referencyjny: IN.I.271.2.2020 Przedmiotem zamówienia jest wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370008 2020-04-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą opatrunków: specjalistycznych, antybakteryjnych, podstawowych, przylepców oraz kremu łagodząco-regenerującego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7372636 2020-04-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa i montaż instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Chmielnik – etap II Numer referencyjny: IPS....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399764 2020-04-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 0260T w gminie Krasocin na odcinku od skrzyżowania z drogą powia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400434 2020-04-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie – Filia w Nieczulicach – zagospodarowanie terenu Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400263 2020-04-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie robót budowlanych – prace instalacyjne wraz z adaptacją wozowni na zaplecze sanitarne, celem kompleksowego dostosowania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405700 2020-04-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą odczynników dla Pracowni Cytometrii Przepływowej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz zakup wraz z dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7405938 2020-04-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie Naprawa maszyn budowlanych. Naprawa i serwis techniczny następujących maszyn budowlanych: • Ładowarki kołowe Ł-35, Ł-34, UN-0531,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407504 2020-04-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wynajem sprzętu do rozładunku / załadunku elementów infrastruktury kolejowej na terenie IZ Kielce Usługa dźwigowa – wynajem sprzę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408015 2020-04-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa urządzeń elektromechanicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408855 2020-04-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie Remont solarów i instalacji solarnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410439 2020-04-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie ZP-0342-2020 Remont solarów i instalacji solarnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415106 2020-04-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą dwóch detektorów ISORAD będących częścią składową systemu do pomiarów in-vivo dawki u pacjentów leczonych tel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406844 2020-04-08
godz. 10:45
Świętokrzyskie Lek Fingolimod do programu lekowego w leczeniu stwardnienia rozsianego wg opisu i ilości zad. nr 1 Numer referencyjny: DSUiZP 252...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7392085 2020-04-08
godz. 11:00
Świętokrzyskie Obsługa geodezyjna i kartograficzna Gminy Staszów w 2020 roku Numer referencyjny: BZP.271.16.9.2020.II Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400291 2020-04-08
godz. 11:00
Świętokrzyskie Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403199 2020-04-08
godz. 11:00
Świętokrzyskie Dostawa obłożeń operacyjnych i odzieży operacyjnej Przedmiotem zamówienia jest dostawa obłożeń operacyjnych i odzieży operacyjnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415565 2020-04-08
godz. 11:00
Świętokrzyskie Odbiór i unieszkodliwienie odpadów - zaproszenie. Postępowanie jest dostępne pod adresem: https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401001 2020-04-08
godz. 12:00
Świętokrzyskie Wykonanie wymiany odkraplaczy na przewodach kominowych „C” i „D”, wyprowadzających spaliny oczyszczone odpowiednio z Instalacji Oc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401413 2020-04-08
godz. 12:00
Małopolskie Bezgotówkowy zakup paliwa i akcesoriów samochodowych Numer referencyjny: 2-Dz.A.-PN-2020 Świadczenie na terenie całego kraju na p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409932 2020-04-08
godz. 12:00
Świętokrzyskie Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania p.n.: Wykonanie oświetlenia przy ulicy Pałęki oraz działki o nr ewidencji gr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411184 2020-04-08
godz. 12:00
Świętokrzyskie Usługa czyszczenia chemicznego elementów ciśnieniowych PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Usługa czyszczenia chemicznego 3 szt. przegrzewaczy- ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)