Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7984965 2021-03-03 Świętokrzyskie Zlecę dostawę środków ochrony osobistej Zlecę dostawę środków ochrony osobistej (rękawice nitrylowe, maski chirurgiczne, płyn do d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7984968 2021-03-03 Świętokrzyskie Zlecę pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu z funkcją inspektora nadzoru - Sandomierz Zlecę pełnienia obowiązków Inżyniera Kont...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7987429 2021-03-03 Świętokrzyskie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa budynków strażnicy OSP w Mod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7990716 2021-03-03 Świętokrzyskie Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia ulicznego w Końskich przy ul. 1-go Maja w ramach przebudowy i uzupełnienia oświetlenia drogowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7968845 2021-03-03
godz. 09:00
Świętokrzyskie Zaprojektowanie i budowa budynku kontenerowego klubu dziecięcego w miejscowości Królewiec, gmina Smyków”, z programu rządowego „MA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7981296 2021-03-03
godz. 09:00
Świętokrzyskie Opracowanie projektu budowlanego na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Masłów oraz budynku SP w Mąchocicach Kapitulnych Zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7982265 2021-03-03
godz. 09:00
Świętokrzyskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz ze wzmocnieniem podbudowy ul. Wanacja w Starachowicach Zakres rzec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7988602 2021-03-03
godz. 09:00
Świętokrzyskie ZP/37/2021 Zakup dysku twardego do serwera PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dysk twardy HP 581311-001 600GB 10K SAS dysk nowy (nieodnowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973377 2021-03-03
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Przeliczenie szczegółowej osnowy wysokościowej oraz obiektów baz danych przestrzennych prowadzonych na terenie powiatu ostrowieck...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7978819 2021-03-03
godz. 10:00
Świętokrzyskie Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który dostarczy fabrycznie nowe urządzenie w postaci komory wędzarniczo-par...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7966615 2021-03-03
godz. 10:00
Świętokrzyskie remont oświetlenia klatek schodowych obejmujący wymianę ok. 109 szt. istniejących lamp na plafony LED.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7981978 2021-03-03
godz. 10:00
Świętokrzyskie SPOŁECZEŃSTWO BEZ BARIER - USŁUGI SPOŁECZNE DLA POWIATU SANDOMIERSKIEGO Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć rehabil...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7982740 2021-03-03
godz. 10:00
Świętokrzyskie przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla 40 uczestników projektu. Zakres rzeczowy został określony w charakterystyce przedmiotu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7983252 2021-03-03
godz. 10:00
Świętokrzyskie przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla 40 uczestników projektu. Zakres rzeczowy został określony w charakterystyce przedmiotu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7983563 2021-03-03
godz. 10:00
Świętokrzyskie zakup dostępu do bazy on-line dla 88 studentów Collegium Medicum na okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7984749 2021-03-03
godz. 10:00
Świętokrzyskie RSO.272.1.U.2021 „Zakup i dostawa doposażenia w sprzęt dla OSP Szewce" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wzór umowy proszę wydrukować wyp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7986145 2021-03-03
godz. 10:00
Łódzkie WYNAJEM DŁUŻYC I SAMOCHODÓW Z HDS WRAZ Z OBSŁUGA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7988552 2021-03-03
godz. 10:00
Świętokrzyskie ZP/199/2021 Zakup odnowienia subskrypcji oprogramowania AutoCAD LT na 1 rok na 3 stanowiska PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 AutoCAD LT ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971908 2021-03-03
godz. 11:00
Świętokrzyskie Dostawa i montaż 8 szt. żurawi słupowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7981549 2021-03-03
godz. 11:00
Świętokrzyskie Dostawa i wdrożenie oprogramowania EPLAN Electric P8

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7977802 2021-03-03
godz. 12:00
Mazowieckie Konserwacja depozytorów na klucze skarbcowe i porządkowe w Oddziałach Okręgowych i Centrali NBP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7966718 2021-03-03
godz. 12:00
Świętokrzyskie Wzmocnienie połączeń warstwy fakturowej z warstwą nośną płyt W-70 w jednym z systemów kotew K-2/HARDPRO/HILTI budynków mieszkalnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7982639 2021-03-03
godz. 12:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa odżywek dla zawodników Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7983522 2021-03-03
godz. 12:00
Mazowieckie Obsługa prawna PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach na okres od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7984478 2021-03-03
godz. 12:00
Świętokrzyskie Dostawę homogenizatora mechanicznego do kauczuków butadienowo-styrenowych o wysokiej lepkości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7987435 2021-03-03
godz. 12:00
Świętokrzyskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7987675 2021-03-03
godz. 12:00
Świętokrzyskie Budowa sieci wodociągowej w Nowej Dębowej Woli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7989261 2021-03-03
godz. 12:00
Małopolskie Wynajem toalet przenośnych z dostawą na terenie całej Polski zgodnie z zestawieniem. Planowane podpisanie umowy na okres 6 miesięc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7991104 2021-03-03
godz. 12:00
Świętokrzyskie Płaskowniki CU PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Płaskownik Cu 40x6 zaokrąglonyR3 M1EZ4 dostawy na marzec/kwiecień 1500 kg 2 Płaskownik C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7991716 2021-03-03
godz. 12:42
Świętokrzyskie Szczacowanie wartrości zamówienia zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Lekki samochdód ratowniczo-ga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)