Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7901604 2021-01-18 Świętokrzyskie Nadzór nad zadaniem: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 74 w miejscowościach Adamów, Brzez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7914032 2021-01-18 Świętokrzyskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w konkursach 13-21-000020/SZP/03/5/03.0000.412.02/01 Data publikacji: 2021.01.04 Konkurs of...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916933 2021-01-18 Podkarpackie Publikacja ogłoszeń prasowych o zasięgu ogólnokrajowym Urzędu Miasta Rzeszowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916946 2021-01-18 Świętokrzyskie Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego. Oznaczenie według CPV: 77211400-6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7879989 2021-01-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kielce Numer referencyjny: SA.270.1.10.2020 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7879950 2021-01-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pińczów w roku 2021” – gospodarka szkółkarska Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898039 2021-01-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie Zadanie 1 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń przy przebudowie Parku Miejski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905993 2021-01-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie Budowa urządzeń służących regulacji poziomu wody w obszarze Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie w ramach zadania: Budowa/remont...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894082 2021-01-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie Dostawa odczynników do badań morfologii, dostawa i dzierżawa analizatorów hematologicznych do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Ze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919921 2021-01-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie Ubezpieczenie wolontariuszy w związku z prowadzeniem korepetycji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905170 2021-01-18
godz. 09:30
Wielkopolskie Wykonanie usługi dotyczącej szkolenia symulatorowego dla załóg śmigłowca z rodziny Mi-17/8/171 zgodnie z poniższymi założeniami sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902470 2021-01-18
godz. 09:45
Świętokrzyskie „Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Br...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7874093 2021-01-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa materiałów medycznych wykorzystywanych w zabiegach perfuzji dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii WSZZ w Kielcach Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7875771 2021-01-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Makoszyn i Lechów– etap II w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ście...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7877139 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług naprawy, serwisu i konserwacji urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7877113 2021-01-18
godz. 10:00
Mazowieckie Stała opieka i nadzór nad urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych oraz serwis oprogramowania „Small Bussines” dla Maz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7882352 2021-01-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie Poprawa funkcjonlaności Rynku (przebudowa fontanny wraz z budową wodotrysków, wymiana drzewostanu w parku, monitoring, punkt z dar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902829 2021-01-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzezinach Numer referencyjny: Znak : BI.271.31.2020.EM Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901647 2021-01-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie Remont oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Starachowickiego Numer referencyjny: ZP.2510.11.2020 Zamówienie obejm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901759 2021-01-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Remont łazienek w budynku internatu ZSOMS” Numer referencyjny: IR.I.272.25.2020 1. Przedmiot zamówienia stanowi: Remont łazienek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902450 2021-01-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie Budowa lądowiska dla śmigłowców na dachu istniejącego budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, skrzydło „C” z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902814 2021-01-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice Numer referencyjny: ZP.271.12.2020 Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906228 2021-01-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie Remont drogi dojazdowej w msc Pokrzywnica Numer referencyjny: IGKiP.271.9.2020 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906333 2021-01-18
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa środków chemicznych do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7910151 2021-01-18
godz. 10:00
Wielkopolskie 3.B22 DOSTARCZENIE I WDROŻENIE ROZWIĄZANIA WWW I E-COMMERCE DLA SPÓŁKI SCA PR POLSKA (Intermarché) PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 1. Ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916065 2021-01-18
godz. 10:00
Śląskie Rozwój palety produktów przeznaczonych do zastosowania w małej architekturze miejskiej komunikacji pasażerskiej Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916049 2021-01-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb SBM Pionier w Kielcach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918283 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa tonerów do urządzeń drukujących do Oddziałów ZUS w: Biłgoraju, Kielcach, Lublinie i Radomiu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885222 2021-01-18
godz. 10:30
Świętokrzyskie „Termomodernizacja oraz przebudowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Widok w Starachowicach: nr 3, nr 12, nr 14” w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7877061 2021-01-18
godz. 10:45
Świętokrzyskie Kompleksowa dostawa – obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji – gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)