Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8062497 2021-04-19
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie przyłącza gazowego z przebudową kotłowni i instalacji c.o., adaptacja pomieszczeń stacja Ostrowiec Świętokrzyski ul. Zag...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075179 2021-04-20
godz. 09:00
Mazowieckie Wycinka drzew i krzaków przy linii kolejowej nr 137 Katowice - Legnica w km 244,900-246,200 wraz z zakupem przez Wykonawcę drewna ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067190 2021-04-20
godz. 10:00
Mazowieckie Remont budynku administracyjnego PP SA przy pl. Niepodległości 2 w Kielcach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075175 2021-04-21
godz. 10:00
Mazowieckie Wycinka drzew, krzewów oraz odtworzenie pasów ppoż. w pobliżu linii kolejowych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078079 2021-04-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Usługi sportowo-rekreacyjne Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055949 2021-04-23
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana w roku 2021 opraw typu LED i słupów oświetleniowych wraz z wymianą elementów i urządzeń zasilających niezbędnych przy ich ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074733 2021-04-26
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zakup wraz z ubezpieczoną dostawą, wniesieniem i montażem: zamówienia, 5 x szafa metalowa aktowa dwudrzwiowa klasy A (na dokumenty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075176 2021-04-26
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót konserwacyjnych i remontów bieżących wybranych obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 22 Tomaszów Mazowieck...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075202 2021-04-27
godz. 18:00
Mazowieckie Zakup energii elektrycznej dla sieci stacji paliw AMIC od 01.07.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075419 2021-04-29
godz. 00:00
Śląskie Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem ciężarowym skrzyniowym o ładowności min. 1,5t z monitoringiem d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071526 2021-05-03
godz. 15:00
Mazowieckie Dostarczenie ubiorów i akcesoriów dla uczestników programu Koszykarskich Ośrodków Sportowego Szkolenia Młodzieży

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053083 2021-05-05
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa środka nawaniającego do gazu ziemnego, tetrahydrotiofenu (THT) dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080604 2021-05-10
godz. 10:00
Mazowieckie Remont budynku nastawni w SE Kielce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070063 2021-05-13
godz. 10:00
Mazowieckie Realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070468 2021-05-13
godz. 10:00
Małopolskie Realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075286 2021-05-18
godz. 10:00
Mazowieckie Sukcesywna realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej sieci gazowych dla PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076118 2021-05-18
godz. 10:00
Małopolskie Sukcesywna realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej sieci gazowych dla PSG sp. z o.o., Oddział Zakład Gaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)