Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7482928 2020-06-04
godz. 00:00
Mazowieckie REALIZACJA BADAŃ EWALUACYJNYCH KAMPANII SPOŁECZNEJ „BEZPIECZNY PRZEJAZD” – ETAP II W RAMACH PROJEKTU KAMPANIA SPOŁECZNA „BEZPIECZN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493422 2020-06-04
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzenie audytów Regionalnych Instytucji Finansujących za II-IV kwartał 2020 r. oraz I kwartał 2021 r. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505449 2020-06-04
godz. 00:00
Łódzkie szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych (grafika komputerowa) z certyfikatem ECDL dla 5 uczestników projektu "4 kroki PLUS" - Ki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503515 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa płynnych środków do czyszczenia broni oraz czyściwa flanelowego dla wykonawczych jednostek Straży Ochrony Kolei.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503517 2020-06-04
godz. 12:00
Świętokrzyskie Dostawa krzyżownic

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500639 2020-06-05
godz. 00:00
Świętokrzyskie Opracowanie innowacyjnego systemu do gaszenia urządzeń pod napięciem ze szczególnym uwzględnieniem instalacji PV Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502087 2020-06-05
godz. 00:00
Mazowieckie Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje usługę monitorowania wybranych inwestycji kolejowych za pośrednictwem Bezzało...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498373 2020-06-05
godz. 09:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji wykonawczej i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Miejsca Obsługi Klienta w jednostce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491985 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług wsparcia technicznego dla sprzętu x86 w NBP w formie dwuletniej umowy serwisowej. Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495903 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Remont nastawni wykonawczej na st. Grzybów w km 39.231 linii kol. Nr 70 Włoszczowice-Chmielów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498520 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Remont budynku schroniska i magazynu wraz z budową przyłączy wod.-kan. w Ludyni w km. 36,487 linii kolejo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507781 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenie IZ Kielce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7463931 2020-06-05
godz. 11:00
Mazowieckie Czyszczenie zbiorników ropy naftowej i wody złożowej wraz z transportem i przetwarzaniem odpadów o kodzie 16 07 08* i 16 07 09* or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508573 2020-06-05
godz. 11:00
Świętokrzyskie Dostawa czujników koła RSR 123 w ilości 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506696 2020-06-09
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/US/2020/UH 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej wykonanie usługi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501185 2020-06-09
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych dla zadania: "Budowa zespołu gazowego pomiarowego wraz z pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510148 2020-06-09
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa elementów nawierzchni kolejowej z tworzyw sztucznych szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 OPZ Dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503274 2020-06-09
godz. 12:30
Mazowieckie Dostawa nowych, nieużywanych opon do samochodów użytkowanych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7469890 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup nawozu saletrzano - amonowego do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nawozu saletrzano ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7469892 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup roztworu saletrzano – mocznikowego do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa roztworu sale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470077 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup nawozów sztucznych do prowadzenia prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest zakup nawozów sztucznych w celu prowadzenia p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504278 2020-06-10
godz. 00:00
Mazowieckie Opracowanie opisu standardów świadczenia usług rozwojowych Zamówienie obejmuje: 1) opis standardów świadczenia usług rozwojowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508250 2020-06-10
godz. 10:00
Mazowieckie Remont pomieszczeń z wydzieleniem pomieszczenia higieniczno- sanitarnego, budową przyłącza kanalizacyjnego i szamba w budynku schr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508885 2020-06-10
godz. 12:00
Mazowieckie Kompleksowa organizacja i obsługa wakacyjnych wydarzeń plenerowych, obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie na terenie całego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505765 2020-06-12
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych - na WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487253 2020-06-18
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest najem sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do realizacji prac w ramach ww. projektu. Przedmiot zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7480342 2020-06-18
godz. 11:00
Mazowieckie Realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na zadaniu: „Połączenie technologiczne PE dn 315 w Ostrowcu Świę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7480633 2020-06-18
godz. 11:00
Małopolskie Realizacja usług związanych z wyk. dokumentacji projektowej na zadaniu: „Połączenie technologiczne (...) w Ostrowcu Świętokrzyskim...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470509 2020-06-22
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja systemów klimatyzacji na stacjach elektroenergetycznych w podziale na pięć pakietów Numer referencyjny: 2019/WNP – 04...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491464 2020-06-22
godz. 11:00
Wielkopolskie PN 11/05/2020 – bilety Numer referencyjny: PN 11/05/2020 – Bilety Przedmiotem zamówienia jest usługa dwuletniej sukcesywnej sprzed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)