Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7758791 2020-10-22
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie przeglądów z konserwacją instalacji domofonowych w obiektach PKP PLK S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758792 2020-10-22
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie przeglądów sygnalizacji pożarowej stałych urządzeń gaśniczych Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacyjnych okresow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754811 2020-10-22
godz. 15:00
Mazowieckie 1/2020/OWPTSR/AON/SPR4 świadczenie usług osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej chorej na SM dla uczestników projektów: Spraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7741220 2020-10-23
godz. 09:00
Mazowieckie Budowa stacji redukcyjno- pomiarowej Q=2500 m3/h wysokiego ciśnienia wraz z montażem i dostawa oraz infrastrukturą towarzysząca wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755531 2020-10-23
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup i dostawa materiałów do „Akcji Zima” dla PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej na rok 2020/2021”. Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739481 2020-10-23
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa prasy polskiej i zagranicznej w Zakładzie Głównym Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7742207 2020-10-26
godz. 09:00
Mazowieckie Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m3/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744760 2020-10-26
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych dla zadań związanych z budową sieci gazowej ś/c wraz z przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760231 2020-10-26
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa oprogramowania na potrzeby Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach "Radio Kielce" SA. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760499 2020-10-26
godz. 10:30
Mazowieckie Serwis instalacji oraz urządzeń w przepompowni ścieków w Sędziszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753587 2020-10-27
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana drutu jezdnego oraz liny nośnej na terenie IZ Kielce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762800 2020-10-27
godz. 10:30
Małopolskie „Badanie stanu technicznego jazów i stopni na terenie ZZ Sandomierz (badanie 5-cio letnie)” Numer referencyjny: 2306/ZZS/2020 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754860 2020-10-28
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest Budowa przyłącza gazu podwyższonego ciśnienia wraz z budowa montażem i dostawa stacji pomiarowej Q=200...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717165 2020-10-28
godz. 11:00
Małopolskie Świadczenie usług medycznych dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Numer referencyjny: 2020/W001...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7766988 2020-10-29
godz. 12:00
Mazowieckie SEZ/DKRZ-WPI1-DS-241-0333/OOKiel/Z/20 Świadczenie usług serwisowych instalacji, urządzeń wentylacji i klimatyzacji w budynku Oddzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764949 2020-10-29
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa rękawic roboczych dla Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach dla podległych składów magazynowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7757782 2020-11-02
godz. 09:00
Świętokrzyskie Badania i opracowanie zaawansowanej technologii obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych zgodnie z wymaganiami innowacyjnego elastyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758611 2020-11-02
godz. 09:00
Świętokrzyskie Dostawa narzędzi skrawających z uwzględnieniem kosztów dostawy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761920 2020-11-03
godz. 09:00
Mazowieckie Budowa przyłącza gazu podwyższonego s/c dn 63mm wraz z budowa montażem i dostawa stacji pomiarowej Q=400m3/h oraz infrastrukturą t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755528 2020-11-04
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych dla zadania: "Budowa sieci gazowej, zespołu redukcyjno-pomi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7737244 2020-11-06
godz. 23:59
Świętokrzyskie PGS Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w tym opracowanie projektu technicznego, dostawę i montaż instalacji bada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754925 2020-11-12
godz. 00:00
Mazowieckie Organizacja Mistrzostw Polski w Wakeboardzie i Wakeskacie w 2021 roku (duży wyciąg, mały wyciąg, motorówka)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692258 2020-12-14
godz. 10:00
Mazowieckie Usługi emisji programów Polskiego Radia S.A. w zakresie UKF-FM Numer referencyjny: BZP.B5.15.2020 Emisja z obiekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)