Zlecenia - woj. realizacji: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7923978 2021-01-21 Świętokrzyskie Świadczenie kompleksowej usługi informatycznej oraz serwisowej sieci informatycznych i sprzętu komputerowego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922862 2021-01-21
godz. 09:00
Świętokrzyskie ZP/54/2021 Konserwacja pomieszczeń w budynku Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach przy ulicy Kusocińskiego 51 (numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927827 2021-01-21
godz. 09:00
Świętokrzyskie Dostawa części do samochodu VW Crafter. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zestaw sprzęgła VW Crafter Zestaw sprzęgła z kołem dwumasowym (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911216 2021-01-21
godz. 10:00
Świętokrzyskie świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii transfuzjologicznej i mikrobiologii.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923127 2021-01-21
godz. 10:00
Świętokrzyskie 1) Dostawa nowej lampy identyfikacyjnej lądowiska helikopterów wykonanej w technologii LED wraz z systemem sterowania, 2) Montaż o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925858 2021-01-21
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup książek dla uczestników projektu w celu realizacji projektu Integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice zg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925849 2021-01-21
godz. 11:00
Świętokrzyskie Usługi polegającej na obsłudze geodezyjnej prowadzonych robót budowlanych dla zadań: 1) Budowa przyłącza cieplnego niskoparametrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921219 2021-01-21
godz. 12:30
Świętokrzyskie Dostawa baterii kwasowej do wózka/podnośnika 2T, typ 80V3PZS-320Ah

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915572 2021-01-21
godz. 13:00
Świętokrzyskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: ZADANIE NR 1: W RAMACH KONTRAKTU CAŁOŚCIOWEGO W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912154 2021-01-21
godz. 14:00
Świętokrzyskie wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych 66 dźwigów osobowych w budynkach XI kondygnacyjnych wraz z wystawieniem protokołów zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918660 2021-01-21
godz. 15:00
Świętokrzyskie marketing/trade marketing 2/produkcja plansz marketowych dla CERSANIT S.A. 1. PŁYTA WIÓROWA 1 m2 2. PŁYTA OSB 1 m2 3. PŁYTA LAMIN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921397 2021-01-21
godz. 15:00
Świętokrzyskie marketing/trade marketing 2/produkcja plansz marketowych dla CERSANIT S.A. 1. PŁYTA WIÓROWA 1 m2 2. PŁYTA OSB 1 m2 3. PŁYTA LAMIN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921986 2021-01-21
godz. 15:00
Świętokrzyskie marketing/trade marketing 2/produkcja plansz marketowych dla CERSANIT S.A. 1. PŁYTA WIÓROWA 1 m2 2. PŁYTA OSB 1 m2 3. PŁYTA LAMIN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926275 2021-01-21
godz. 16:00
Świętokrzyskie marketing/trade marketing 3/żarówki LED dla Cersanit S.A. 1. ZARÓWKA LED 100 szt. 2. Dostawa 1 usługa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7887652 2021-01-21
godz. 23:59
Świętokrzyskie Pale i mikropale geotermalne jako innowacyjny system zaopatrywania budynków i obiektów budowlanych w energię ze źródeł odnawialnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918233 2021-01-21
godz. 23:59
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach kursu prawa jazdy kat. C oraz C+E przez instruktorów nauki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919843 2021-01-21
godz. 23:59
Wielkopolskie „Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego nowych linii opakowań przemysłowych w firmie RELOPACK SOLUTIONS.” ZADANIE (CZĘŚĆ) 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921706 2021-01-21
godz. 23:59
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii marketingowej dla PolandGO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie - spółki będącej ucz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921712 2021-01-21
godz. 23:59
Mazowieckie Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921713 2021-01-21
godz. 23:59
Mazowieckie Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923049 2021-01-22
godz. 00:00
Świętokrzyskie wykonanie czynności doty-czących wznowienia punktów granicznych drogi położonej w obrębie 0001 Łagów-Miasto, gm. Ła-gów, oznaczone...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923989 2021-01-22
godz. 00:00
Świętokrzyskie 2601-ILL.261.11.2020 Na obsługę kasową urzędów skarbowych na terenie województwa świętokrzyskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924439 2021-01-22
godz. 00:00
Świętokrzyskie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Końskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921697 2021-01-22
godz. 09:00
Pomorskie Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję. 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i realizacja kursu/ szkolenia zawodowego ECDL w z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922713 2021-01-22
godz. 09:00
Świętokrzyskie Wydzierżawienie na okres 3 lat przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924182 2021-01-22
godz. 09:00
Świętokrzyskie Zakup samochodu dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926566 2021-01-22
godz. 09:00
Świętokrzyskie Ubezpieczenie wolontariuszy w związku z prowadzeniem korepetycji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919831 2021-01-22
godz. 10:00
Świętokrzyskie wykonanie następujących prac na drzewostanie w parku pałacowym wpisanym do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod nr A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921711 2021-01-22
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przedmiot zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Wychowawcy w świetlicach środowiskowych na potrzeby projektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922976 2021-01-22
godz. 10:00
Świętokrzyskie Odbiór odpadów niebezpiecznych Cersanit S.A. Starachowice 1. Odbiór odpadów niebezpiecznych 1 tona

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)