Zlecenia - woj. realizacji: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7387251 2020-04-04
godz. 12:00
Świętokrzyskie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390367 2020-04-05
godz. 00:00
Świętokrzyskie Konserwację i serwisowanie stałego urządzenia gaśniczego TA-200 z gazem HFC-227ea wraz z systemem detekcji, sygnalizacji i sterowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407665 2020-04-05
godz. 00:00
Świętokrzyskie Usługa organizacji imprez - Wieczorki z muzyką na żywo w ramach projektu pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365949 2020-04-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zapytanie ofertowe nr 6/2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności na DOSTAWĘ USŁUGI SPRZEDAŻY KONTENERÓW SOCJALNYCH, dla Przedsiębior...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365970 2020-04-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zapytanie ofertowe nr 8/2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności na DOSTAWY MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OTWORÓW DO ZATŁACZANIA HYDROMI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365950 2020-04-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zapytanie ofertowe nr 7/2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OTWORÓW DO ZATŁACZANIA HYDROMI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368804 2020-04-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie Materiał do badań W ramach niniejszego postępowania ofertowego NataLab Sp. z o.o. dokona wyboru dostawcy lub kilku dostawców mate...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391601 2020-04-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie Roboty budowlane na potrzeby otwarcia żłobka. . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych w zakresie: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402068 2020-04-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie „Prowadzenie zajęć i konsultacji psychologicznych” w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Słupia”, Prow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403953 2020-04-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie „Świadczenie indywidualnych konsultacji prawnych dla seniorów z Klubu Seniora w Słupi” w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404569 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie 1.2/01/03/2020/CNC realizacja prac badawczych wg podanej specyfikacji Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w technologii odlew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404568 2020-04-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie 39/ZK/2020/PZ Zakup nowoczesnych technologii do nauki przedsiębiorczości wraz z przeszkoleniem uczniów i nauczycieli Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404941 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 01/03/2020/POPW AI Developer Przedmiotem i celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisko AI D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404942 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 02/03/2020/POPW Frontend Developer Przedmiotem i celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404944 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 03/03/2020/POPW Backend Developer Przedmiotem i celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404996 2020-04-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie sprzedaż maszyn rolniczych, zgodnie z załącznikiem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404997 2020-04-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie sprzedaż i montaż wyposażenia obory II etap zgodnie z załącznikiem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406656 2020-04-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych wg poniższej specyfikacji: 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407977 2020-04-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie Inwentaryzacja istniejących budynków produkcyjnych oraz określenie czynszu dzierżawnego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej wła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412788 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Ogłoszenie o zamówieniu na wyłonienie trenerów do przeprowadzenia szkoleń oraz egzaminatorów dla uczestników projektu WSZECHNICA Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7366618 2020-04-06
godz. 09:00
Dolnośląskie Świadczenie usług polegających na zapewnieniu nielimitowanego lub limitowanego dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404049 2020-04-06
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej w obiektach administrowanych przez 33 WOG w SOI Sandomierz, SOI Nowa Dęba oraz SOI Ki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407992 2020-04-06
godz. 09:00
Świętokrzyskie Dostawa materiałów biurowych dla ŚWK OHP w Kielcach, ul. Wrzosowa 44 oraz podległych jednostek organizacyjnych t.j: - 13-2 Ośrodek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395852 2020-04-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Wymiana obejściowych klap szczelnych dla instalacji IOS „C” i „D” oraz modernizacja instalacji powietrza doszczelniającego IOS „C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407676 2020-04-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie Naprawa pojazdów kolejowych z poziomu P4 i P5. Zadanie nr 1 obejmuje: 1.Naprawa WM-15A/MB nr 102 z poziomu P4 , 2.Naprawa PWM-15 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409578 2020-04-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa preparat K A M IX do usuwania kamienia kotłowego- 200 kg.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411442 2020-04-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie RSO.272.23.2020 Zakup i dostawa wyposażenia meblowego do Punktu Konsultacyjnego w Nowinach PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena brutto ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411435 2020-04-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie RSO.272.19/2.2020 Zakup i dostawa toru przeszkód MDP – CTIF dla OSP Kowala PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 cena brutto Proszę wpisać ry...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413379 2020-04-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie Kształtowniki S235JR, S355J2 z dostawą PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Kątownik równoramienny 90x90x9 S235JR EN10025 atest 3.1- 10sztxL=1200...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398683 2020-04-06
godz. 11:00
Świętokrzyskie Dostawę węzła cieplnego jednofunkcyjnego c.o. (wiszącego) do ciepłowni przy ul. Braci Kobylańskich 60 w Drzewicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)